Økonomi

Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet

– Tilliten til Mattilsynet er borte, sier bonde Per Olaf Lauvås. Nå kommer det en granskingsrapport i kjølvannet av skandaletilsynet hos ham i fjor sommer.

Mattilsynet granskes i en ny rapport som legges frem tirsdag. Den kommer i kjølvannet av en rapport som var full av faktafeil etter et tilsyn på gården til Per Olaf Lauvås.
  • NTB-Anders R. Christensen

– Hvis de har gjort jobben sin, vil rapporten hive bensin på bålet, sier pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås til NTB.

Tirsdag kommer KPMG-rapporten der Mattilsynet er satt under lupen. Den kommer etter at NRK og Stavanger Aftenblad i mai skrev at Mattilsynet etter et uanmeldt tilsyn på gården til Lauvås i Sandnes i juni i fjor hadde skrevet en rapport som var full av faktafeil. Dette innrømmet også Mattilsynet.

Kort tid etter avsløringen gikk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet, etter at tilsynets troverdighet hadde blitt trukket i tvil.

– Tilliten er borte

– Mattilsynet har ikke bare et alvorlig omdømmeproblem, men står i en tillitskrise. Mattilsynet har ikke den legitimiteten de trenger. Det er skapt et inntrykk av at flere av dem som fører tilsyn, er aktivister, sa næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland (H) til VG i juni etter at regjeringspartiene gikk inn for den uavhengige granskingen.

NTB har vært i kontakt med KPMG, som ikke vil kommentere rapporten før den legges frem. Det vil heller ikke Landbruks- og matdepartementet, som er en av eierne til Mattilsynet, og som er departementet som formelt har bestilt rapporten.

Lauvås har selv hatt et møte med KPMG i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten.

– Jeg føler at de tar dette på alvor, og at de har gjort jobben de er satt til å gjøre. Det har ikke Mattilsynet gjort, sier han.

– Vi trenger jo et mattilsyn, men de er avhengige av tillit for å kunne gjøre jobben sin og for å kunne fungere som tilsynsmyndighet. Den tilliten er borte, i hvert fall her i Rogaland.

Ser på tilsynet i primærnæringene

KPMG har fått i oppgave å besvare to hovedspørsmål:

* Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?

* Hvordan er forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet?

Granskingen skal se på Mattilsynets tilsynsvirksomhet i primærproduksjonen i grønn og blå sektor, altså husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Det er dagens status for Mattilsynets tilsynsvirksomhet som skal belyses, og det er primært tidsperioden 2017–2019 de skal se på.

Er blitt kontaktet av flere bønder

Lauvås sier at han har fått mye støtte etter at han sto frem i vår med sin historie.

– Jeg har også blitt kontaktet av mange bønder som har fortalt om lignende tilfeller som det jeg er blitt utsatt for. Det har jo over tid vært snakket om maktmisbruk i deler av Mattilsynet, men at det hadde et såpass bredt omfang, trodde jeg ikke før jeg fikk disse henvendelsene, sier han.

Les også

Oslofjorden er nesten tom for fisk

Mattilsynet beklager

I november tok Ingunn Midttun Godal over som administrerende direktør i Mattilsynet etter at Gjein trakk seg som følge av Lauvås-saken.

– Vi har forståelse for at Lauvås har opplevd oss som uprofesjonelle, og vi gjentar vår beklagelse til han. Vi erkjenner at vi har områder vi må bli bedre på, og dette jobber vi aktivt med, sier Godal til NTB.

Nå ser hun frem mot å få vite resultatet av granskingen til KPMG.

– Oppfølging av konklusjonene i granskingsrapporten vil være viktig i den videre utviklingen av Mattilsynet. Som tilsynsmyndighet er vi avhengig av tillit fra storting, regjering, næring, myndighetene i land Norge eksporterer til, og ikke minst fra befolkningen, sier Godal.

Les mer om

  1. Pelsdyrnæringen
  2. Mattilsynet
  3. KPMG
  4. Landbruks- og matdepartementet