Oljebølge drar økonomien oppover

Fire års pinsler er over i oljenæringene, og snart vil oljeproduksjonen stige. Nå er det heller boligbyggerne som får seg en nedtur, anslår SSB.

Finansminister Siv Jensen var på Valhall-feltet i Nordsjøen i høstens valgkamp. Nye plattformer som skal bygges bidrar til oppgangen i økonomien.

Etter noen uker med sterk storm og politisk uvær i Statistisk sentralbyrå (SSB) var tiden inne for å levere på det såkalte samfunnsoppdraget.

Torsdag la SSB derfor frem nye prognoser for økonomien til 2020. Det skjedde helt uten bråk. Men i den åpne, råvarebaserte norske økonomien er det likevel nok av høye bølger å studere.

Den største bølgen av dem alle er i ferd med å snu til det bedre:

  • Oljeinvesteringene ligger an til å falle med nesten en tredjedel i volum fra 2013 til i år. 50.000–60.000 har mistet jobben.
  • Men fra årets bunnpunkt spår SSB at disse investeringene øker med en femtedel til 2020.

SSB oppsummerer utsikten for norsk økonomi med at «den moderate oppgangen fortsetter».

  • LES OGSÅ: Det vil gå bedre for folk flest, mens finansminister Siv Jensen må dempe farten i pengebruken:
Les også

Bedre tider for Ola og Kari nordmann – økonomiske utfordringer i kø for den neste regjeringen

Kostnadskutt og bedre oljepris

Dette årsakene til oljeoppturen:

  • Oljeselskapene har gjort gode funn i de dårlige årene som ligger bak oss. Særlig viktig er det store Johan Sverdrup-feltet.
  • Oljeprisen har stabilisert seg rett over 60 dollar pr. fat. SSB tror den «grovt sett» vil holde seg der.
  • Investeringene er blitt billigere på grunn av store kostnadskutt hos leverandørene.

– Oljeselskapene rapporterer til oss at de vil investere mer i årene som kommer, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSB-forsker Thomas von Brasch spår «moderat oppgang» i økonomien.

Norsk industri har styrket seg

Når de store prosjektene er ferdigstilt i 2020, spår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil øke. Oljealderen er ikke helt over likevel.

Leverandørindustrien ser litt lysere på livet.

– Vi er langt fra gamle høyder, men det er robuste prosjekter i gang. Forhåpentlig blir den norske andelen i investeringene høy, sier direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri.

Han trekker fram to forhold han mener taler for at det kan gå slik: Lavere kostnader og blandede erfaringer med leverandører i utlandet.

  • LES OGSÅ: Norsk industri setter inn roboter for å konkurrere:
Les også

Roboten Tord gjør inntil åtte manns jobb. Likevel står sveisere på Kværner i Verdal i kø for å bli bestevenn med ham.

Kraftforsyning i god bølge

SSB spår at investeringene i næringslivet på fastlandet øker med en femtedel, regnet fra i fjor til 2020.

Igjen er det energisektoren som leder an.

– Kraftforsyningen har hatt en kraftig investeringsvekst i lang tid. Kraftnettet blir oppgradert, alle skal få smarte strømmålere og det bygges nye vindmølleparker, sier von Brasch i SSB.

Boligbyggingen er i ferd med å nå taket. SSB spår nedtur de to neste årene.

Boligsektor på vei ned

Men ikke alle bølger er på opptur. Etter to år med svært høy vekst i boliginvesteringene snur dette til nedtur og fall fra neste år.

– Sterk vekst i boligbyggingen har de siste årene virket som en motvekt til oljenedgangen. I årene som kommer vil dette være motsatt, sier von Brasch.

Den langvarige og sterke veksten i boligprisene frem til i vår har fått fart på utbyggerne. Investeringene i boliger økte med 8–9 prosent både i fjor og i år.

SSB anslår at boligprisene vil falle rundt 10 prosent fra toppen til bunnen over to år. Fra 2020 spår SSB at boligprisene vil stige igjen, men mer på linje med den generelle prisveksten.

  • LES OGSÅ: Sentralbanksjef Øystein Olsen gleder seg over kjøligere boligmarked:
Les også

Boligbyggingen overtar som festbrems i norsk økonomi

  • LES OGSÅ: Finanstilsynet er mer opptatt av gjeld enn boligpriser:
Les også

Lavere boligpriser skremmer ikke Finanstilsynet

Næringen venter også fall

Også Byggenæringens Landsforening (BNL) venter at boliginvesteringene vil falle fra neste år.

– Befolkningsveksten avtar, og i mange områder har prisene nådd et tak, slik at kjøpene søker til andre områder, sier fagsjef Jomar Talsnes Heggdal i BNL.

Men han minner om at fallet skjer fra et veldig høyt nivå.

– Selv etter fallet vi venter neste år vil vi bare komme ned på nivået fra et par år tilbake, sier han.