Økonomi

I årevis har Oljefondet blitt større og større. I år skrumper det med 40 milliarder kroner.

Økt bruk av oljepenger har holdt farten opp i økonomien. Medaljens bakside er at fondets verdi i år vil falle.

Ferske penger fra borehullene er ikke lenger nok til å dekke finansministerens utgifter. Hun må ta penger ut av Oljefondet i tillegg.
 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist

I 20 år har Oljefondets verdi steget raskt. Bare de siste ti årene er verdien mer enn femdoblet.

Men i 2016 vil fondets verdi synke for første gang siden 2002, regnet i norske kroner.

Finansdepartementet anslår at fondet vil synke fra 7461 milliarder kroner ved inngangen av året til 7420 milliarder ved utgangen av året.

Ett av mange forhold som har medvirket til dette er at finansminister Siv Jensen (Frp) som den første i norgeshistorien har begynt å ta penger ut av fondet.

Mye lavere oljepris gjør at strømmen av ferske oljekroner inn på det årlige statsbudsjettet ikke er nok til å bringe det i balanse. I tillegg må hun ta penger ut av fondet.

Oljepengene på statsbudsjettet 2016 og 2017 kommer med andre ord fra to kilder:

 • Statens løpende oljeinntekter fra borehullene i Nordsjøen og havet lenger nord.
 • Uttak fra fondet.

I årene før 2016 var inntektene mye større. Jensens pengebruk var da slik at hun hvert år kunne sette ferske oljeinntekter inn i fondet etter å ha dekket utgiftene på statsbudsjettet.

Tar ut mye mer enn planlagt i år

For ett år siden var planen å ta 3,7 milliarder kroner ut av fondet for å dekke utgiftene i 2016.

Mange endringer i budsjettet og økonomien har gjort at årets uttak fra fondet nå ser ut til å bli hele 96 milliarder kroner.

Dette sørger til at fondet synker i verdi fra inngangen til utgangen av 2016.

Tar mer neste år

Neste år planlegger Jensen å ta 121 milliarder kroner ut av fondet for å dekke utgiftene på budsjettet.

Likevel regner hun med at avkastningen av fondets plasseringer i verdens finansmarkeder blir såpass at fondet stiger i verdi igjen gjennom 2017.

Det vil fortsette hvert år til 2025, gitt en rekke forutsetninger.

 • LES OGSÅ:
Siv Jensen vil slå hull i sparegrisen, og blir dermed historisk

Hver sjette krone fra olje

Planlagt bruk av oljepenger på statsbudsjettet er knapt 226 milliarder kroner neste år. Dette hentes fra statens løpende inntekter fra borehullene neste år og ved uttaket fra fondet.

Fra 2013 til 2017 har den blå regjeringen økt bruken av oljepenger fra knapt 137 milliarder kroner til knapt 226 milliarder kroner.

– Vi har muligheter i finanspolitikken. Da er det fornuftig å bruke mulighetene for å holde ledigheten nede, og det er det Regjeringen har gjort, sier statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet.

Han sier Regjeringen samtidig har holdt seg innenfor handlingsregelen for å bruke oljepenger.

– Vi har tatt ut mindre enn forventet realavkastning, sier han.

Ikke sterk i troen

Handlingsregelen er basert på at langsiktig realavkastning av fondet er 4 prosent årlig. Realavkastningen består av utbytte og renter, samt gevinster av at aksjer, rentepapirer og eiendom blir mer verdt – minus prisveksten.

Neste år regner Regjeringen med å bruke oljepenger som tilsvarer 3 prosent av fondet.

Men samtidig er Regjeringen ikke sterk i troen på 4 prosent avkastning. Når den fremskriver fondets vekst legger den til grunn 3 prosent realavkastning i 15 år fremover.

Slik sett legger Regjeringen og Bjørnestad seg akkurat på handlingsregelen.

Det lysner for Jensen

Slik Aftenposten skrev onsdag viser en rekke prognoser at bedre tider er i sikte for en oljerammet norsk økonomi.

Stadig hardere trykk på gasspedalen fra Jensen bidrar til å få opp farten.

– Vi ser tegn til at det lysner. Men det er for tidlig å heise flagget, sier hun.

I krystallkulen til 2018

De aller fleste størrelsene for norsk økonomi viser god bedring frem til 2018, ifølge departementets prognoser:

 • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge tar seg jevnt opp fra 1 prosent i år til 2,4 prosent om to år.
 • Det snur fra et fall i reallønnen på 1 prosent i år til et reallønnsvekst på drøyt 1 prosent i 2018.
 • Ledigheten holder seg stabil eller faller litt, avhengig av målemetoden, de neste to årene.
 • Bedriftsinvesteringene på fastlandet vil øke stadig raskere.
 • Regnet i norske kroner, regner departementet med at oljeprisen stiger rundt 20 prosent fra i år til 2018. Grovt regnet betyr det en økning fra rundt 45 dollar i år til 55 dollar som gjennomsnitt for 2018.

Finansminister Jensen oppsummerer de siste årene slik:

– Norsk økonomi har kommet seg nokså godt gjennom nedgangen som startet for to år siden da oljeprisen falt.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017