Studenter som mister deltidsjobben, får ikke dagpenger: – Mange er veldig bekymret nå

Syv av ti norske studenter er avhengig av å jobbe deltid uten å måtte kutte i forbruket. De har ikke rett på Nav-støtte dersom koronakrisen rammer dem.

Erik Kaisen (37, t.h.) og Daniel Johnsen Ness (30) får mindre å rutte med nå som Kaisen er permittert fra deltidsjobben. Som student har han ikke rett på dagpenger. Paret er nå hjemme med barna Ada (2) og Tobias (8 mnd.).

– Det er mye usikkerhet nå. Knyttet til både studiene og til det økonomiske.

Etter mange år med ulike stillinger innen kaffebransjen, bestemte Erik Kaisen (37) seg for to år siden for å prøve noe nytt. Valget falt på legeyrket, et arbeidsintensivt studium som krevde at han først måtte ta opp fag.

For å få det til å gå rundt har Kaisen og mannen Daniel Johnsen Ness (30) måttet legge om livsstilen betraktelig.

– Vi har gått ned rundt 30.000 kroner i månedlig inntekt, så vi har måttet kutte mye i forbruket, forteller han.

Underveis har paret dessuten fått to barn.

Med én pappa i foreldreperm og en annen permittert fra deltidsjobben er familien bekymret for at det kan bli tøft økonomisk i tiden fremover.

Permitteres på grunn av koronakrisen

Lånekassen bidrar med 8000 kroner i måneden. I tillegg har Kaisen beholdt en 20 prosents stilling som opplæringsansvarlig for kaffebarkjeden Steam.

Men for få dager siden fikk Kaisen beskjed om at han permitteres fra jobben som følge av koronautbruddet.

Dermed sitter familien nå igjen med rundt 8000 kroner mindre i måneden.

– Det blir tøft. Det kommer jo til et punkt hvor man ikke kan kutte så mye mer, sier Kaisen.

Har ikke rett til dagpenger

Mandag vedtok partiene på Stortinget en krisepakke som skal sikre lønnstagere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt som følge av koronakrisen.

Blant annet ble det bestemt at staten skal betale dagpenger for alle permitterte lønnstagere etter to dager med full lønn fra arbeidstager.

Det er imidlertid ikke mulig å søke om dagpenger i Nav-systemet dersom du oppgir at du er «under utdanning».

For å søke om dagpenger må man nemlig være registrert som arbeidssøker. Det kan man ikke være når man er student, for «primærjobben» til en student skal være nettopp å studere.

Les også

Permitteringer blir billigere for bedriften, dyrere for staten og den enkelte

Syv av ti studenter avhengige av deltidsinntekt

Kaisen understreker at han er opptatt av at dette er et problem som vil ramme mange.

Marte Øien, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), er bekymret for at syv av ti norske studenter vil slite med økonomien fremover.

– Mange har tatt på seg mye større forpliktelser enn jeg for å kunne finansiere studiene.

Ifølge NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) er det i dag nærmere 280.000 studenter i Norge.

Ifølge leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber et flertall av dem deltid. Hun viser til den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent, som sist kom ut i 2018.

– Den viser at syv av ti studenter i Norge jobber deltid ved siden av studiene og er helt avhengig av den inntekten, sier Øien.

Les også

Mandag sendte de alle på dør. Stortinget blar opp for å sikre de ansatte full lønn til over påske.

NSO: – Mange er svært bekymret

Øien i NSO sier de har fått inn mange bekymringsmeldinger fra studenter som nå frykter for sin økonomiske fremtid.

– Mange ser at de snart vil få utfordringer med å kunne betale husleie, mat og andre elementære utgifter, sier Øien.

En gjennomsnittlig norsk student får utbetalt 8265 kroner i måneden dersom man har fullt studielån. NSO har utarbeidet et eget studentbudsjett basert på Sifos referansebudsjett og leieprisindeksen til SSB, der gjennomsnittet for utgifter er regnet ut.

– Vår oversikt viser at dersom en student skulle levd på bare studiestøtten, hadde vedkommende gått over 5000 kroner i minus hver eneste måned, sier Øien.

Medisinstudent Erik Kaisen (37) håper regjeringen vil utvide krisetiltaket med dagpenger til permitterte lønnstagere slik at det også omfatter studenter.

Krever regelendring

Øien sier NSO ser veldig alvorlig på situasjonen. Hun påpeker at minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), myndighetene og NSO har oppfordret studenter til å forbli på studiestedet sitt.

– Mange av studentene vi har snakket med, sier de midlertidig må flytte hjem til foreldrene sine. Det er problematisk i en situasjon der både vi og myndighetene ønsker at folk skal forholde seg til myndighetenes smitteverntiltak. Hvis alle skal hjem, blir det mye reisevirksomhet, sier Øien.

NSO er nå i dialog med regjeringen og Stortinget om to krav:

  • At regelverket skal endres slik at også studenter kan søke dagpenger.
  • Studenter må få unntak fra inntektstaket på 75.000 kroner for å søke dagpenger, som ble presentert i gårsdagens krisepakke, slik at alle studenter kan få hjelp.

– For studenter er hovedjobben å studere. Men mange har deltidsjobb for å få endene til å møtes. Derfor må regjeringen og Stortinget finne løsninger for å ivareta alle studenter, sier Øien.

Minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), sier han er klar over problemstillingen.

Regjeringen: – Studenter har fortsatt Lånekassen

Statsråd Henrik Asheim (H) skriver i en e-post til Aftenposten at departementet er klar over problemstillingen.

«I første omgang har vi prioritert ordninger for dem som nå står uten noen form for inntektssikring», skriver Asheim.

Han skriver videre at han har «stor forståelse for at en del studenter nå mister en viktig biinntekt i tillegg til studiestøtten og vil få det litt trangere økonomisk fremover».

Asheim forsikrer om at Arbeids- og sosialdepartementet og Nav jobber på spreng for å få på plass ordninger for alle som rammes av koronakrisen.

«Men det er viktig å huske på at studenter fortsatt har en inntektssikring gjennom Lånekassen, som veldig mange andre ikke har og som nå står på bar bakke. Vi har sagt at alle vil fortsette å få studiestøtten sin utbetalt. Så må vi komme tilbake til eventuelle tiltak avhengig av hvor langvarig dette blir», skriver Asheim.