Økonomi

Inkassoselskapene tar høye gebyrer for å få tvangssolgt boliger. Nå har byfogden fått nok.

Byfogden i Oslo ber Justisdepartementet innføre et tak for hvor mye inkassobyråene kan ta seg betalt for å begjære tvangssalg.

Norges tredje største domstol ber Justisdepartementet bestemme en standardsats hvor godt inkassobransjen kan ta seg betalt for å be om tvangssalg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 • Hanne Christiansen
  Hanne Christiansen
  Journalist

Når inkassoselskaper, på vegne av en kreditor, sender begjæring til retten om å tvangsselge en bolig, tar de seg betalt for jobben i form av et gebyr.

Denne kostnaden sendes videre til den som saksøkes.

Den siste tiden har Oslo byfogdembete, landets tredje største domstol, lagt merke til at inkassoselskapene har økt salærsatsen for slike begjæringer.

Gebyret er nå på 3000 kroner og ofte høyere, noe byfogden mener er unødvendig høyt.

Les også

Han ble pålagt store gebyrer for små inkassokrav. Nå foreslås det en kraftig innstramming i bransjen.

Har sendt brev til 11 inkassoselskap

Domstolen ber nå Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere å innføre en standardsats for tvangssalgsbegjæringer, i forbindelse med arbeidet med ny inkassolov.

Byfogden har også sendt brev til 11 inkassoselskaper med kritikk av utviklingen.

I brevet presiseres det at personer som får begjært sin bolig tvangssolgt, normalt ikke får bistand av advokat og har vanskelig for å motsette seg størrelsen på sakskostnadene.

«De saksøkte er også gjennomgående personer med svak økonomi», heter det i brevet.

Les også

Denne eiendommen ville kommunen tvangsselge. Årsaken? 9 kroner i ubetalte renter.

Dommer: Bør ikke koste tusenvis av kroner

Dommer Helge Johannessen i Oslo byfogdembete sier de aller fleste tvangssalgsbegjæringer består i standardisert arbeid som ikke medfører mye jobb for inkassoselskapene.

Det er hovedsakelig snakk om sammenstilling og utskrift av noen få dokumenter og vedlegg fra namsfogden.

– Dette regner vi med at er en prosess som er automatisert hos de fleste inkassoselskaper, og ikke en jobb som bør koste 3000–4000 kroner pluss moms, sier Johannessen.

Byfogden mottok 2211 tvangssalgsbegjæringer i 2019. Johannessen sier rundt 65 prosent av disse ble trukket før tidspunktet for beslutning om tvangssalg.

– Det vil si at skyldneren vil ha betalt gebyrene for å kvitte seg med begjæringen. Det er gjerne snakk om personer med dårlig råd som allerede har det vanskelig med å reise pengene til å betale kravet, sier Johannessen.

Les også

55-åring er fanget i milliongjeld resten av livet

Bransjeorganisasjon er uenig

– Dette er snakk om alvorlige saker som må håndteres på en ordentlig måte. Dette er ikke bare en automatisk brevsending, men et arbeid som krever en rekke undersøkelser, svarer Aleksander Holand Nordahl i Virke Inkasso, som organiserer norske inkassobyråer.

– Undersøkelsene inkluderer innhenting av panteattest, sjekk av heftelser, oppslag i eiendomsregister, få oversikt over restgjeld, innhente verdiestimat for boligen, vurdering av lovmessighet for å sende begjæring og håndtering av henvendelser fra megler og den som er rammet, legger han til.

Ny lov kan i verste fall bety konkurs

Siden oktober 2018 har en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen gått gjennom rammebetingelsene for inkassobransjen. Arbeidsgruppens rapport ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet mandag formiddag, og den inneholder flere forslag til omfattende endringer.

Blant annet vil arbeidsgruppen ha en betydelig reduksjon i gebyrer på særlig små krav, samt halvere gebyrene inkassoselskapene kan ta for å sende ut purrebrev.

Bransjen frykter at det vil medføre inntektstap på opptil 50 prosent dersom Stortinget vedtar forslagene.

– Det vil bety nedskjæringer og i verste fall konkurs og tap av arbeidsplasser, sier Holand Nordahl.

Les mer om

 1. Inkasso
 2. Økonomi
 3. Justis- og beredskapsdepartementet

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Han ble pålagt store gebyrer for små inkassokrav. Nå foreslås det en kraftig innstramming.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Lånekassen tar syv ganger så mye som inkassoselskapene for å sende purring: - Dagens ordning blir dobbel straff

 3. POLITIKK
  Publisert:

  NRK lisensen forsvinner. Det blir dyrere å få pass, importere brus og glemme time på sykehus. Her er oversikter over nye regler som trer i kraft fra 1. januar.

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Børsene i Kina stuper som følge av virusfrykt

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Telenor-sjefens inngangsbillett i Davos: 250.000 kroner

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Forskere: Nei, arbeidsmarkedet er ikke blitt mer brutalt