Økonomi

Oljefondet er snart like viktig som hele norsk industri

De løpende inntektene i Oljefondet var 199 milliarder kroner i fjor. Det er bare litt mindre enn verdiskapingen i industrien.

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen driver en stor norsk næring.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Oljefondet er i ferd med å bli en av Norges aller viktigste næringer, målt ved de løpende inntektene.

De løpende inntektene i fondet steg til 199 milliarder kroner i fjor. Dette er utbetalt utbytte på aksjer, utbetalte renter på omsettelige rentepapirer og leieinntekter fra eiendommene fondet eier i London, New York og andre storbyer.

Til sammenligning sank verdiskapingen i industrien til 218 milliarder kroner i fjor, målt ved det såkalte bruttoproduktet. Oljefondet ligger hakk i hæl.

Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter.

– Bruttoproduktet i næringslivet og de løpende inntektene til Oljefondet bidrar på lik linje til landets samlede inntekter, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

Les også

Svein Gjedrem: – Oljefondet er Norges viktigste næring

Olsen er «tilfreds»

I går la sentralbanksjef Øystein Olsen og fondets sjef Yngve Slyngstad frem fondets resultat for 2016.

– Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god, sier Olsen.

Han leder Norges Banks hovedstyre som også er styret for fondet.

Avkastningen ble 6,9 prosent i fjor. Det er mer enn dobbelt så godt som i 2015 og godt over den langsiktige forventningen.

Les også

Gevinst fra Oljefondet i fjor: 85.000 kroner pr nordmann

Utvinningen betyr fortsatt mest

Fremdeles er det et stykke opp til verdiskapingen i utvinningen av olje og gass. Verdiskapingen målt ved bruttoproduktet i utvinningen var 349 milliarder kroner i fjor.

Oppdrett og fiske har opplevd fenomenal prisvekst de siste årene. Men verdiskapingen i næringen er likevel bare en fjerdedel av den løpende inntekten i Oljefondet.

Fordeler inntektene ulikt

Verdiskapingen i de ulike delene av næringslivet viser tilskuddet til Norges samlede inntekter. Den løpende pengestrømmen inn i Oljefondet viser noe av det samme fra oljepengene.

Men inntektene blir helt ulikt fordelt i Oljefondet og i næringslivet på fastlandet:

 • I Oljefondet tilfaller nesten alle de 199 milliardene staten som eier av fondet, bortsett fra en drøy milliard som går til fondets egne ansatte som lønn. Et par milliarder er andre kostnader.
 • I næringene på fastlandet blir verdiskapingen fordelt mellom ansatte og eiere. De ansatte får lønn for jobben, mens eierne sitter igjen med overskuddet som belønning for alle typer kapital de har satt inn.

Ekstremt lønnsomt

Oljefondet skiller seg fra fastlandets næringer ved at den løpende inntekten til landet er ekstremt høy i forhold til arbeidskraften som er satt inn.

Oljefondet hadde ved utgangen av 2016 bare 568 ansatte som sørget for et par hundre milliarder i løpende inntekter. I industrien jobbet det til sammenligning 233.000 personer i fjor.

Men dette betyr også at næringslivet har en mye større direkte betydning for folks inntekter enn Oljefondet har.

Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.

Opp gjennom årene har staten spart store deler av oljeinntektene. Derfor hadde staten et Oljefond med 7510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Ser på verdiendringen

Oljefondet rapporterte tirsdag om en avkastning på 6,9 prosent i fjor. Dette tilsvarer 447 milliarder kroner.

Dette er verdiendringen fondet i løpet av 2016, regnet eksklusive effekten av endringer i kronekursen og eksklusive Finansdepartementets 2016-uttak fra fondet til bruk på statsbudsjettet.

Hvis de to siste effektene regnes med, var fondets verdi nesten uendret i fjor.

Fjorårets avkastning er et annet tall enn den løpende inntekten til fondet på 199 milliarder kroner. Den løpende inntekten er konkrete utbetalinger til fondet, altså en strøm av penger.

En aksje kan ha steget kraftig i verdi på børsen uten at dette har gitt en eneste dollar i løpende inntekt til fondet. En slik verdiendring vil likevel bli inkludert i de 447 milliarder kronene i avkastning i fjor.

Les også

 1. Oljefondet fra 0 til 7000 mrd. på to tiår

 2. Oljefondets eks-sjef advarer mot mer aksjer fondet

 3. Han bygget opp Oljefondet. Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.

Les mer om

 1. Øystein Olsen
 2. Økonomi
 3. Yngve Slyngstad
 4. Statens pensjonsfond utland
 5. Norges Bank
 6. Industri