Økonomi

Bankene taper mindre penger

Det er lyspunkter i norsk økonomi og bankene taper mye mindre enn før. De kan ha passert bunnen i oljenedturen.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB setter i år av mye mindre til tap enn han gjorde i fjor.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Bankene ser ut til å være over det verste i oljenedturen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bankenes avsetninger til tap på utlån og garantier falt med 40 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år:

 • I første halvår fjor satte bankene av 5,6 milliarder kroner til tap.
 • I samme periode år var avsetningen 3,4 milliarder kroner.

SSB skiller mellom tap på utlån og tap på garantier. Tapene på utlån sank kraftig, mens avsetningene til tap på garantier mangedoblet seg fra et mye lavere nivå.

Adm. direktør Idar Kreutzer i bankenes næringsorganisasjon Finans Norge legger vekt på å se tallene for økonomien og tapsavsetningene over flere år.

– Det var en vesentlig forverring i offshorenæringene gjennom 2015. Dette førte til en markant økning i tapsavsetningene i 2016. Nå blir deler av disse avsetningene redusert, sier han.

Kreutzer sier dette skyldes to forhold:

– Problemene er løst i noen av bankenes engasjementer, og det ser ut til at den underliggende økonomiske situasjonen er forbedret.

Kraftig bedring i DNB

I Norges desidert største bankkonsern DNB falt avsetningene til på utlån og garantier kraftig fra 3,5 milliarder kroner i første halvår i fjor til knapt 1,2 milliarder i første halvår i år.

Banken har tidligere meldt at den tar høyde for tapsavsetninger opp mot 18 milliarder kroner fra 2016 til 2018, og at hovedtyngden ville komme i første del av denne perioden.

– Mye av tapsavsetningene har vært relatert til olje, offshore og shipping. Flere av de større restruktureringene i disse sektorene ligger allerede bak oss, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Storbanken ser litt lysere på norsk økonomi.

– De siste signalene knyttet til arbeidsledighet og aktivitet i norsk økonomi viser at det er noe mer positive impulser i økonomien enn vi har sett de siste to årene, sier han.

Les også

 1. Storbankene tar hele oljesmellen

 2. Gode tall for DNB: Øker resultatet med 669 millioner kroner

Nordea: Det er ikke over

Norges nest største bank er Nordea Norge. Der er tapsavsetningene redusert fra 576 millioner i første halvår i fjor til 475 millioner kroner i same periode i år.

– Omstillingen i økonomien er på ingen måte over, men vi ser nå positive tegn i flere sektorer og regioner, sa adm. direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge da han la frem resultatet i sommer.

Bankens skriver at tapsavsetningene i andre kvartal «skyldes fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.»

Adm. direktør Snorre Storset, Nordea Norge.
Les også

Nordea-sjefen: – Norske økonomistudenter kan for lite om bærekraft

Bedre til og med i Rogaland

SpareBank 1 SR-Bank i Rogaland er plassert i fylket som er hardest rammet av oljenedturen.

I denne banken ble tapsavsetningen redusert med en tredjedel fra 1. halvår i fjor til 2. halvår i år.

– Det er tegn til bedring i landsdelen. Arbeidsledigheten er nå på vei ned og boligmarkedet i Rogaland er i ferd med å normalisere seg. Samtidig viser vårt eget konjunkturbarometer at det er et klart flertall av bedrifter i landsdelen som venter vekst fremover, sa adm. direktør Arne Austreid da han la frem resultatet.

Tjener mer på renten

Samtidig som tapene går ned tjener bankene mer på innskudd og utlån.

Rentemarginen viser bankenes viktigste inntektskilde. Det er forskjellen mellom utlånsrenten og innskuddsrenten.

Torsdag kom nye tall for dette fra SSB. De viser at bankenes rentemargin til husholdninger har steget, litt i rykk og napp, fra en bunn på 2,48 prosent i første kvartal 2014 til 2,76 prosent i andre kvartal i år.

Bankene blir mer solide

Høyere rentemargin hittil i år enn i fjor bidro til at bankenes netto renteinntekter steg fra 34,4 milliarder kroner i første halvår i fjor til 37,5 milliarder i samme periode i år. Dette er differansen mellom renteinntekter fra lånekunder og renter betalt ut til innskyterne.

I tillegg vil økte utlån og økte innskudd bidrar til økte netto renteinntekter.

Dette er en del av en langsiktig utvikling som bidrar til mer solide banker. Fra juni 2010 til juni i år har bankenes andel egenkapital steget kraftig fra 5,3 til 7,7 prosent. Denne andelen er regnet som verdien av alle eiendeler minus gjelden, regnet som andel av alle eiendeler.

Det er slik finansministeren, Finanstilsynet og Norges Bank vil ha det: Mer solide banker som er bedre rustet til å møte en ny finanskrise – når den måtte komme.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. DNB
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Nordea Bank Norge