Etterlyst: Sur surmelk fra Rørosmeieriet

Rørosmeieriets bakteriekultur er blitt syk. Meieriet jakter på utgått tykkmelk for å redde den tradisjonsrike melken.

Har du en kartong med Tjukkmjølk utgått på dato i kjøleskapet? Da er Rørosmeieriet interessert i å få den tilbake.

Derfor ber nå Rørosmeieriet forbrukerne sjekke bakerst i kjøleskapet: Har du en tykkmelk fra Rørosmeieriet som er gått ut på dato?

Da kan den redde produksjonen av den tradisjonelle surmelken.

I pressemeldingen forklarer meieriet at de har utfordringer med produksjonen av økologisk tykkmelk. Denne melken lages av økologisk melk fra Røros-traktene og med en spesiell tettekultur Rørosmeieriet fikk på midten av 1990-tallet.

– Rørosmeieriets tettekultur antas å være en flere hundre år gammel gårdskultur. Den kom til meieriet gjennom en regional tykkmelkskonkurranse midt på 1990-tallet, og har siden blitt stelt og pleid her, sier meieribestyrer Trond V. Lund.

Omfattende avvik

Det som virket som et tilfeldig produksjonsavvik viste seg å være mer omfattende. Lund forklarer at mest sannsynlig ligger problemet i at selve morkulturen er svekket.

Tradisjonelt hadde hver gård sin egen kultur som de holdt i live gjennom generasjonene. Hvis en gård mistet sin kultur, gikk de til nabogården og lånte kultur så de kunne «sette på» ny tykkmelk igjen.

Lund ber sine naboer om tykkmelkshjelp, slik de gjorde i gamle dager. Rørosmeieriet har bedt personer som har egen tettekultur om å ta kontakt.

– I vår region er det fremdeles enkelte som poder egen tykkmelk, forteller han.

– Andres levende tettekulturer kan gi oss viktig sammenligningsgrunnlag til tester og analyser av vår morskultur, sier Lund.

Rørosmeieriet har også bedt privatpersoner som fortsatt har tykkmelk med holdbarhetsdato september 2016 – eller tidligere – om å ta kontakt.

Beskyttet merke

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros er en beskyttet betegnelse, som garanterer at produktet er laget etter lokal tradisjon og har særpreg fra Røros-traktene.

– I dette ligger det ikke bare heder og ære, men også en plikt og et ansvar til å ta vare på den kulturarven som tykkmelken er, sier Lund.

Han peker på at produksjonsproblemene viser hvor reelt dette ansvaret er, og at dette viser hvor unik tykkmelken er.

– Vi bruker selvfølgelig moderne teknologi, men samtidig søker vi i den håndbårne kunnskapen som ligger i den tradisjonsrike gårdsproduksjonen for å finne en løsning så raskt som mulig, forteller meieribestyreren.

Kan også ramme andre produkter

Flere forbrukere savner tykkmelken, men han understreker at de skal klare å løse dette også.

Tettekulturen brukes også i produksjonen av Røros Yoghurt Naturell, Syrnet Mjølk Kjernemjølk og med skogsblåbær.

– Kulturen har så langt vært sterk nok til at vi har klart å produsere Syrnet Mjølk Kjernemjølk og Røros Yoghurt Naturell, men vi vet ikke hvor lenge vi vil være i stand til å produsere disse heller, sier han i pressemeldingen.