Razzia hos tre dagligvarekjeder – mistanke om ulovlig prissamarbeid

Onsdag morgen gikk Konkurransetilsynet inn til de tre dagligvarekjedene og hentet ut store datamengder.

Norgesgruppen, som kontrollerer dagligvarekjeden Kiwi, var en av tre som fikk uventet besøkt fra Konkurransetilsynet onsdag morgen. Det var også razzia hos Rema 1000 og Coop.

– Vi kan bekrefte at vi er på uanmeldt kontroll hos flere foretak. Formålet med kontrollen er å søke å bekrefte eller avkrefte mistanke om mulig overtredelse av konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Mer konkret, mistanken gjelder utveksling av strategisk markedsinformasjon, herunder pris, mellom kjedene i dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Tilsynet dro på uanmeldt besøk til de tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop onsdag morgen.

Kilder sier til Aftenposten at det dreier seg om mistanke om ulovlig prissamarbeid mellom kjedene, mest sannsynlig knyttet til informasjon som prisjegerne samler i sitt arbeid.

Konkurransetilsynet skal ha hentet ut store mengder datamateriale knyttet til prisinnhenting.

Mistanke om ulovlig prissamarbeid

– Dagligvaremarkedet er et konsentrert marked, det er få dagligvarekjeder, og i slike markeder kan utveksling av informasjon dempe konkurransen og dermed være til skade for forbrukerne, sier Gabrielsen.

Av hensyn til etterforskningen vil han ikke gå nærmere inn på hva dette dreier seg om.

Tilsynet måtte få Tingretten med seg på en slik razzia og kjennelsen fra Tingretten er datert 23. mars.

Rema er en av de tre store dagligvarekjedene som fikk besøk av Konkurransetilsynet.
Det gjorde også Kiwi.
Coop bekrefter også at tilsynet har vært der, og sier at de har ingenting å skjule.

Kjedene bekrefter

Alle tre kjedene bekrefter overfor Aftenposten at Konkurransetilsynet kom uanmeldt på besøk onsdag.

– Vi har tatt godt imot dem og har funnet frem informasjonen de ønsket. Vi konkurrerer knallhardt hver dag og har ingenting å skjule, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Norgesgruppen skriver til Aftenposten at de «har en streng etterlevelse av konkurranseloven og samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet for å avklare spørsmål tilsynet har. Ingen ytterligere kommentarer», skriver kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen i en SMS.

– Vi kan bekrefte at Konkurransetilsynet har vært på besøk hos oss. Vi har god dialog med tilsynet og gir dem selvfølgelig all den informasjonen de ønsker, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema.

De siste ukene har debatten rast i dagligvarebransjen, etter at Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å utrede et forbud mot prisdiskriminering for store leverandører. Et slikt forbud vil gjøre det ulovlig å selge samme vare til ulik pris til kjedene.

Mens Coop og Rema 1000 har stilt seg positive til en slik utredning, har Norgesgruppen gått helt imot. De har gått så langt at politikere på Stortinget har påstått at kjeden har feilinformert stortingspolitikere mens de har drevet med lobbying.

For halvannet år siden hadde Konkurransetilsynet en runde med alle kjedene der de undersøkte hvordan kjedene sammenlignet prisene i butikk med hverandre. Da var temaet blant annet hvordan prisjegerne jobbet og hva slags informasjon kjedene kjøpte av analysebyrået AC Nielsen.

Dette er informasjon Konkurransetilsynet er opptatt av nå også, ifølge kilder Aftenposten har snakket med.