Dårlig nytt for single menn

I Norge har det vært kvinneoverskudd i tusenvis av år, men i 2011 tok det slutt.

2704statistisk_Page001-HB5tev_nWS.jpg

«Statistisk sett» er en fast spalte i Aftenpostens økonomimagasin.


Når klokken drar seg mot tre en våt lørdagskveld på byen synes det ofte som om verden bare består av menn. Fulle menn. Konkurransen om den siste forskremte venninnegjengen er knallhard. Veien til full kapitulasjon og en stor kebab i pita er kort.

Bor du i et i-land kan du som singel mann normalt søke trøst i at det totalt i befolkningen faktisk er flere kvinner enn menn. Det er håp!

Øystein Kløvstad Langberg er økonomijournalist i Aftenposten. Han er fast bidragsyter til spalten «Statistisk sett».

Slik var det også i Norge i tusenvis av år, men i 2011 tok det slutt – for første gang var det flere norske menn enn kvinner. Siden har trenden fortsatt. Ved inngangen til 2014 hadde Norge et mannsoverskudd på 25.000 personer. For bare ti år siden var kvinnene i flertall med 39.000.Av landene i Europa med en befolkning på over én million, er Norge og Irland de eneste som har mannsoverskudd. Det viser statistikk fra FN. Kvinneandelen i Norge er nå på 49,7 prosent. Det betyr at det i 2014 er 990 kvinner pr. 1000 menn.

Flest mannlige arbeidsinnvandrere

– Det sterke fallet i kurven fra rundt 2006 er i hovedsak et resultat av arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Med denne innvandringen kommer det flere menn enn kvinner, sier Lars Østby, forsker i Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til veksten i innvandrere, er bedre helse blant menn med på å forklare kurvens fall siden 80-tallet.

– De siste 10–20 årene har levealderen for menn økt mye raskere enn for kvinner. Dette skyldes særlig endrede røykevaner. Menn begynte å røyke tidligere enn kvinner, og dermed vokste forskjellene i levealder mellom kjønnene på 1950— og 1960-tallet. Men mennene har også sluttet å røyke før kvinnene. Derfor har de hatt en raskere økning i levealder de siste tiårene, sier Østbys forskerkollega Helge Brunborg.

Sjekkeråd til menn: Bli gammel!

I Norge blir det født 5–6 prosent flere gutter enn jenter, så blant unge har det alltid vært mannsoverskudd. Sannsynligheten for å dø er imidlertid større for menn enn for kvinner på alle alderstrinn, og etter hvert som tiden går og flere menn enn kvinner dør, kommer damene i flertall. I Norge skjer det nå ved 65 år.

Så om du er mann, singel og depper over at det stadig blir flere menn i Norge, kan du i alle fall søke trøst i at konkurransen er mindre desto eldre du blir. Blant Norges 80-åringer er det for eksempel 1311 kvinner pr. 1000 menn. For 90-åringer har dette økt til 2238.

– Dersom dødeligheten var lik for begge kjønn i alle aldre, ville omtrent 48,5 prosent av befolkningen være kvinner. Tidligere var forskjellene i dødelighet mellom kvinner og menn betydelig, men denne har skrumpet inn gjennom 1900-tallet. Dette skyldes særlig at spedbarnsdødeligheten har falt, sier Brunborg.

Kvinneflertall i 1914

For nøyaktig hundre år siden var situasjonen stikk motsatt av i dag. Andelen kvinner i befolkningen hadde økt kraftig i over 50 år. I 1914 var det 1073 kvinner pr. 1000 menn.

– Også den gangen spilte migrasjon en viktig rolle. Utvandringen til USA var fortsatt stor, og det var oftere menn enn kvinner som reiste, sier Østby.

Forskerne tror ikke andelen kvinner i Norge vil fortsette å falle like kraftig i årene fremover.

– Mange arbeidsinnvandrere får familien etter seg eller etablerer familie i Norge med noen fra hjemlandet. Dermed blir mannsoverskuddet fra disse landene mindre – om ikke arbeidsinnvandringen fortsatt øker like raskt som den har gjort, sier Østby.

Verst i Qatar

Forskerne understreker at kjønnsskjevheten i Norge langt ifra er noe problem sammenlignet med mange andre land.

I Kina er det for eksempel bare 926 kvinner pr. 1000 menn, ifølge FN. Aller skjevest er fordelingen i Qatar hvor det er 318 kvinner pr. 1000 menn. Også der er arbeidsinnvandring hovedforklaringen.