Økonomi

Mens naboland satser på solenergi, avventer Norge. Bransjen mener vi blir akterutseilt.

Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, men Norge ligger langt bak våre naboland i satsingen på sol.

Solcellepaneler har falt i pris med 80 prosent siden 2009 og kan brukes både i stor og liten skala, som på tak, vegger og til og med veier. SCANPIX/asharkyu / Shutterstock

 • Frøydis Braathen
  Journalist

I 2040 vil 30 prosent av strømproduksjonen komme fra sol, ifølge Bloomberg New Energy Outlook 2016.

Globalt brer antall solkraftverk om seg i stor fart. Solenergimarkedet har vokst med 45 prosent det siste tiåret.

Det er blitt mye billigere å produsere energi fra sol. Kostnaden for solcellepaneler har falt 80 prosent siden 2009.

Rekordlav pris på solkraft

I Mexico i mars i år var strømprisen på sol nede i rekordlave 3,4 cent pr. kilowattime, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Mens Frankrike, Danmark, Tyskland og flere land i Europa investerer tungt i fornybar energi som sol, er Norge trege med å satse i solcellemarkedet. Det gjelder både installasjon av solcelleanlegg her til lands og investeringer i markedet globalt.

– Norge kan gå glipp av opptur

Trine Kopstad Berentsen, daglig leder for Solklyngen, som representerer 51 norske selskaper i tillegg til forskningsmiljøer, mener at vi i Norge har vært for trege til å ta del i den voksende næringen.

– Solkraft er den raskest voksende energikilden i verden, men det virker ikke som norske politikere, myndigheter og næringslivledere har tatt dette innover seg.

– Norge kan gå glipp av en innbringende næring og arbeidsplasser, som vi sårt trenger når oljen tar slutt. Norge kan blir akterutseilt i strømmarkedet hvis det ikke satses mer på sol, mener Berentsen.

 • På fem år har solkraft utkonkurrert den skitne kullkraften i Sør-Afrika på pris: Norsk selskap er en av landets største solkraftaktører.

– Mangel på kunnskap

Hun er ikke imponert over Energimeldingen, som ble lagt frem i vår.

– Den vitner om mangel på kunnskap om solkraft og alt som skjer i denne næringen. Man får inntrykk av at solenergi er for spesielt interesserte, og at det ikke er nok sol i Norge, noe som ikke er riktig. Tyskland er blant verdens ledende land på produksjon av solkraft. I Sør-Norge og Østlandet kunne vi ha produsert like mye energi som flere steder i Tyskland, sier Berentsen.

Hun presiserer at behovet for å bygge ut fornybart har vært større i Tyskland enn i Norge.

– Tyskland har vært avhengig av energi fra kull og har derfor vært nødt til å investere mer i fornybart. Norge har vannkraft, men nå handler det også om fremtidsrettet næringsutvikling, og da bør vi tenke bredere, sier Berentsen.

Lave strømpriser

Hun får støtte fra Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar, det eneste norske solselskapet som har satset på storskala-kraftverk i flere steder av verden.

– Objektivt sett er betingelsene for deler av Østlandet og Sør-Norge ikke så ulike som i Tyskland. Ulempen med mindre sol i Norge kontra Sør-Europa blir delvis kompensert med høyere yteevne ved lavere temperaturer. I Norge har strømprisene vært så lave at det ikke har vært attraktivt, men interessen øker nå, sier Osmundsen.

Teknologien gjør kvantesprang

Scatec Solar er nå blant de 10-15 største internasjonale solkraft-produsentene.

De produserte 466 gigawattimer (GWh) i 2015, mot 16 GWh i 2011, noe som er en, ja, gigantisk vekst. Forventet produksjon i 2016 er på 800 GWh.

Selskapet omsatte for 881 millioner kroner i fjor, mot 19 millioner for bare fem år siden, i 2011.

