Tre milliardærer kan velte om på en av Norges største næringer

Gjeldstyngede rederier er i ferd med å miste lokalt eierskap. Kjell Inge Røkke, John Fredriksen og Kristian Siem står parat med milliarder.

Den maritime klyngen på Nordvestlandet sysselsetter over 20.000 personer og har en omsetning på rundt 60 milliarder kroner. Verftene, her fra Ulstein Verft, og rederiene har vært drivkraften i klyngen. Nå vakler offshorerederiene.

– Rederne og resten av næringen har fått et alvorlig varsko om hva som kan komme til å skje, sier professor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole.

Han viser til det som skjedde i forrige uke, da det ble klart at Solstad Shipping i Skudeneshavn tar over Rem Offshore i Fosnavåg og blir Norges nest største offshorerederi.

Regien sto Aker og Kjell Inge Røkke for.

Først sikret Røkkes Aker seg en eierandel på 31 prosent i Solstad. Deretter kjøpte selskapet seg tilstrekkelig med andeler i et obligasjonslån i Rem Offshore, som Aker benyttet til å blokkere et refinansieringsforslag fra Rem – for å tvinge frem en sammenslåing med Solstad.

Manøveren blir neppe et engangstilfelle. Aker har signalisert at dette bare er begynnelsen.

Professor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole.

Samtidig snuser John Fredriksen på offshorerederiene, og Kristian Siem, hovedaksjonær i rederiet Siem Offshore i Kristiansand, har med støtte fra et amerikansk investeringsfond invitert rederier til samarbeid. 250 millioner dollar er avsatt.

Noe kommer til å skje. Spørsmålet er hva og hvem som blir involvert.

– Jeg tror det blir betydelig færre rederier i fremtiden, men helt umulig å si hvor mange det blir, sier Grytten.

Rederveteran: – Vi har skyld i dette selv

Bakteppet er dystert. Vedvarende svak oljepris, færre oppdrag og høy gjeld etter flere år med ekspansiv nybygging, har gjort at situasjonen for rederiene har gått fra vondt til verre det siste året.

Styreleder Sævik i Havila.

Det har vært vanskelig å få inn ny egenkapital, og utstrakt bruk av usikrede obligasjonslån har gjort det utfordrende å få på plass løsninger med kreditorer.

Flere redere har tatt selvkritikk, blant andre Per Sævik – som har startet og solgt flere offshorerederier de siste tiårene. Nå er han styreleder i Havila, og tirsdag uttalte han til Sunnmørsposten at rederne selv har skylden for det som har skjedd.

– Vi ble fartsblind og mistet respekten for lån i milliardklassen.

Flere av Farstads fartøyer har ligger i opplag i Ålesund det siste året. Skip uten oppdrag ligger til kai langs hele Vestlandet.

Maritim klynge tuftet på offshorebølgen

Nærmere 100 fartøyer ligger i opplag og nesten samtlige av landets over 50 offshorerederier har behov for refinansiering. Dermed kan det komme betydelige endringer i eierstrukturen og forskyvninger i maktbalansen. Men i deler av landet er frykten for konsekvensen større enn andre steder.

I Fosnavåg og Ålesund ligger offshorerederiene på rekke og rad. Nesten 200 av landets offshorefartøyer er hjemmehørende her. De har vært drivkraften i en maritim klynge bestående av over 200 bedrifter – i tillegg til utdannings- og forskningsmiljøer.

– Samspillet mellom rederiene, verftene og underleverandører har vært viktig for å bygge opp klyngen, sier styreleder Kjersti Kleven i verftsgruppen Kleven.

Les også

Offshorerederier slår seg sammen

Styreleder Kjersti Kleven i Kleven Verft.

Farstad Shipping – neste rederi i bevegelse?

Mye tyder på at Aker i stor grad kommer til å bestemme hvilke brikker som skal være med i det puslespillet som nå legges – for å bruke Aker-sjef Øyvind Eriksens egen beskrivelse på det som nå skjer.

Neste brikke kan være Farstad Shipping, et tradisjonsrikt rederi med 58 fartøyer i flåten. Ålesundsrederiet har penger i banken, men sliter med en gjeld på nærmere 12 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke er på oppkjøpsraid i offshoreflåten. Da er det neppe en ulempe å ha tidligere Aker-sjef Leif-Arne Langøy (i bakgrunnen) i sentrale posisjoner i bank og rederi på Nordvestlandet. Langøy er blant annet styremedlem i Farstad Shipping og styreleder i Sparebanken Møre.

I begynnelsen av juli fikk Farstad en avtale med kreditorene, der selskapet frem til 1. oktober betaler bare renter på gjelden – i påvente av en refinansieringsplan. Men ting kan skje før den tid.

I starten av denne uken steg Farstad-aksjen på Oslo Børs betydelig, og ifølge Finansavisen skal to obligasjonseiere ha kjøpt negativ kontroll i ett av Farstads obligasjonslån. Hvem dette er, er foreløpig ikke kjent.

– Spekulasjonene er ganske vide. Farstad er et selskap som mange
har spekulert i at skal bli kjøpt eller konsolidert med et annet rederi. Å
kjøpe seg negativ kontroll gjennom obligasjonsgjelden er samme fremgangsmåte Aker benyttet seg av for å konsolidere Rem med Solstad. Og Farstad er et rederi som passer godt for videre konsolidering, sier oljeserviceanalytiker Synnøve Gjønnes i Pareto Securities.

Kristian Siem står klar med amerikanske dollar.
Les også

Oljekuttene svir – snart mangler halvparten av de norske riggene oppdrag

Frykt, sinne og bekymring i lokalmiljøet

Både Røkke og Siem møtes med skepsis. Sunnmørsposten beskyldte Siem for å forsøke å snu opp ned på næringen. Men i et leserinnlegg i avisen nylig avviste han at hans fremstøt vil true aktiviteten på Sunnmøre og den betydning den har for maritime kompetanse i Norge.

– Tvert imot, fondet kan bidra med nødvendig kapital til konstruktive
løsninger som ellers ikke lar seg gjennomføre, understrekte Siem.

Lite lokale penger tilgjengelig

Hvis salget av Rem Offshore er startet på en bølge av oppkjøp av rederier på billigsalg, kan det etter professor Ola Gryttens mening få betydelige følger for næringen i området – og utviklingen av klyngen. Ifølge Grytten er bare én måte å forhindre det på.

– Det må lokal kapital på banen.

Men det er svært tvilsom om den finnes. Og om pengene er der, så er det lite trolig at de er tilgjengelige, opplyser flere kilder på Nordvestlandet.

Tror ikke det lokale eierskapet forsvinner helt

Kjersti Kleven synes sammenslåingen av Solstad og Rem Offshore har resultert i litt for mye svartmaling. Hun påpeker at verftene og underleverandørene også har nære forbindelser til mange av de andre norske rederiene – som gjennom årene også har bygd en rekke fartøyer på Nordvestlandet.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at alle de lokale rederiene blir borte, sier hun.