Økonomi

Norges Bank setter opp renten for første gang siden 2011

For første gang siden mai 2011 blir styringsrenten satt opp. Norges Bank varsler at neste renteøkning kommer tidlig neste år.

Torsdag setter sentralbanksjef Øystein Olsen opp styringsrenten.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Saken blir oppdatert.

Norges Bank gjorde som den klart og tydelig har varslet:

 • Styringsrenten blir satt opp fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.

Dette er den første i en serie renteøkninger frem til 2021.

Norges Bank begrunner rente økningen slik i en pressemelding:

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.»

Flere renteøkninger kommer

Banken varsler samtidig at det kommer flere økninger:

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover.»

Det er nemlig skummelt å holde renten lav lenger:

«Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.»

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenten har ligget på 0,5 prosent siden mars 2016.

Nye prognoser

Norges Bank legger også frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi til 2021:

 • Banken oppjusterer veksten i Fastlands-Norges økonomi og i sysselsettingen de neste to årene. Men selve vekstraten vil synke markert frem mot 2021 fordi norsk økonomi stanger i kapasitetstaket
 • Det blir solid vekst i reallønnen. Veksten er anslått til bare 0,3 prosent i år, men til hele 2,4 prosent i 2020. Året etter blir også veksten i kjøpekraften god med over 2 prosent.
 • Prognosen for styringsrenten er litt nedjustert i forhold til prognosen i juni. Den er anslått å øke fra 0,6 prosent som gjennomsnitt for i år til 1,9 prosent som gjennomsnitt i 2021.
 • Hvis dette slår ut i lånerenten i bankene, vil renteøkningen med andre ord 1,3 prosentenheter.

Skal bidra til mange mål

Den viktigste årsaken til renteøkningen er at det etter bankens prognoser vil gå bedre i norsk økonomi de neste årene. Målene for renteøkningen er mange. Den skal bidra til:

 • å holde den årlige prisveksten rundt 2 prosent over tid
 • å holde passe temperatur i økonomien slik at veksten i produksjonen og sysselsettingen blir stabil
 • å hindre at for mange låner for mye

Alt dette er mål Olsen skal bidra til på oppdrag fra Finansdepartementet.

LES OGSÅ:

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rentemøte
 3. Norges Bank
 4. Finansdepartementet