Osmundsen forteller at de tidlig så interessen for fornybar energi og miljø som en stor mulighet, men at markedet er blitt enda større enn de forestilte seg.

– Vi så for oss at sol lenge ville være en av flere viktige energikilder, men nå ser vi at sol trolig vil bli verdens viktigste energikilde allerede i 2040. Dagens teknologi blir bedre og bedre, samtidig som det jobbes med helt nye teknologier, som vil gjøre kvantesprang i effektiviteten, sier Osmundsen.

Solenergi overalt

Med solenergi kan strøm i prinsippet produseres over alt, i store og små enheter: På hustak, lagerbygg, og veggbekledning, eller i store solkraftverk som det nå bygges mange av rundt om i verden.

I oktober presenterte Elon Musk solcellepaneler som ser ut som takstein. I Frankrike testes det nå ut veier med integrerte solceller, som kan overføre solenergi inn i strømnettet, ifølge Bloomberg.

Med ny batteriteknologi kan solstrømmen lagres til kveldsbruk, i både stor og liten skala.

Solcelleparken Kalkbult i Northern Cape-provinsen i Sør-Afrika produserer strøm til 35.000 husstander, på et område like stort som 130 fotballbaner. Scatec Solar

Mange investerer

Sol er ikke bare en fornybar ressurs som er enkelt tilgjengelig i nær sagt hele verden. Mange har fått øynene opp for at sol er en god økonomisk investering.

I 2015 sto investeringer i solkraft for rundt halvparten av alle investeringer i fornybar energi. Det utgjorde 161 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 20 prosent av verdien til det norske oljefondet, ifølge en rapport fra Accenture og WWF.

Statoil undersøker solbransjen

Elin Isaksen, pressekontakt i Statoil, sier at de ønsker å undersøke mulighetene innen solbransjen nærmere nå.

– Både vind- og solkraft har i løpet av kort tid vokst frem som konkurransedyktige alternativer uten subsidier, og vi ser nå at i stadig flere markeder har faktisk sol- og vindkraft vært de billigste alternativene, sier Isaksen.

Solcellepaneler over en parkeringsplass nær sentrum av Los Angeles. LUCY NICHOLSON / X90050

– Trenger mer kompetanse

Tidligere i høst lyste Statoil ut to stillinger forretningsutvikling innen solenergi, og de er fortsatt i ansettelsesprosessen, forteller Isaksen.

– I og med at solenergi er et nytt felt for oss, ser vi at vi trenger økt kompetanse i arbeidet for å se i hvilke forretningsmuligheter som ligger i denne bransjen for oss, sier Isaksen.

Konkurransedyktig globalt

Olje- og energiminister Tord Lien skriver i en epost til Aftenposten at vann og vind har naturgitte konkurransefortrinn i Norge.

– At solceller vokser frem som et konkurransedyktig alternativ globalt, er gledelig. I Norge kan større solcelle-anlegg få støtte på lik linje med annen fornybar kraftproduksjon gjennom elsertifikatordningen. Energimeldingen gir en bred gjennomgang av det norske kraftsystemet, og tar også for seg potensialet for ulike fornybarløsninger i Norge. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i kritikken av meldingen, skriver Lien.

Les mer om solenergi:

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Teknologi
 2. Energi
 3. Scatec Solar
 4. Økonomi
 5. Solenergi

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Prisen på denne energien er halvert på tre år. Den vil halveres de neste tre årene også, tror verdens energibyrå.

 2. KRONIKK

  Statoil: Skal målene fra Paris-avtalen nås, må også mye olje og gass forbli i bakken | Eldar Sætre

 3. DEBATT

  En industrirevolusjon er i emning

 4. KRONIKK

  Fossil energidominans er snart bare en illusjon | Erik Sauar

 5. ØKONOMI

  Solenergi fra norske hjem er firedoblet på ett år

 6. ØKONOMI

  Han gikk 500 i pluss på siste strømregning. Nå kan solceller på taket gi bedre rente enn banken.