Økonomi

Bråket i SSB er ikke over med Meyers avgang

Christine Meyer gikk av som SSB-sjef etter en unik kamp i mediene mellom finansminister Siv Jensen og henne.

De sterke interne konfliktene i SSBs forskningsavdeling var der lenge før Christine Meyer ble sjef. Og de kommer til å leve lenge etter at hun er tilbake i Bergen.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Det kommer til å bli mer bråk i Statistisk sentralbyrå (SSB). Konfliktene er mye dypere og mer omfattende enn det som kom til uttrykk i konflikten mellom avgått SSB-sjef Christine Meyer og finansministeren.

SSB-stridens mor er de interne konfliktene i forskningsavdelingen. Den handler om hva slags forskning (eller utredning) avdelingen skal drive med, hvordan den skal drives og hvem som er målgruppene.

Konflikten i et lite miljø er blitt rikspolitikk. Grunnen er at Finansdepartementet, mange andre departementer, stortingsgruppene og organisasjonene i arbeidslivet har store interesser i det som skjer.

Aftenposten har snakket med et stort antall personer med kjennskap til miljøet i og rundt SSB. Det tegner seg et bilde av en avdeling i spagat mellom å levere internasjonal toppforskning og å levere lesbare utredninger til departementene.

Les også

Christine Meyer snakker ut i Aftenposten: – Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd

Neste direktør som prøver seg

Konstituert direktør Birger Vikøren er den neste som skal manøvrere i stormen mellom politikk og forskning. Hans forgjenger Meyer kolliderte med finansministeren i full offentlighet.

Konst. direktør Birger Vikøren.

Sett fra Finansdepartementet dreier konflikten seg om følgende fundamentale behov:

 • Å opprettholde strømmen av SSB-utredning og modellanalyser som gir næring til strømmen av stortingsmeldinger og offentlige utredninger. Det handler om å lage et best mulig faktagrunnlag for å drive politikk.

Det kan oppsummeres i ett ord: «Samfunnsoppdraget». Det er flittig brukt i svaret finansministeren tirsdag denne uken sendte til Stortinget om SSB-bråket.

Les også

Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør

Noen har levert til departementene

En gruppe av ansatte i forskningsavdelingen har holdt denne strømmen av næring i gang.

De omplasserte forskerne Erling Holmøy og Nils Martin Stølen har de siste årene deltatt i én eller flere store utredninger: Pensjonsreformen, Siv Jensens kommisjon om produktivitet, Regjeringen perspektivmelding og nå sist Brochmann-utvalget om innvandring.

I tillegg går det an å plusse på arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU). Alle liker TBU. Utvalget lager et tallgrunnlag alle lønnsoppgjørenes parter er enige om.

Dermed går oppgjørene glattere og resultatet blir bedre tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Den som sår tvil om TBUs leveringsevne, går løs på grunnmuren i inntektspolitikken.

Les også

Torsdag holdt Holmøy SSB-seminar om innvandring. Her er det han sa.

Torsdag holdt forsker Erling Holmøy seminar i SSB om kostnadene ved innvandring. Han har stått i sentrum av striden mellom finansminister Siv Jensen og avgått SSB-sjef Christine Meyer.

Driver de politiske prosjektene

Leveransene fra SSB er knyttet til store politiske prosjekter. Det meste av reformer og politiske begivenheter bygger på tall og analyser fra SSB.

Valg og valgkamper er den største av alle slike begivenheter. Utredninger er både beslutningsgrunnlag og politiske markeringer: Noe av det første Jensen gjorde da hun ble finansminister i 2013 var å nedsette produktivitetskommisjonen.

Det rikspolitiske miljøet i vid forstand gir SSB store og små oppdrag. Meyer skapte en frykt i toppen av politikken for at det ikke ville bli levert.

Konflikten tvers gjennom SSB

Konflikten mellom Jensen og Meyer er et speilbilde av konflikten som går tvers gjennom forskningsavdelingen. Noen heier på Meyer, mens andre heier på Jensen.

Konflikten i avdelingen går i mange dimensjoner. Én av dem er konflikten mellom:

 • forskerne som leverer beslutningsgrunnlag til de politiske prosessene, blant annet gjennom å lage prognoser og fremskrivinger med store tallfestede regnemodeller som må utvikles og vedlikeholdes
 • forskerne som skriver artikler om enkelttemaer i internasjonale tidsskrifter med kvalitetsvurdering fra vitenskapelige «dommere»

Denne konflikten faller i stor grad sammen med konflikten mellom forskere som arbeider med data for hele økonomien (makrodata) og de som arbeider med data for enkeltpersoner (mikrodata).

