Det meste av årets lønnsoppgjør har du allerede fått

Bankfolk og offentlig ansatte var fjorårets vinnere. I industribedriftene har lønnsveksten kommet ned på et nivå omtrent som i nabolandene våre.

Ådne Cappelen er nøytral oppmann når lønnsforhandlerne skal bli enige om tall.

Industribedriftene merker nedgangstidene hardt, og har tilpasset lønnsveksten til markedet rundt seg.

Arbeidsgiverne i NHO begynner å se slutten på tradisjonen der medlemsbedriftene ga lønnstillegg langt over det konkurrentene rundt oss kunne gi.

Gjennomsnittlig økte industriansattes lønn med 2,5 prosent i fjor. For samfunnet som helhet var lønnsveksten på 3 prosent. Vinnerne var ansatte innen finans med en lønnsvekst på 4,2 prosent-

Tallene er fra et dokument med den lokkende tittelen «Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene». Utvalget er satt sammen av partene i lønnsoppgjøret, med Ådne Cappelen fra Statistisk sentralbyrå som nøytral oppmann.

Målet er ikke å toppe bestselgerlistene, men å gi fagorganisasjoner og arbeidsgivere et tallgrunnlag de ikke krangler om.

Krangel om småpenger

Tirsdag vedtar LO sine hovedkrav for lønnsoppgjøret, sannsynligvis med en formulering om å opprettholde medlemmenes kjøpekraft. I praksis betyr det at forhandlingene og meglingene de neste månedene kommer til å handle om promille.

Utvalget regner med at prisveksten blir på 2,5 prosent i år. Men det betyr ikke at LO eller de andre kommer til å kreve 2,5 prosent i tillegg. De må nemlig ta hensyn til begreper som på stammespråkene heter overheng og glidning . Overhenget er tillegg som ble gitt i fjor, men først virkelig merkes i år. For alle under ett er årets overheng på 0,7 prosent. Industriarbeiderne, som skal først ut i lønnsoppgjøret har 1 prosents overheng.

Glidningen er lønnsvekst som gis utenfor de sentrale forhandlingene, som lokale tillegg, ansiennitetsopprykk og annet. Dette er også raskt 1 prosent. Dermed gjenstår rundt en halv prosent å krangle om.

Vinnere og tapere

Ansatte i bank og forsikring kom klart best ut i fjor, de tjente 4,2 prosent mer enn i 2014. Mye av dette kan skyldes bonuser, eller det lønnsforhandlere kaller korte penger.

Ellers kom offentlig ansatte godt ut av fjoråret, med en lønnsvekst på 3,1 prosent. Særlig kommunalt ansatte dro opp, med 3,15 prosent. Lærerne kan glede seg over 4 prosent lønnsvekst, helt til de minnes om at de streiket i 2014 og tapte mye, derfor er 2015-tallene så mye høyere.

Industrien merker de dårlige tidene sterkest, og der ble veksten på 2,5 prosent. Etter fjorårets lønnsoppgjør sa partene at de regnet med en vekst på 2,7 prosent, med andre ord ble resultatet 0,2 prosent lavere. Det kan dels skyldes at mange av jobbene som forsvinner har vært svært godt betalt.