Økonomi

Håver inn milliarder på det du kaster i søppelet

Til tross for at de brukte 100 millioner kroner på å rydde opp i ukulturen i selskapet, sitter eierne av Norsk Gjenvinning igjen med et overskudd på 402 millioner kroner.

22032010155228-lTovlpgE0s.jpg
  • Stine Barstad
    Journalist

I de lyse og ryddige kontorene på Lysaker i Oslo slår konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning fast at selv om de i løpet av ett år har brukt nærmere 100 millioner kroner på opprydningen internt i selskapet, er det på langt nær over.

Totalt omsatte selskapet for 4,14 milliarder kroner i 2014. Dette var en liten nedgang fra 2013, da de omsatte for 4,18 milliarder.

Dårligere resultat

Også resultatet fikk seg en liten knekk, med 402 millioner kroner i 2014 mot 430 i 2013.

Nedgangen skyldes hovedsakelig konjunktursvingningene som traff hele Norge i fjor. Med lavere vekst i norsk næringsliv, blir det mindre avfall å få tak i. Og det er dette avfallet næringslivet betaler Norsk Gjenvinning for å ta hånd om.

I tillegg har marginpress bidratt til redusert lønnsomhet.

— Husk at dette er en bransje med en slags omvendt økonomi, kundene våre betaler oss for å ta hånd om deres avfall. Når avfallet kommer til oss, er det en ressurs vi må jobbe for å få mest mulig ut av, sier Osmundsen.

Optimist

Til tross for at forholdene i bransjen ikke har endret seg nevneverdig siden i fjor, er Osmundsen optimistisk:

— Nå skal vi gasse og bremse samtidig.

Kostnadene i selskapet skal videre ned. De igangsatte allerede for ett år siden et kostnadsprogram som skal gjøre dem mer rustet for dårlige tider og som skal spare dem for 200 millioner kroner innen utgangen av 2016. Samtidig har de investert i mer effektiv avfallshåndtering.

Etterlyser mer ansvar

— I 2015 og fremover blir det viktig for oss å synliggjøre hvor smart det er å satse på ansvarlig og bærekraftig avfallshåndtering. Kundene er nødt til å være med, sier konsernsjefen.

Han skulle ønske seg et større engasjement fra kundene.

— Vi tror mange norske selskaper undervurderer ansvaret de har som avfallsbesitter og risikoen som er forbundet med dette. Vi har sett viktig innsats innenfor antikorrupsjon og etikk i de samfunnene vi opererer i, men når det gjelder avfall er det kanskje lett å glemme at dette er råvarer som går inn i globale markeder med komplekse verdikjeder, sier han og legger til at de norske selskapene tenker for lite på hvor stort ansvar selskapet har for å sørge for at avfallet de genererer faktisk blir tatt hånd om skikkelig.

Les også:

Les også

Her fant de farlig avfall fra Norge

Vil ha obligatorisk rapportering

Aller helst ser Osmundsen for seg at alle selskaper skal rapportere på avfallshåndteringen og sluttdestinasjonen til avfallet i årsrapporten.

— Det må være konkret og ikke bare fine ord. For våre kunder er det enkelt, de kan starte med å spørre oss, så skal vi dokumentere ned til hver minste detalj, sier konsernsjefen.

Han vil at dette skal være et lovpålagt krav.

— På den måten setter kundene krav til alle aktørene i bransjen og vi vil få en renere og mer bærekraftig avfallsbransjen. Og det er alle tjent med, sier Osmundsen.

Konkurrentene vokser

Tre av de andre, store aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen hadde god vekst i fjor.

Konkurrenten Ragn-Sells AS fikk et overskudd på 52,6 millioner kroner i fjor, noe som er vesentlig bedre enn året før. Selskapet omsatte i fjor for over en milliard kroner. Selskapet skriver i sin årsberetning at det har budsjettert med videre vekst i 2015.

Også Franzefoss Gjennvinning AS hadde et godt år i fjor og økte resultatet før skatt med nesten 10 millioner kroner til 36,8 millioner kroner. Selskapet hadde i fjor en omsetning på 927 millioner kroner, mot 835 millioner året før.

Selskapet skriver i sitt årsregnskap at omsetningsveksten er et resultat av organisk vekst og utvidelse av produksjonskapasiteten. Selskapet venter at den positive utviklingen fortsetter i 2015, som et resultat av vekst i markedet og oppkjøp gjort i 2014.

Også selskapet RenoNorden, som har spesialisert seg på innsamling av husholdningsavfall, hadde et godt år i fjor, med et resultat på 65,4 millioner kroner. Dette er en økning på rundt ni millioner kroner fra året før. Omsetningen økte til 585 millioner kroner i 2014, fra 549 millioner kroner året før.

Les også

  1. Anklager kommuner for skammelig avfallsbrenning

  2. Norsk selskap sendte radioaktivt avfall til Sverige

  3. Nå kan det bli billigere å kvitte seg med norsk søppel i Sverige

  4. Uklart hvor Norge skal dumpe sitt farlige avfall

Les mer om

  1. Avfall