Økonomi

Ny rapport: Kutt i formuesskatten virker nesten ikke

ARENDAL/OSLO (Aftenposten): Endringer i formuesskatten virker nesten ikke på bedriftenes investeringer. Et kutt i selskapsskatten har mer enn åtte ganger så stor effekt, viser ny ekspertrapport

Frp-leder og finansminister Siv Jensen får råd fra ekspertene: Kutt i overskuddskatten virker desidert best på investeringene. Foto: Arnfinn Mauren

 • Sigurd Bjørnestad

En ny rapport fra konsulentselskapet Menon peker ut kutt i selskapsskatten (skatt på overskudd, red.anm.) som et suverent mye bedre virkemiddel enn kutt i formuesskatten.

Rapporten konkluderer med at kutt i formuesskatten er nesten uten virkning på bedriftenes investeringer.

Rapporten ser på virkningene av et skattekutt på 730 millioner kroner i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt hver for seg. Resultatene viser:

 • Kuttet i selskapsskatten øker investeringene med drøyt 1,3 milliarder kroner.
 • De like store kuttene i utbytteskatten og formuesskatten øker investeringene med drøyt 150 millioner kroner.
  Det betyr at virkningen av et kutt i skatten på overskudd er åtte ganger så virkningsfullt.

— Dersom målet er å øke investeringsnivået i norsk næringsliv samlet sett, så er kutt i selskapsskatten den mest effektive måten å gjøre det på. Våre tall trekker i retning av at den er mye mer effektiv for å stimulere til investeringsaktivitet, sier prosjektleder Leo A. Grünfeld i Menon.

Rapporten ble overlevert finansministeren mandag morgen.

Som Scheel-utvalget

Resultatet er i samsvar med utredningen fra ekspertene i det såkalte Scheel-utvalget, som la frem sin rapport før jul.

Der skrev utvalget at formuesskatten "i begrenset grad" virker negativt på investeringene. Kutt i selskapsskatten virket mye bedre for å få fart i dem.

Dermed har finansminister Siv Jensen (frp) fått to ekspertutredninger på bordet. Budskapet er det samme: Den finansministeren som er opptatt av størst mulig virkning av sin politikk bør velge kutt i overskuddsskatten fremfor kutt i formuesskatten.

Den rødgrønne regjeringen kutte skatten på overskudd fra 28 til 27 prosent. Den blå regjeringen har kuttet satsen i formuesskatten. Både Scheel-utvalget og Menon-rapporten forteller dermed at det rødgrønne skattekuttet virker desidert best på investeringene.

Begge deler

Jensen var i sine kommentarer til rapporten mandag ikke villig til å satse alle kuttepengene på selskapsskatten. Hun sier det ikke er snakk om et "enten- eller", men et "både og" når det gjelder skattekutt.

- Hvorfor bry seg med kutt i formuesskatten når kutt i selskapsskatten gir åtte ganger så høy effekt på det dere vil oppnå?

— Fordi jeg er opptatt av å se hele den bedriftsfloraen vi har. Denne rapporten er jo veldig tydelig på at også formuesskatten har uheldige effekter på investeringene. Men hva vi til syvende og sist ender opp med får dere vite til høsten, sier hun.

Når frem til alle

Kutt i skatten på overskudd (selskapsskatt, red.anm.) virker bedre på investeringene fordi:

 • Den påvirker "langt flere" eksisterende og potensielle investorer i norsk næringsliv. Det blir mer lønnsomt for alle å investere i Norge.
 • Utenlandske investorer er viktige i Norge, og de betaler ikke formuesskatt. Kuttet i formuesskatt påvirker dem ikke, og dermed påvirker det heller ikke investeringslysten.
 • Halvparten av inntektene fra formuesskatten kommer fra formue uten sammenheng med næringslivet. Dermed vil mye av skattekuttet havne utenfor næringslivet, og dermed blir virkningen i næringslivet tilsvarende mindre.
  Kutt i selskapsskatten treffer derimot bare bedrifter og deres eiere. Men det vil mest sannsynlig øke den utenlandske eierandelen i norsk næringsliv, skriver Menon i rapporten.

