Økonomi

Mens naboland satser på solenergi, avventer Norge. Bransjen mener vi blir akterutseilt.

Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, men Norge ligger langt bak våre naboland i satsingen på sol.

Solcellepaneler har falt i pris med 80 prosent siden 2009 og kan brukes både i stor og liten skala, som på tak, vegger og til og med veier.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

I 2040 vil 30 prosent av strømproduksjonen komme fra sol, ifølge Bloomberg New Energy Outlook 2016.

Globalt brer antall solkraftverk om seg i stor fart. Solenergimarkedet har vokst med 45 prosent det siste tiåret.

Det er blitt mye billigere å produsere energi fra sol. Kostnaden for solcellepaneler har falt 80 prosent siden 2009.

Rekordlav pris på solkraft

I Mexico i mars i år var strømprisen på sol nede i rekordlave 3,4 cent pr. kilowattime, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Mens Frankrike, Danmark, Tyskland og flere land i Europa investerer tungt i fornybar energi som sol, er Norge trege med å satse i solcellemarkedet. Det gjelder både installasjon av solcelleanlegg her til lands og investeringer i markedet globalt.

– Norge kan gå glipp av opptur

Trine Kopstad Berentsen, daglig leder for Solklyngen, som representerer 51 norske selskaper i tillegg til forskningsmiljøer, mener at vi i Norge har vært for trege til å ta del i den voksende næringen.

– Solkraft er den raskest voksende energikilden i verden, men det virker ikke som norske politikere, myndigheter og næringslivledere har tatt dette innover seg.

– Norge kan gå glipp av en innbringende næring og arbeidsplasser, som vi sårt trenger når oljen tar slutt. Norge kan blir akterutseilt i strømmarkedet hvis det ikke satses mer på sol, mener Berentsen.

 • På fem år har solkraft utkonkurrert den skitne kullkraften i Sør-Afrika på pris: Norsk selskap er en av landets største solkraftaktører.

– Mangel på kunnskap

Hun er ikke imponert over Energimeldingen, som ble lagt frem i vår.

– Den vitner om mangel på kunnskap om solkraft og alt som skjer i denne næringen. Man får inntrykk av at solenergi er for spesielt interesserte, og at det ikke er nok sol i Norge, noe som ikke er riktig. Tyskland er blant verdens ledende land på produksjon av solkraft. I Sør-Norge og Østlandet kunne vi ha produsert like mye energi som flere steder i Tyskland, sier Berentsen.

Hun presiserer at behovet for å bygge ut fornybart har vært større i Tyskland enn i Norge.

– Tyskland har vært avhengig av energi fra kull og har derfor vært nødt til å investere mer i fornybart. Norge har vannkraft, men nå handler det også om fremtidsrettet næringsutvikling, og da bør vi tenke bredere, sier Berentsen.

Lave strømpriser

Hun får støtte fra Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar, det eneste norske solselskapet som har satset på storskala-kraftverk i flere steder av verden.

– Objektivt sett er betingelsene for deler av Østlandet og Sør-Norge ikke så ulike som i Tyskland. Ulempen med mindre sol i Norge kontra Sør-Europa blir delvis kompensert med høyere yteevne ved lavere temperaturer. I Norge har strømprisene vært så lave at det ikke har vært attraktivt, men interessen øker nå, sier Osmundsen.

Teknologien gjør kvantesprang

Scatec Solar er nå blant de 10-15 største internasjonale solkraft-produsentene.

De produserte 466 gigawattimer (GWh) i 2015, mot 16 GWh i 2011, noe som er en, ja, gigantisk vekst. Forventet produksjon i 2016 er på 800 GWh.

Selskapet omsatte for 881 millioner kroner i fjor, mot 19 millioner for bare fem år siden, i 2011.

Osmundsen forteller at de tidlig så interessen for fornybar energi og miljø som en stor mulighet, men at markedet er blitt enda større enn de forestilte seg.

– Vi så for oss at sol lenge ville være en av flere viktige energikilder, men nå ser vi at sol trolig vil bli verdens viktigste energikilde allerede i 2040. Dagens teknologi blir bedre og bedre, samtidig som det jobbes med helt nye teknologier, som vil gjøre kvantesprang i effektiviteten, sier Osmundsen.

Solenergi overalt

Med solenergi kan strøm i prinsippet produseres over alt, i store og små enheter: På hustak, lagerbygg, og veggbekledning, eller i store solkraftverk som det nå bygges mange av rundt om i verden.

I oktober presenterte Elon Musk solcellepaneler som ser ut som takstein. I Frankrike testes det nå ut veier med integrerte solceller, som kan overføre solenergi inn i strømnettet, ifølge Bloomberg.

Med ny batteriteknologi kan solstrømmen lagres til kveldsbruk, i både stor og liten skala.

Solcelleparken Kalkbult i Northern Cape-provinsen i Sør-Afrika produserer strøm til 35.000 husstander, på et område like stort som 130 fotballbaner.

Mange investerer

Sol er ikke bare en fornybar ressurs som er enkelt tilgjengelig i nær sagt hele verden. Mange har fått øynene opp for at sol er en god økonomisk investering.

I 2015 sto investeringer i solkraft for rundt halvparten av alle investeringer i fornybar energi. Det utgjorde 161 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 20 prosent av verdien til det norske oljefondet, ifølge en rapport fra Accenture og WWF.

Statoil undersøker solbransjen

Elin Isaksen, pressekontakt i Statoil, sier at de ønsker å undersøke mulighetene innen solbransjen nærmere nå.

– Både vind- og solkraft har i løpet av kort tid vokst frem som konkurransedyktige alternativer uten subsidier, og vi ser nå at i stadig flere markeder har faktisk sol- og vindkraft vært de billigste alternativene, sier Isaksen.

Solcellepaneler over en parkeringsplass nær sentrum av Los Angeles.

– Trenger mer kompetanse

Tidligere i høst lyste Statoil ut to stillinger forretningsutvikling innen solenergi, og de er fortsatt i ansettelsesprosessen, forteller Isaksen.

– I og med at solenergi er et nytt felt for oss, ser vi at vi trenger økt kompetanse i arbeidet for å se i hvilke forretningsmuligheter som ligger i denne bransjen for oss, sier Isaksen.

Konkurransedyktig globalt

Olje- og energiminister Tord Lien skriver i en epost til Aftenposten at vann og vind har naturgitte konkurransefortrinn i Norge.

– At solceller vokser frem som et konkurransedyktig alternativ globalt, er gledelig. I Norge kan større solcelle-anlegg få støtte på lik linje med annen fornybar kraftproduksjon gjennom elsertifikatordningen. Energimeldingen gir en bred gjennomgang av det norske kraftsystemet, og tar også for seg potensialet for ulike fornybarløsninger i Norge. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i kritikken av meldingen, skriver Lien.

Les mer om solenergi:

Les mer om

 1. Teknologi
 2. Energi
 3. Scatec (tidl. Scatec Solar)
 4. Økonomi
 5. Solenergi