Økonomi

Ap og Høyre skylder på hverandre. Mens antallet unge som faller utenfor arbeidslivet fortsetter å øke.

Høyre og Arbeiderpartiet skylder på hverandre for ikke å gjøre nok for dem som havner utenfor arbeidslivet. Både under Arbeiderpartiets regjering og dagens regjering har antallet som står utenfor økt.

Både med rødgrønn regjering og blå regjering har flere unge falt utenfor arbeidslivet.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Aftenposten skrev mandag en sak om at gapet mellom unge menn fra fattige kontra rike familier har økt betydelig mellom 2002 og 2012.

Før Høyre kom i regjering i 2013, kritiserte Erna Solberg Arbeiderpartiet for å gjøre for lite for unge mennesker som faller utenfor arbeidslivet. I et blogginnlegg fra 2013 skriver hun for eksempel:

«I 2009 var Arbeiderpartiets slagord «Alle skal med». I 2013 er resultatet at færre er med.»

Tallene viser imidlertid at utviklingen ikke har vært bedre for denne gruppen de siste fire årene med Høyre-regjering. Mens 82 prosent av menn mellom 25 og 29 år var sysselsatt i 2012, var andelen falt til 79 prosent i 2016.

– Tiltak tar tid

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er enig i at tallet på dem som står utenfor arbeidslivet fortsatt er altfor høyt.

– Høyre var opptatt av utenforskap da vi var i opposisjon, og selv om vi i regjering har satt inn en rekke tiltak, er tallet fortsatt altfor høyt. Å hindre at unge faller utenfor, har vært en av mine tre hovedsatsninger, men det tar tid før tiltakene virker slik vi ønsker.

– Forslaget om livslang rett til videregående opplæring ble lagt frem i fjor, men en lovendring kommer først på plass i år, sier Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Fire hovedtiltak

Hun sier at skole, arbeid, tidlig innsats og fornying av trygdeordningene er Regjeringens fire hovedtiltak.

– Mange unge som ikke har tilknytning til arbeidslivet går for eksempel på Arbeidsavklaringpenger (AAP). Mange av dem burde ikke vært i den ordningen i det hele tatt, men i en form for aktivitet, eller i andre, kortere stønadsløp, sier Hauglie.

Statsråden varsler at hun til våren vil legge frem forslag til ny AAP-ordning. Høyre ønsker også å stille krav om arbeid og aktivitet for å få trygd, slik den nylig innførte aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottagere er et eksempel på.

Antallet ufaglærte ned

Arbeiderpartiet satt i regjering i perioden da gapet i sysselsetting mellom unge menn fra rike familier kontra fattige familier økte mye, som rapporten som Aftenposten skrev om mandag viser. I rapporten er bare tall frem til utgangen av 2012 tatt med.

Dag Terje Andersen (Ap), andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen.

Dag Terje Andersen (Ap), andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, mener Aps politikk ikke har skyld i det, men viser til store samfunnsendringer de siste årene.

– Det har skjedd store samfunnsendringer, som blant annet har ført til at antallet ufaglærte i jobb har gått kraftig ned. Det er bekymringsfullt, og det viktigste nå er å få ledigheten ned og sysselsettingen opp, slik de nå klarer i Sverige, sier Andersen.

Vil satse på kompetanse

Han sier at Arbeiderpartiet blant annet vil styrke lærlingeordningen og understreker viktigheten av at det settes krav om lærlinger ved offentlige anbud.

– Vi ønsker å satse mer på kompetanse både for dem som står utenfor og dem som er i arbeidslivet, sier Andersen.

Arbeiderpartiet vil også innføre tidsubegrenset lønnstilskudd, slik at dem som ikke klarer å jobbe hundre prosent likevel får bidra i arbeidslivet.