Satt veldig på spissen: Makro er for Finansdepartementet, mikro er for tidsskriftene.

Christine Meyer møtte Aftenposten på sitt kontor dagen før hun trakk seg.

Konflikt i rapportform

Den interne konflikten kom ut i rapportform da et utvalg ledet av SSB-toppen Torstein Bye i vinter leverte sin rapport på oppdrag fra Meyer.

I utvalget satt ingen av forskerne som leverer inn i de politiske prosessene. Nesten alle i utvalget forsker for å publisere i internasjonale tidsskrifter.

Resultatet var trolig gitt: Utvalget foreslo at de som skal jobbe i forskningsavdelingen må publisere i gode internasjonale tidsskrifter. Forskningen skal fortsatt si noe om Norge, men «arbeidet skal kvalitetssikres gjennom publiseringer i anerkjente internasjonale tidsskrift».

Meyer utfordret sterke krefter

Meyer fulgte opp med å flytte 25 forskere ut av avdelingen. Navngitte leverandører til «samfunnsoppdraget» ble skilt fra sine modeller. Ledelsens uttalte mål var å trekke flere inn i modellarbeidet og å redusere sårbarheten knyttet til enkeltpersoner.

De utflyttede utgjør et mindretall i avdelingen. De hadde SSBs ledelse mot seg, men var viktige for Siv Jensen. Splittelsen av personer og modell skapte stor bekymring i toppen av Finansdepartementet og langt inn i LO og NHO.

Les også

LO og NHO støtter Jensens inngripen i SSB-saken

Alle var enige om at et forskningsmiljø var det beste hjemmet for å utvikle og drive regnemodellene. Men kombinert med departementets bekymring skapte det et politisk trykk for å flytte navngitte forskere tilbake.

Sterke krefter satte seg i bevegelse. Meyers vei mot avgangen hadde startet.

Siv Jensen holdt pressekonferanse om bråket i SSB, og sa at hun ikke hadde tillit til Meyer.

Kolleger i strid

Konflikten i SSB er kommet til overflaten gjennom konflikten Meyer-Jensen.

SSB-forsker Rolf Aaberge sier i VG at kollega Erling Holmøys siste arbeid om innvandring ikke ville blitt godkjent i et internasjonalt tidsskrift. Ergo burde det ikke vært publisert fra en forskningsavdeling.

Holmøy svarer:

– Vi har aldri siktet mot tidsskriftene nå i første omgang. Oppdraget var å si noe om den norske virkeligheten, sier han til Aftenposten.

Aaberge sier også at det er «uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret».

To ulike syn på Jensen

Spørsmålet er om manglende internasjonal kvalitetssikring i det hele tatt bekymrer finansminister Siv Jensen?

Aaberge svarer:

– Nei, det synes ikke som om Finansdepartementet i praksis legger vekt på kvalitetssikring, selv om det nevnes i tilsagnsbrevet til SSB. Pålegg fra Finansdepartementet om å gjennomføre prognoser og analyser som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret svekker SSBs uavhengighet og faglige troverdighet, sier han til Aftenposten.

Forsker Ådne Cappelen, SSB.

Forsker Ådne Cappelen er leder av TBU og har skrevet en rekke utredninger for departementene.

– Finansdepartementet finansierer forskningsavdelingen i SSB. Da må vi være nyttige for departementet. Hvis departementet ikke opplever det slik, vil pengene gå andre steder enn til SSB, sier han.

Satt ved siden av hverandre illustrerer dette konflikten:

 • Aaberge sier departementet svekker SSBs «faglige troverdighet».
 • Cappelen vil «være nyttig for departementet».

SSB svarer

Forskningsdirektør Kjetil Telle ønsker overfor Aftenposten ikke å kommentere spørsmål knyttet til forskningsavdelingen.

Torsdag besluttet SSB-sjef Vikøren å nullstille alle lanserte endringer i forskningsavdelingen til statistikklovutvalgets rapport har vært på høring i løpet av neste år.

– Mitt håp er at ting etter hvert vil roe seg ned, sier han til Aftenposten.

Les mer om

 1. Statistisk sentralbyrå
 2. Finansdepartementet
 3. Christine Meyer
 4. Økonomi