Økonomi

– Nye eiere kan flytte SAS ut av Skandinavia

Nye eiere kan legge opp til en helt annen satsing for SAS enn det selskapet gjør i dag, advarer dansk SAS-analytiker. Næringsminister Monica Mæland sier at Norge ikke har hastverk med å selge ut eierposten.

Sverige og Norge har solgt en del av sine SAS-aksjer. Nye eiere kan endre selskapet, advarer dansk analytiker.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Jacob Pedersen er analysesjef i danske Sydbank og en av de analytikerne i Skandinavia som har mest inngående kjennskap til SAS.

Han er ikke overrasket over at de norske og svenske regjeringene har begynt å selge sine SAS-aksjer.

– Dette er en test på om det finnes kjøpere der ute, og om det er industrielle aktører – altså andre flyselskap – som kan tenkes å kjøpe SAS. Ut fra informasjon vi får om kjøpere ser det imidlertid ut til å være private investorer som er kjøpere av de SAS-aksjene Norge og Sverige har lagt ut, sier Pedersen til Aftenposten.

  • LES OGSÅ: Norge og Sverige starter salg av SAS-aksjer
Jacob Pedersen, analysesjef i danske Sydbank.

– Fokuset kan bli flyttet ut av Skandinavia

Det var onsdag kveld de to regjeringene samtidig meldte at de ville selge en del av sine SAS-aksjer, som landene har eid siden SAS ble stiftet i 1946.

Torsdag morgen solgte de to storeierne 23 millioner SAS-aksjer – 9,2 millioner av disse ble lempet ut av det norske næringsdepartementet.

Staten cashet inn 132 millioner kroner på handelen.

Pedersen sier et salg av SAS-aksjer ikke vil få noen betydning på kort sikt. På lengre sikt og med et ytterligere salg kan det derimot ligge an til betydelige endringer i selskapets drift:

– Nye eiere vil stå fritt til å flytte det kommersielle fokuset bort fra Skandinavia, hvis de ser at dette tjener deres interesser best. De vurderinger som dagens SAS-eiere har lagt til grunn for selskapets drift med fokus på å tjene det skandinaviske markedet først og fremst, vil da ikke eksistere lenger, mener Pedersen.

SAS inne i en god periode

Han tror det vil være et uheldig trekk, spesielt på bakgrunn av at SAS har et solid fotfeste i det skandinaviske markedet.

– Vi ser at en bevisst satsing på Skandinavia har ført til at SAS’ økonomiske situasjon er blitt mye bedre de siste par årene, sier Pedersen, som ikke vil ha noen formening om hvilket flyselskap som kunne bli en fremtidig SAS-eier.

Mange peker likevel på Lufthansa, som har vært partner med SAS i mange år, men som nå har sagt at de tar en «kjøpspause».

En annen som kjenner SAS godt er svenske Richard Björnelid, analytiker og forfatter av SAS-boken «Hvordan man styrter et flyselskap». Han mener tidspunktet for salg er uheldig.

– Dette kan gi markedet inntrykk av at regjeringene ikke har tro på at selskapet kan tjene penger selv i en tid med høykonjunktur og med rekordlave kostnader – bl.a. som følge av de lave prisene på drivstoff, mener Björnelid.

Mæland har ikke hastverk

Næringsminister Monica Mæland (H).

I Nærings- og fiskeridepartementet er man taus om salget bortsett fra en pressemelding statsråd Monica Mæland har lagt ut. I denne meldingen skriver hun at departementet anser salget som vellykket:

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for ytterligere å forbedre sin konkurranseposisjon, skriver hun.

Mæland skriver at regjeringen har vært klar på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat, og at staten fortsatt vil være en betydelig aksjonær selv etter å ha solgt seg ned fra 14,2 til 11,5 prosent av det samlede eierskapet, og at de ikke har noe hastverk med å selge resten.

Les mer om

  1. Monica Mæland
  2. Nærings- og fiskeridepartementet
  3. Scandinavian Airlines (SAS)
  4. Luftfart
  5. Statlig eierskap