Ser på alle selskaper

Rapporten tar utgangspunkt i detaljerte kjennetegn i alle norske aksjeselskaper i Menons regnskapsdatabase.

Med startpunkt i internasjonale tallfestede sammenhenger mellom ulike skatter og bedriftenes investeringer blir disse overordnede sammenhengene tilpasset den faktiske situasjonen i norsk næringsliv.

Rapporten klassifiserer norsk næringsliv i nær 100 kategorier etter størrelse, alder, beliggenhet og næring.

Konklusjon om kutt i de ulike skattetypene står seg også for de enkelte typene bedrifter: For alle 100 typene bedrifter virker kutt selskapsskatten sterkere på investeringene enn kutt i formuesskatten.

Reaksjoner

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, konstaterer i en pressemelding fra Høyre at skattelettelser gir økte investeringer og flere arbeidsplasser, samt at en reduksjon i formuesskatten vil øke andelen norsk personlig eierskap.

Flåtten sier til Aftenposten at han er glad rapporten bekrefter at kutt i formuesskatten har en effekt på investeringene.

— Rapporten viser at også endringer i formuesskatten gir økte investeringer. Det har vært et stridsspørsmål, men denne rapporten gir faglig støtte til dette, sier han.

- Men den sier også at kutt i selskapsskatten har langt større effekt?

— Det kan sikkert finregnes på om det er denne eller selskapsskatten som har størst effekt.

- Det er vel ikke akkurat finregning, rapporten peker på at det er store forskjeller her?

— Det er nok noen forskjeller, men utsagnet har vært at kutt i formuesskatten overhodet ikke bidrar, sier Flåtten.

KrF: Bekrefter det vi har sagt lenge

Kristelig Folkeparti leser rapporten på en annen måte.

— Regjeringens rapport bekrefter i dag det KrF har sagt lenge: Vi bør redusere selskapsskatten, fordi det gir langt større gevinst for verdiskaping og sysselsetting enn generelle kutt i formuesskatten, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder for Stortingets finanskomité.

Han håper Regjeringen tar dette inn over seg.

- Økonomien trenger økte investeringer, og da må vi prioritere virkemidler som virker, både i statsbudsjettet for neste år og i skattereformen, sier han.

Frp vil prioritere kutt i selskapsskatt

Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, understreker at de to skattegrepene har forskjellige effekter.

— Det som er viktig å få frem, er at hvis selskapsskatten endres, vil det komme både norske og utenlandske investorer til gode, mens kutt i formuesskatten også bidrar til å styrke det norske eierskapet, fordi det er målrettet mot norske eiere. Så man kan ikke sette de to formene for kutt opp mot hverandre, sier han.

- Vil det være viktig for Frp å prioritere kutt i formuesskatten fremover?

— Det som er viktig, er å prioritere de kuttene som gir de største effektene. Det som er viktig for norsk næringsliv nå, er å øke investeringene i industrien, og ikke minst i fastlandsindustrien. Da er det tydelig at reduksjon i selskapsskatten gir størst effekt, sier han.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

 1. Les også

  Vil stoppe pengestrømmen inn i eiendom

 2. Les også

  Scheel-utvalget la frem skatteforslag

 3. Les også

  NHO og Siv Jensen vil ikke høre på råd om formuesskatten

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Skatteforliket på Stortinget er egentlig ikke et forlik | Fasting og Støer

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Siv Jensen vil styrke statsbudsjettet med skattekutt

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  NHO hevder formuesskatten har økt

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Bedriftseierne mener det vil ansettes flere hvis formuesskatten forsvinner

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Ap sier neil til klimakutt i selskapsskatten. Vil prioritere lønnsarbeidere.

 6. POLITIKK
  Publisert:

  SSB: Forskjellene øker med Solberg-regjeringens skattesystem