Flere tusen vil få tilbud om "Røeggen-erstatning"

DNB tar tap på 450 mill.kroner.

Røeggen-saken koster DNB 450 mill kr, må konsernsjef Rune Bjerke konstatere.
  • Knut-erik Mikalsen

DNB setter av 450 millioner kroner til kunder etter Røeggen-dommen i Høyesterett.

Beløpet settes av i første kvartal 2013.

Beløpet er et overslag de berørte kunder kan ha krav på, og inkluderer tidligere meldt beløp på 60 millioner kroner, går det frem av en børsmelding fredag ettermiddag.

— Beløpene vil variere en del, men dette er vårt beste estimat for den økonomiske effekten av dommen, sier konserndireketør for kommunikasjon i DNB, Thomas Midteide, til Aftenposten fredag kveld.

Han sier at det vil være flere tusen kunder som vil få tilbud om erstatning.

— Vi er i gang med å behandle søknader nå, sier Midteide.

Kreve dekning

Flere tusen DNB-kunder har kjøpt lånefinansierte strukturerte produkter av landets største bank.

Mange har varslet at de vil kreve tapene sine dekket etter at småsparer Ivar Petter Røeggen like før påske vant sin mangeårige kamp mot DNB i Høyesterett

Han fikk dekket 230.000 kroner i tap etter en årelang kamp.

Banken lovet i etterkant at alle 217 kundene som har kjøpt produkter tilsvarende dem Petter Røeggen kjøpte, og som har klaget til Finansklagenemnda, vil få dekket tapene sine av DNB

Flere krav

Straks etter påske gjorde også DNB-sjeg Rune Bjerke det klart at banken ville gjøre opp for seg og dekke tapene også for andre av bankens kunder:

— Nå skal vi gjøre opp for oss. Vi skal rydde opp etter at vi fikk et nederlag i Høyesterett, og kompensere alle de som har kjøpt tilsvarende produkter og klaget til Finansklagememnda, sa Bjerke etter at dommen var klar.

Ikke gode nok

Han innrømmet at de strukturerte produktene som DNB tilbød med lånefinansiering tidlig på 2000-tallet ikke var gode nok.

Han varslet allerede da at saken villle komme til å koste banken flere hundre millioner kroner.

I dag kom summen på bordet: Banken regner med et tap på 450 millioner kroner.