Økonomi

Disse togene kan bli rammet av streik tirsdag – dette må du vite som passasjer

Partene i lønnsoppgjøret i Vy startet meglingen hos Riksmegleren mandag formiddag. 52 konduktører i Oslo og på Lillehammer tas ut først om det blir streik.

Bilde fra lokførerstreiken høsten 2016, som varte i over en måned. Streikegrunnlaget den gang har flere fellestrekk med temaet for megling mellom konduktører og Vy nå i 2019. Her deler streikende lokførere ut informasjonssedler til NSB-kundene i oktober 2016. Foto: Signe Dons

 • NTB
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Meglingen mellom LO Stat og Spekter startet på Riksmeglerens kontor mandag klokken 10. Partene megler på vegne av Norsk Jernbaneforbund og Vy. Meglingsfristen er satt til midnatt natt til tirsdag.

Det kan også bli meglet på overtid.

Dersom det blir streik, vil det først og fremst påvirke trafikken på regiontog på Østlandet, opplyser Vy.

Uten konduktører om bord kan ikke et togsett brukes til persontrafikk. Det har ikke minst å gjøre med sikkerhetsreglementer å gjøre.

Disse rutene vil bli rammet først, sier kommunikasjonssjef for Vy persontog, Åge-Christoffer Lundeby, til Aftenposten:

 • InterCity Drammen-Lillehammer vil bli rammet hardest.
 • Gjøvikbanen blir rammet.
 • Noen tog på InterCity Oslo-Halden blir rammet.
 • Noen lokaltog Spikkestad-Lillestrøm blir rammet.
 • Noen lokaltog Ski-Oslo blir rammet.

Blant de 63 konduktørene som tas ut i første streikeuttak, jobber 26 i Oslo, 26 på Lillehammer, 6 på Gjøvikbanen, 2 på Lillestrøm, 1 i Moss, 1 på Hamar og 1 på Gjøvik.

Fredag kveld hadde det fortsatt ikke vært kontakt mellom partene i togstreiken siden den ble innledet. Foto: Signe Dons

Du kan sjekke innstillinger på app nå

Ifølge Lundeby har Vy på sin app og på sine nettsider markert hvilke tog som kan bli innstilt om det blir streik tirsdag, slik at passasjerene er forberedt.

Lundeby konstaterer at det ikke blir satt opp buss for tog, slik det også var under den store lokførerstreiken høsten 2016.

Enkelte lokaltog vil også bli berørt, og det kan bli innstillinger også på andre togstrekninger.

Dette er det også viktig å være oppmerksom på:

 • Folk kan oppleve at halve tog vil være avstengt, mens toget for øvrig kjører som normalt.
 • Folk kan også oppleve at avstengte tog kjører forbi stasjonene. Dette som følge av avganger som er innstilt, men der togene må komme i posisjon til senere avganger.
 • Det er en plikt til å varsle om opptrapping av streik fire dager i forkant.
 • Det vil si at en opptrapping tidligst kan finne sted mot slutten av uken.

Mulig streik har fellestrekk med storstreik i 2016

Ifølge Norsk Jernbaneforbund står striden nå om ansattes medbestemmelse. De krever blant annet forhandlingsrett når endringer i opplæring og bemanning er tema. I tillegg vil de avtalefeste opplæring og bemanning.

– Vy og NJF forhandlet i over et år uten å bli enige. Vi leter alltid etter løsninger, men jeg vil karakterisere streikefaren som stor, uttalte LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands i august.

Natt til 29. september 2016 ble det brudd i forhandlingene mellom NSB ved Spekter og lokførerne ved LO Stat. Både lokførere, NSB og Flytoget uttalte at de ønsket felles, nasjonale krav til kompetanse og utdanning for lokførere i Norge.

Lokførerstreiken handler ikke om lønn – men om posisjonen de vil beholde innen norsk jernbane, sa FAFO-ekspert Åsmund Arup Seip til Aftenposten.

– Grunnlaget for konflikten handler ikke om lønn men om prinsipper rundt hvilken sosial og politisk posisjon lokomotivførerne vil ha innen jernbanedrift på norske spor, sa Arup Seip.

Lokførerstreiken kom samtidig som Samferdselsdepartementet varslet anbudskonkurranser om norske jernbanelinjer, noe de fulgte opp i årene som fulgte.

Streiken varte til 30. oktober 2016. Her kan du lese om utfallet.

Les også

 1. – Jeg har ikke tro på at det blir noen ny jernbane i min levetid

Les mer om

 1. Streik
 2. InterCity