Økonomi

Årets omstillingsbarometer: Norge utdanner for få med teknologisk spisskompetanse. Det bremser Norges evne til å fornye seg.

Teknologibedriftenes forening Abelia savner teknologene og bedriftene som skal gå i spissen for å omstille Norge.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist
Simon Oliver Ommundsen i gründerbedriften No Isolation jobber med brukeropplevelsen av roboter i bordformat. Han mener universitetene ikke holder følge med næringslivet når det gjelder behovet for teknologer

Det er mange debatter om Norges økonomiske fremtid. Alle handler om næringslivets og offentlig sektors evne til å tilpasse seg endrede norske og internasjonale rammevilkår, for eksempel ny teknologi.

For fjerde gang har NHO-foreningen Abelia fått analysebyrået Ny Analyse til å lage et «omstillingsbarometer». Det prøver å si noe om omstillingsevnen i norsk økonomi, sammenlignet med 28 andre høyt utviklede økonomier og noen asiatiske vekstøkonomier.

Næringspolitisk direktør Kjetil Thorvik Brun, Abelia.

Godt utgangspunkt

– Vårt omstillingsbarometer for 2019 viser at Norge har et godt utgangspunkt for omstilling. Men samtidig sakker vi akterut når det gjelder spissutdanning, spisskompetanse og IKT-næringens størrelse, sier næringspolitisk direktør Kjetil Thorvik Brun i Abelia.

Abelia har «teknologi- og kunnskapsbedrifter» som medlemmer. IKT står for «Informasjons- og kommunikasjonsteknologi»

Bedriften Abelia vil ha

Oppstartbedriften No Isolation er et eksempel på det Abelia mener er Norges fremtid.

Den startet i 2015 og lager små roboter som skal redusere ufrivillig ensomhet og isolasjon i alle aldersgrupper. No Isolation har nå 22 ansatte ved kontorer i Oslo og London.

– Vi har samme erfaring som Abelia beskriver. Det er altfor vanskelig å rekruttere ansatte med spisskompetanse innenfor IKT-næringen, sier Lead UX-designer Simon Oliver Ommundsen i No Isolation.

Hans jobb er å designe god brukeropplevelse av produktene.

– Det tyder på at omstillingen i samfunnet og næringslivet går raskere enn i utdanningsinstitusjonene, sier han.

Gode brukere, trenger skapere

For til tross for No Isolations suksess: I barometeret kommer Norge dårlig ut når det gjelder omfanget av IKT-næringen.

– I Norge er vi gode IKT-brukere, men vi trenger også IKT-skapere. Norsk IKT-næring er liten. Næringen bør bli større for å drive frem omstillingene av norsk økonomi, sier Brun.

Les også

Aps klimatalsmann skal doble industriens eksport på ti år. Samtidig skal norsk økonomi bli supereffektiv.

Norge er gode i bredden

Abelias omstillingsbarometer tyder på at den norske omstillingsevnen er god i bredden:

 • Norge er best av samtlige land når det gjedder bredden i utdanningen. Mange har høyere utdanning.
 • Ferdighetene i befolkningen er høye og relativt jevnt fordelt.
 • Deltagelsen i arbeidslivet er høy.
 • Bruk av internett og digitale verktøy og løsninger er svært utbredt både i befolkningen (best av alle land) og i næringslivet.
 • Omfanget av forskning og utvikling (FoU) er blant de aller høyeste.
 • Det blir oppfattet som lett å starte sin egen bedrift.

– Vi leverer bra på veldig mye. Det er ingen grunn til å svartmale, sier Brun.

Norge mangler spissene

Samtidig gjør Norge det relativt dårlig når det gjelder å få frem spissene, midt i all den gode bredden:

 • Norge ligger dårlig an når det gjelder spissutdanning ved at relativt få tar doktorgrad
 • Tilgangen på internasjonale talenter er dårlig. Norge fremstår ikke som attraktivt.
 • Norge er svake på spisskompetanse i teknologi og digitalisering. IKT-næringen er liten.
 • Kvaliteten innen forskning og utvikling er sånn passe, selv om omfanget er svært stort.
 • Motivasjonen for å starte egen bedrift er dårlig, og finansieringen blir oppfattet som vanskelig.

– Hva skal til for å få frem spissene i tillegg til bredden?

– Vi må opprette studieplasser innen teknologi som skaffer oss spisskompetanse. Bare én av syv søkere får plass på teknologistudiene. Politikerne må prioritere dette på statsbudsjettet og universitetene må koble seg tettere opp til næringslivet, sier Brun i Abelia.

Men det stopper ikke der. – Skattereglene må stimuler til livslang læring og kompetanseutvikling, særlig i små og mellomstore bedrifter, sier han.

Les også

Hvordan skal norske arbeidstagere henge med når jobben endrer seg? Et ekspertutvalg mener lynutdanning er svaret.

Bra blant de nordiske

Abelia ser også på utviklingen i omstillingsevnen over tid, sammenlignet med de fire andre nordiske landene.

Hovedbildet er at Norge klatrer raskere på rangeringene fra 2017 til 2019 enn de andre nordisk landene.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Arbeidsliv
 3. Teknologi
 4. Omstilling
 5. Entreprenørskap
 6. Digital