Økonomi

Flyavgiften innføres fra 1. juni, prishopp på flybilletter

Finansdepartementet har i dag besluttet å innføre flypassasjeravgiften fra 1. juni. Flyselskapene varsler prisøkning.

Flyselskapene har jobbet aktivt mot flyavgiften siden den ble vedtatt av Stortinget før jul.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Avgiften skulle opprinnelig ha vært innført fra 1. april i år, men ble utsatt til 1. juni etter at EFTAS overvåkingsorgan ESA varslet at de ønsket å vurdere om avgiften kunne være ulovlig statsstøtte, og dermed i strid med EØS-avtalen.

Konsekvensen for det reisende publikum er at prisene vil øke med avgiftens størrelse. Det vil si 88 kroner for hver innlandsreise og 80 kroner for utenlandsreise. Prishoppet gjelder fra 1. juni.

— Vi er veldig skuffet og overrasket. Vi ser ingen annen utvei enn å legge avgiften oppå dagens flypriser for å dekke inn ekstrakostnadene avgiften innebærer. Flyselskapet har dessverre ingen kasse å ta av for å ta ekstrakostnaden for våre passasjerer, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til Aftenposten.

Også SAS gjør det klart at prisene nå vil øke:

LES OGSÅ:

Les også

Kampen om flypassasjerene blir tøffere

Reisende må betale

— Vi har tidligere stipulert at avgiften koster oss 600-700 millioner kroner årlig. Og det er ingen tvil om at kostnadene må tas inn over flybillettene, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

De som allerede har betalt flybilletter for reiser etter 1. juni vil ikke bli etterfakturert, opplyser SAS.

NHO Luftfarts direktør, Torbjørn Lothe, tror det kommer til å bli mye støy rundt den nye avgiften.

— Det er fremdeles ikke klart hvordan flyselskaper, som ikke har billettavtale med hverandre, skal sikre at en passasjer betaler avgiften bare en gang når reisen består av flere enkeltstrekninger. Dette kommer det til å bli mye uro rundt, sier Lothe.

LES OGSÅ:

Les også

Aeroflot suser forbi SAS og Norwegian på kåring

ESA: — Ikke statsstøtte

Finansdepartementet og ESA har den senere tid hatt en dialog om saken. Departementet har gitt ESA en nærmere redegjørelse for saken slik at ESA har grunnlag for å vurdere fritaket etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

ESA opplyser nå at de anser at fritaket ikke innebærer statsstøtte.

— Avgiften ble vedtatt av Stortinget før jul som en del av budsjettavtalen for 2016. Stortinget vedtok både sats og fritak. Når Finansdepartementet i dag fastsetter forskriften og iverksetter avgiften med virkning fra 1. junifølger vi lojalt opp Stortingets vedtak om å innføre en flypassasjeravgift, sier finansminister Siv Jensen.

ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Norge, Island og Liechtenstein.

LES OGSÅ:

Les også

Kjos satser enda hardere i Syden

Farvel til Rygge?

Pål Tandberg er sjef på Rygge og har varslet at flyplassen må avvikle hvis flyavgiften blir innført.

Det har vært en langvarig strid rundt avgiften siden regjeringen og dens støttepartier KrF og Venstre før jul ble enige om å innføre avgiften. Forslaget var en del av et budsjettforlik, og skulle innbringe 1 milliard kroner i år.Flyselskapene har vært rasende på avgiften, og sagt at de vil vurdere å kutte ruter hvis avgiften ble innført.

Lavprisselskapet Ryanair har gått enda lenger og har sagt opp baseavtalen med Moss Lufthavn Rygge fra november, hvis avgiften ble innført. Det vil bety nedleggelse av flyplassen, fordi den gjenværende trafikken ikke vil være stor nok til at flyplassen kan drives med overskudd.

Flyplassjef Pål Tandberg sier til Aftenposten at han vil studere forskriftene nærmere før han gir en uttalelse i saken: — Men dette er skuffende, svært skuffende, sier Tandberg.

Han varsler at konsekvensen vil bli det flyplassen har sagt hele tiden - at det ikke vil være mulig å drive videre med redusert trafikk. Det betyr at 500 arbeidsplasser forsvinner på flyplassen direkte, samt ytterligere 500 i næringslivet som er tilknyttet flyplassdriften.

Både SAS og Norwegian har uansett varslet prishopp for å kompensere for den nye avgiften.

Naturvernforbundet: - På høy tid

– Dette er et skritt i riktig retning for å bremse den sterke veksten i flytrafikken, som undergraver og nuller ut andre viktige miljøtiltak, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han mener at flytrafikken har altfor gunstige rammevilkår allerede og har hatt en kraftig trafikkvekst.

— Det er på høy tid vi får miljøavgifter som kan redusere flytrafikken, mener han.

Les også

  1. Ryanair stanser billettsalget på alle store ruter fra Rygge

  2. NHO: - For sent å innføre ny flyavgift fra 1. juni

  3. SAS-sjefen lanserer miljøløfte, vil ikke garantere for faste jobber