Innovasjon Norge bevilger 83 millioner kroner til nye næringsklynger

Klyngene skal bidra til omstilling og fornyelse av norsk næringsliv.

83 millioner kroner ble bevilget til nye næringsklynger under teknologikonferansen A-Tech mandag. F.v.: Anita Krohn Traaseth, direktør for Innovasjon Norge; Jan Erik Kjerpeseth, direktør i Sparebanken Vest; Joacim Lund, Aftenpostens teknologikommentator; Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister, og Monica Mæland, næringsminister.

Nyheten ble annonsert fra scenen på Aftenpostens teknologikonferanse A-Tech mandag.

Næringsminister Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth var til stede i Operaen for å presentere de nye næringsklyngene.

Bevilger 83 millioner

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. De nye klyngene tas opp i prosjektene Arena og Norwegian Centres of Expertise (NCE), som skal stimulere innovasjon i henholdsvis nye og mer etablerte bedrifter.

Arena-prosjektene får i snitt 2,2 millioner kroner pr. år i tre år, mens NCE-prosjektene får i snitt 5 millioner kroner i minimum 5 år.

De nye prosjektene i årets opptak får tilsammen rundt 83 millioner. Samtidig skyter bedriftene selv inn samme beløp.

Omstilling og fornyelse

Espen Warland, kunderådgiver for næringsklyngene i Innovasjon Norge, sier årets utlysning har handlet om behovet for fornyelse og omstilling i norsk næringsliv.

– Med de nye klyngene har vi fått inn næringsmiljøer som representerer områder som bidrar til større variasjon i norsk næringsliv, slik som digitalisering, fintech, smart cities, sier han.

I samarbeid med fageksperter har Innovasjon Norge også tatt opp klynger som skal bidra til omstilling i mer tradisjonelle bransjer.

– Dette er bedrifter som ser at de trenger å jobbe med omstilling og ønsker å gjøre det i samarbeid med andre, sier Warland.

Bidrar til vekst

Næringsminister Monica Mæland (H) sier næringsklyngene bidrar til investering i forskning og utvikling, og gjør at mindre bedrifters konkurranseevne styrkes.

– Små og mellomstore bedrifter har ikke nødvendigvis muskler nok alene til å kunne satse stort. Derfor må vi samarbeide, sier Mæland.

Hun viser til undersøkelser gjort av SSB på fordelene med klyngeordninger.

– Selskaper som er med i klynger viser større vekst i omsetning og verdiskaping enn de som ikke er det. Jeg er overbevist om at næringsklyngene er en viktig drivkraft for innovasjon og samarbeid mellom ulike bedrifter og næringer, sier næringsministeren.

Nye klynger

Dette er de nye klyngene som er tatt opp:

NCE:

  • NCE Ikuben – Rapid transformation
  • NCE Energy Technology

Arena:

  • Finance Innovation
  • Arena Oslo–The Smart Event City
  • ACT–Arctic Cluster Team
  • Arena Smart City
  • Tequity Cluster

I tillegg gis følgende klynger forlengelse fra i fjor:

  • Norwegian Fashion Hub
  • Norwegian Smart Care Cluster