Økonomi

Koronarestriksjoner kveler verdens skipsfart – mannskap kommer ikke hjem

Nasjonale smitteverntiltak truer den internasjonale skipsfarten. Reiserestriksjoner gjør at skip ikke får mannskap.

Aldri tidligere har en krise rammet hele skipsfarten, slik koronakrisen gjør.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

– Jeg skulle hatt avløsning for 14 dager siden. Det samme skulle to andre av mannskapet, men det er ikke mulig å komme hjem eller få avløsning, sier kaptein Palle Juulsgaard på skipet Hagland Borg, som eies av rederiet Hagland i Haugesund.

Skipet har et mannskap på ni og frakter tømmer og sand. Juulsgaard sier rederiet har gjort alt det har kunnet for å få til avløsning.

De 135 rederiene i Norges Rederiforbund har 1800 skip. 240 av disse seiler i nærskipsfart, altså i Norge og Europa, som Hagland Borg.

I en undersøkelse Rederiforbundet har gjort blant medlemmene, frykter de en omsetningssvikt på 83 milliarder kroner i forhold til prognosene for 2020.

Felles for alle skip er at de anløper havner hvor de møter problemer med nasjonale og noen ganger lokale smitteverntiltak. Den norskkontrollerte utenriksflåten alene har nær 80.000 havneanløp årlig verden over.

Skipet Hagland Borg ligger nå i Karlshamn i Sverige. Det er blant mange skip som sliter med å få byttet mannskap som følge av koronakrisen.

Innstilte fly skaper problemer

Palle Juulsgaard forteller at de rammes av at flyene ikke går, og at mannskapet ikke kommer i land der de er innom, selv om mannskapet i realiteten har vært i karantene om bord i et skip i seks-åtte uker. Dette på grunn av restriksjoner.

– Vi er nå i Karlshamn i Sverige. Her kunne vi komme i land, men det er ikke fly til å frakte oss hjem, sier han og forteller at de blant annet venter på en maskinist fra Russland.

Situasjonen som Juulsgaard skisserer, er kjent for Norges Rederiforbund, og ifølge administrerende direktør Harald Solberg kommer dette til å bli enda mer prekært i april. Akutt har rederiene løst dette ved at mannskapet som nå er på skipene, står lenger, men de kan ikke fortsette med det.

Wilhelmsen gruppen har laget et kart over havner der en ikke kan skifte mannskap. Se kartet her.

Harald Solberg sier at han ble overrasket over dramatikken i svarene fra rederiene: Sett under ett tror hele skipsfartsnæringen at omsetningssvikten blir på 35 prosent.

Det spesielle med koronakrisen er at den rammer alle deler av skipsfarten. Offshorenæringens problemer forsterkes av oljeprisfallet som får oljeselskapene til å sette bremsene på.

Permisjonsvarslene står i kø, men Solberg frykter at vi bare har sett begynnelsen. Jo lengre krisen varer, desto tøffere blir det.

Full stans for passasjerrederiene.

Må holde flyten i gang

Solberg minner om at en nå ser at Kina letter på restriksjonene, men at det på grunn av nasjonale restriksjoner blir vanskelig å få vareflyten i gang igjen.

– Dette handler om å holde hjulene i gang slik at det er en industri der når vi kommer ut på den andre siden, sier han.

Solberg berømmer Stortingets og regjeringens handlekraft i arbeidet med å avhjelpe situasjonen i offshorenæringen. Men det en nå ser av negative konsekvenser for verdenshandelen, er større enn nasjonale hjelpepakker kan løse.

Må løses internasjonalt

– Om dette varer, må det etableres en dialog på tvers av landegrenser for å drøfte hvordan man kan ivareta bedrifter i stor skala i det globale markedet, sier Solberg. Han legger til at dette handler om å sikre infrastrukturen i den globale verdikjeden.

– Vårt næringsliv er bygget på handel over landegrensene. Vi frakter råvarer fra de ressursrike områdene til Asia, og ferdigvarer tilbake. Stanser dette opp, vil det påvirke utvalg, priser og mulighetene til å skaffe alt vi omgir oss med, sier han. Industrien har ikke lager lenger, men baserer produksjonen på at deler og råstoff leveres punktlig, påpeker han.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, ser at skipsfartsnæringen rammes hardere av korona enn av finanskrisen og oljekrisen.

Tema internasjonalt

Koronatiltakenes negative virkning for verdenshandelen er allerede tema internasjonalt. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), som er en FN-organisasjon, har laget en tydelig veileder til alle IMOs 174 medlemsland. Den understreker viktigheten av at varestrømmen opprettholdes, at havnene åpnes, og at man får mulighet til å skifte mannskap.

Selv om hele 80 prosent av all varetransport på kloden går på kjøl, er ikke IMOs veiledning bindende.

– Det er ikke akkurat tiden for å lage multilaterale bindende avtaler?

– Det er nok riktig, men på den annen side: Er det noen gang vi trenger det, så er det nå. Vi må ha effektivt smittevern, men sørge for at det finnes avtaler som gjør at varestrømmen ikke stanses, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Skipsfart
  4. Norge
  5. Norges Rederiforbund