SAS inn i storsatsing på det norske markedet

SAS skal de neste årene åpne en rekke interkontinentale ruter fra Oslo. Det kan gi oss direktefly til Kina, Sør-Korea og en rekke byer i USA. Narturvernforbundet er rasende.

SAS-sjef Rikard Gustafson varsler kraftig vekst i det norske markedet.
  • Knut-Erik Mikalsen

Dette er innholdet i en intensjonsavtale som Avinor og SAS har offentliggjort i dag, og som partene har ført hemmelige drøftelser om siden i fjor.

Avtalen trer i kraft ved nyttår og innebærer at SAS skal bidra til at Avinor når målet om en årlig fire prosents trafikkøkning for de kommende fem årene.

Den innebærer at SAS skal plassere en rekke nye fly i det norske markedet. Flyene skal brukes i en ny og storstilt rutesatsing her i landet, ut i Europa og til helt nye oversjøiske destinasjoner.

Avinor forsikrer at avtalen ikke hindrer lignende avtaler med Norwegian og Widerøe.

Her kommer de nye rutene

I avtalen med SAS er ingen ruter nevnt, men etter det Aftenposten kjenner til, kan det bli snakk om ruter til Los Angeles, Chicago, Houston, Minneapolis - og Toronto i Canada. I tillegg nevnes ruter til Kina og Sør-Korea i avtalen, og her ligger det an til en omfattende satsing.

For SAS, som nylig la frem sitt beste årsresultat på 20 år, innebærer satsingen at selskapet skrur opp sin tilstedeværelse i Norge kraftig. Fra flyselskapets side er det klart at avtalen innebærer en milliardsatsing i fly og infrastruktur. Til gjengjeld skal Avinor sørge for kostnadsreduksjoner som gir lønnsomme ruter for flyselskapet.

– Avtalen betyr at SAS øker trafikken i Norge langt mer enn opprinnelig planlagt, sier konsernsjefen i SAS, Rickard Gustafson. til Aftenposten. Han vil ikke kommentere hvilke ruter det blir snakk om, men sier at det også kan bli aktuelt å la noen av de eksisterende langrutene gå til og fra Oslo en eller flere dager i uken, i kombinasjon med et ruteprogram med Stockholm eller København.

– Dette har vi testet ut med ruten til Miami, og dette har fungert bra, sier han.

Han sier likevel at de nye rutene vil rette seg både mot fritids- og forretningsmarkedet, og at selskapet håper å kunne øke passasjerantallet i Norge med tre millioner reisende de neste fem årene.

SAS mener nye og miljøvennlige fly samt satsning på biodrivstoff skal sørge for at klimautslippene ikke øker.

LES OGSÅ: British Airways: Billig-reisende må gå sist på flyet

Sjefen for Avinor, Dag Falk Petersen.

Skal dempe avgiftsveksten

Den nye avtalen løper frem til 2022 og innebærer at SAS sørger for at Avinor når sine vekstmål for økt passasjertrafikk.

Avinor på sin side skal sørge for at avgiftene ikke løper løpsk, og at ordningen med forenklet transfer på Oslo Lufthavn fungerer som den skal. Da slipper passasjerer som skal fly videre i Norge, å sjekke inn bagasjen på nytt når de kommer fra utlandet. Ordningen fungerer etter SAS’ mening ikke i dag.

Det strategiske samarbeidet, som har fått navnet «Joint Vision», er ikke begrenset til Oslo, men skal omfatte også flyplassene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Administrerende direktør Dag Falk-Petersen presenterte avtalen på vegne av Avinor. Han understreker at avtalen med SAS gir selskapet muligheter til å foreta mer presise investeringer i flyplass-infrastruktur.

– Denne avtalen er gjort med SAS, men hele vår vekstplan er basert på at også Norwegian og Widerøe er med i arbeidet for videre vekst i Oslo og resten av landet, sier Falk-Petersen.

Avtalen tar forbehold om at den økonomiske utviklingen i Norge er gunstig.

Naturnvernforbundet reagerer kraftig

Naturvernforbudet er svært overrasket over planen, og fagsjef Holger Schlaupitz mener den er tvilsom:

– Det er oppsiktsvekkende at statlige Avinor har som mål å øke trafikken med fire prosent årlig. Mens Statens vegvesen jobber for å begrense biltrafikken i byene og Stortinget gjennom klimaforliket har vedtatt at personbiltrafikken i byene ikke skal vokse, kan Avinor få lov til å jobbe aktivt for å at flytrafikken og dermed klimagassutslippene skal øke. Det er på tide at regjeringen endrer Avinors mandat. Ellers vil trafikkveksten spise opp miljøeffekten av mer drivstoffeffektive fly og andre tiltak som kan bidra til miljøforbedringer i luftfarten. Det er uakseptabelt, i ei tid hvor vi må kutte våre klimagassutslipp raskt og mye, sier han.