Økonomi

Sanner om barnefattigdom: – Slik skal vi ikke ha det i Norge

Integreringsminister Jan Tore Sanner er sterkt misfornøyd med barnefattigdommen i landet han er med på å styre.

Integreringsminister Jan Tore Sanner er nå på reise landet rundt for å lære om godt integreringsarbeid. Første stopp tirsdag var Pakistansk kulturforening i Skedsmo.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Barnefattigdom i Norge er sterkt knyttet til økonomien i innvandrerfamilier.

– Vi må bryte den negative sirkelen, og det gjør vi gjennom å lykkes med integreringsarbeidet. Vi må få flere ut i jobb eller utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (h).

Siden midten av januar har han hatt ansvaret for å integrere innvandrere til Norge. Regjeringen han er medlem av har styrt dette siden høsten 2013.

Tirsdag morgen la Statistisk sentralbyrå ut en artikkel som viste at nesten fire av ti innvandrerbarn levde i «fattige» familier.

SSB bruker ikke ordet «fattig», men skriver heller om familier med «vedvarende lavinntekt».

Regnet over alle barn i Norge har andelen barn i fattige familier steget siden 2005, avbrutt av en utflating 2008–2011. Deretter har andelen steget hvert år fra 7,6 prosent i 2011 til 10,3 prosent i 2016.

Blant barn i Norge uten innvandrerbakgrunn er det 5,5 prosent som lever i fattige familier. Altså omtrent ett av 20 barn.

Skal ikke ha det slik

Sanner er klar i talen om barnefattigdommen i Norge.

– Slik skal vi ikke ha det i Norge. All statistikk viser at barn fra inntektsfattige familier har større sjanse til å ende opp som fattige voksne, sier han.

Han peker på den vanskelige veien for å få dette til. Jobb eller utdanning «er det langsiktige sporet».

– Skillet går mellom de som står utenfor og innenfor arbeidslivet. Derfor la regjeringen før påske frem første endring i introduksjonsprogrammet, som innebærer obligatorisk opplæring i norsk i mottak og en sterkere yrkesretting i introduksjonsprogrammet, sier han.

Tiltak også på kort sikt

Ved siden av det «langsiktige sporet» peker han på tiltak for barn her og nå.

– Samtidig er det åpenbart for meg at alle barn skal ha like muligheter. Derfor har vi mer enn doblet tilskuddsordningen mot barnefattigdom, innført gratis kjernetid i barnehage og sørge for at alle barn skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet i uken, sier han.

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Fattigdom
  3. Økonomi
  4. Jan Tore Sanner