Teknologi-gründere vil effektivisere og forbedre norsk helsevesen

Da Fredrik Gulowsens lillebror ble syk, tok han i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen til familien lettere.

Flere toppledere i bedrifter fra NHOs avdeling for kunnskaps- og teknologibedrifter ga sine innspill til helseministeren og næringsministeren.

Nå vil Fredrik Gulowsen at Regjeringen skal bli flinkere til å utnytte mulighetene teknologiutviklingen gir for fremtidens helsevesen.

– Samarbeidet mellom kommunen og familien gjorde at lillebroren min kunne bo hjemme den siste tiden. Et slikt sømløst samarbeid, hvor flere involveres og jobber sammen om å gi omsorg, kan gjøre livet bedre for mange, sier Gulowsen.

Han er daglig leder i selskapet NYBY som har laget en app som gjør at hjemmetjenester, frivillighetssentraler, Nav og andre organisasjoner kan samarbeide på tvers.

– Nyby kobler den som trenger hjelp direkte med den som kan bidra, uten at man trenger å gå via flere mellomledd. Det gir enklere tilgang til hjelp for den som har behov, og muliggjør at flere kan bidra, forteller Gulowsen til Aftenposten.

Gründer og daglig leder i NYBY, Fredrik Gulowsen snakker til to ministre om hvordan ny teknologi kan bidra til bedre helsetjenester.

Det samme budskapet fremførte han nylig til helseminister Bent Høie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Denne våren tar politikerne imot innspill til en ny stortingsmelding om helsenæringen. Derfor hadde toppledere fra Abelias medlemsbedrifter, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, arrangert et møte med helseministeren og næringsministeren.

Gjør det selv med nettbrett

Lars Dahle er grunnlegger av «Dignio». Selskapet legger til rette for at pasienter via nettbrett og eget utstyr kan utføre forskjellige helsetjenester selv. Blant annet blir det å ta blodprøver flyttet fra klinikker og hjem til pasienten.

– Det må politisk vilje og virkemidler til for å øke takten på å ta i bruk nye og mer effektive arbeidsmåter og ny helseteknologi. Om dette bare overlates til markedet så vil det ta for lang tid, sier Dahle.

Han mener møtet med ministerne er svært viktig for eldreomsorgen fremover.

– Alle snakker om at det ikke er nok «hender» i eldreomsorgen. Vi kan adressere problemet, men det er ingen som vil høre på oss, forteller Dahle.

Lars Dahle, grunnlegger av «Dignio» mener møtet med ministrene var konstruktivt og viktig.

Bedre samspill mellom myndighetene og næringslivet

Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, mener myndighetene må gi et tydelig signal til helsesektoren om å ta i bruk nye innovative løsninger

– Det kreves et bedre samspill mellom myndighetene og næringslivet for at det skal bli en gevinst for brukerne. Det er derfor vi har invitert bedriftene og de to ministerne samtidig, forteller Haugli.

Fra venstre helseminister Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen møtte teknologibedrifter for innspill til stortingsmeldingen som blir lagt frem om et par uker.

Ja takk til teknologi i velferdsstaten

Helseminister Bent Høie (H) ønsker teknologien velkommen inn i helsetjenesten.

– Helse og omsorgsdepartementet har finansiert deler av disse forsøkene med teknologi inn i helsetjenesten. Vi er absolutt positive til å få inn teknologi inn i velferdsstaten, forteller Høie.

Men han minner om at teknologien ikke må ta for mye plass.

– Selv om teknologien har dokumentert positivt effekt, må man ha et fokus på de menneskelige faktorene. Vi må ikke undervurdere mennesker og organisasjoners eksisterende arbeidsmetoder. Det krever mye å endre et helt system, påpeker Høie.

– Særlig eldre oppgir at de ikke er kompetente nok til å håndtere moderne teknologi, hvordan skal dette løses?

– Det krever tid. Så lenge vi gjør det riktig, kan det skape en trygghet. Teknologi kan bidrar til at den enkelte kan mestre sitt eget liv. Det gir bedre helse og mindre utgifter, sier Høie.

Fredrik Gulowsen og Torbjørn Røe Isaksen i prat om fremtiden til helsenæringen.

Kan bli ny eksportnæring

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har stor tro på at helseteknologi kan bli viktig for Norge fremover.

– Det er en enorm økonomisk vekst i helse internasjonalt. Om vi kan selge løsninger på hvordan vi bruker penger bedre, hvor det ender med mer timer til reell omsorg, så er jo dette av kjempeinteresse, mener Isaksen.