Økonomi

Slik blir de nye bestemmelsene for å oppta boliglån

Regjeringens nye boligstrategi er nå presentert. Nye regler fra 1. juli pålegger bankene bl.a. å vurdere lånekundenes evne til å betjene boliglånet med en renteøkning på 5 prosentpoeng.

ta695bd4.jpg
  • Knut-erik Mikalsen
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Kommunalminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Hornehar i dag lagt fram regjeringens strategi for boligmarkedet.

I strategien fastsetter regjeringen bl.a. en midlertidig forskrift til nye lån med pant i bolig. Regjeringen får dessuten inn for en ordning med gjeldsregistrering, for å hindre at folk tar opp for mye i gjeld.

I fremlegget som nå er presentert skriver Regjeringen at ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging, og at målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Jan Erik Fåne

— Å få til raskere takt i boligbyggingen er helt nødvending for å få til en dempet prisvekst i boligsektoren, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge til Aftenposten. Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge.Han tror ikke de nye forskriftene vil gjøre det vanskeligere å få boliglån, men sier at det blir mindre rom for skjønn for bankene i og med at de nye bestemmelsene nå kommer i form av forskrifter. Likevel mener han bankenes fleksibilitet sikres ved at bankene vil kunne gjøre unntak fra de nye forskriftene for 10 prosent av utlånsmassen, ved å kunne yte lån til kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

Nye regler gjelder fra 1. juli

Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015, og skal gjelde ut 2016.

1. Regjeringen skriver at bankene etter forskriften, slik det også er i dag, skal beregne kundens evne til å betjene boliglånet ut fra inntekt og alle relevante utgifter, og ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng.

2. Nedbetalingslån med pant i bolig skal ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Det betyr at egenkapitalkravet stående på 15 prosent.

3. Rammekreditter ikke skal overstige 70 prosent av boligens verdi. Disse kravene kan oppfylles med tilleggsikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller selvskyldnerkausjon eller -garanti.

4. For boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi stilles det krav om avdragsbetaling.

For å sikre at bankene fortsatt vil ha tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne yte lån til kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, åpnes det for at inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være lån som ikke oppfyller forskriftskravene om betjeningsevne, belåningsgrad eller avdragsbetaling.

DNB: - Viktig med fortsatt skjønn

Trond Bentestuen.

I Norges største bank reagerer man også positivt på de nye forskriftene.Trond Bentestuen, konserndirektør for personmarkedet i DNB, sier at den har forståelse for at regjeringen ser på tiltak for å sikre finansiell stabilitet i boligmarkedet.

— Det viktigste for oss er at de fastslår at vi fortsatt skal bruke fleksibilitet i kredittprosessene våre. Vi gjør solide og gode vurderinger i hver eneste lånesøknad, og det vil vi fortsette med, sier Bentestuen.

Han sier at DNB full ut støtter Finans Norges vurdering at bankene lett skal kunne tiilpasse seg de nye regelverket.

— For oss er det viktig at alle aktørene i bransjen opplever samme tilsyn, og konkurrerer med samme regler, sier Bentestuen.

Regjeringen: - Vil fornye, forenkle og forbedre

Den nye forskriften skal gjelde ut 2016 med mindre evalueringen viser at det fortsatt er behov for den.

– Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre regelverk og plan- og byggeprosesser. Vi gjør det billigere å bygge bolig gjennom mindre byråkrati og enklere planprosesser. Det er gjort en rekke forenklinger i byggereglene og flere forenklinger kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Finansminister Siv Jensen er at hun har tiltro til at norske banker gjør gode kredittvurderinger i de enkelte lånesakene.

— En for sterk vekst i utlånene kan likevel bidra til økt risiko i norsk økonomi. Vi forskriftsfester derfor klare krav til bankenes boliglånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk, sier Siv Jensen.

Nytt gjeldsregister skal hindre for mye lån

Det tar tid før tiltakene på tilbudssiden i boligmarkedet får full virkning på utviklingen i boligpriser og gjeld. Regjeringen fastsetter derfor en midlertidig forskrift om krav til nye lån med pant i bolig, som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og sikre bankenes fleksibilitet i boliglånsaker.

– Det er viktig at vi har rammer for bankenes boliglånspraksis som på en best mulig måte bidrar til god og stabil utvikling i norsk økonomi, og til at de som har evne til å betjene lån fortsatt får boliglån. Jeg har tiltro til at norske banker gjør gode vurderinger i de enkelte lånesakene, sier Jensen.

Regjeringen vil bidra til at færre tar opp for mye gjeld, og går inn for en ordning med gjeldsregistrering. Lovforslaget om registreringsordning for gjeld skal baseres på en privat modell.

Formålet er at grunnlaget for kredittvurdering skal bli bedre.