LO-ledelsen tapte avstemning om pensjon

Fellesforbundet skal lede an i årets lønnsoppgjør, men med et kraftig svekket mandat etter at det fikk et stort flertall i LO mot seg da mandatet skulle vedtas.

LO-leder Gerd Kristiansen og nestleder Tor-Arne Solbakken fikk medlemmene mot seg.

— Nå må vi finne ut hva dette betyr, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Om to uker møter han Norsk Industri til lønnsforhandlinger. De to partene har utredet pensjonsordninger og blitt enige om et forhandlingsgrunnlag. Nå sier et klart flertall i LO at Eggum må legge dette grunnlaget til side og begynne på nytt.

Fellesforbundet er såkalt frontfag, som forhandler først og legger malen for resten av fagbevegelsen.

Etter lange og harde møter mandag klarte LO-sekretariatet, der LO-ledelsen og forbundslederne møtes, å formulere det LO-lederen selv kalte "en skjør enighet" om LOs pensjonskrav i oppgjøret.

Det ble nedstemt til tross for at LO-lederen gikk på talerstolen og advarte.

— Alt henger sammen med alt, det nytter ikke å flikke på innstillingen, da raser alt, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Les også:

Les også

LO enige om sine krav til lønnsoppgjøret etter laveste lønnsvekst på ti år

61 mot 52 stemmer

Hun advarte kraftig mot å rokke ved den skjøre enigheten hun klarte å skape i LO-sekretariatet mandag.

Likevel stemte 61 for å endre dokumentet, mens bare 52 stemte for tirsdag.Da representantskapet vedtok forhandlingsfullmakt i fjor var det uten diskusjon. I dag var det over 30 talere, mange med svært direkte kritikk av sekretariatets arbeid.

Fellesforbundet og deres motpart Norsk Industri har utredet en ordning der hver ansatt har en personlig pensjonskonto som blir med fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Særlig de kvinnedominerte gruppene har vært klare på at de heller vil ha «brede kollektive ordninger». De ville ha denne formuleringen med i forhandlingsmandatet, og fikk det.

Kraftig prestisjenederlag

Gerd Kristiansen advarte gjentatte ganger mot å endre i forhandlingsfullmakten. Etter nederlaget forsøkte hun å minimalisere nederlaget. Hun la vekt på at demokratiet fungerte.

— Hvordan vurderer du Fellesforbundets forhandlingsstyrke etter dette?

— Det synes jeg du skal spørre Jørn Eggum om.

- Men LO-lederen må jo mene noe om det?

— Jeg tenker at Fellesforbundet og Norsk Industri må ta en prat om hvordan de skal oppfylle kravet fra representantskapet.

- Men hvilken autoritet har Eggum etter dette møtet?

— Jeg vil jo ikke si at han har tapt auroriteten sin. For dette med «brede løsninger» ligger i kongressvedtaket.

- Allikevel var det veldig viktig for deg at det ikke ble med i vedtaket nå?

— Ja, det var for å gi alle rom for sine løsninger.

- Så nå har det skjedd noe med Eggums rom?

— Ja, det har det helt tydelig gjort, hvis de har tenkt å gå inn og forhandle om noe som hviler på den enkelte arbeidstager.

«Veldig godt møte»

Jørn Eggum selv er ikke med på at han led noe nederlag, og sa at det hadde vært et veldig en god debatt og et «veldig godt møte». Etter en kort timeout med rådgiverne sine, møtte han pressen. Han la heller vekt på det man er enige om, og at det ikke er enighet om hva «brede ordninger» er.

— Nå må vi dekode det i sekretariatet, sier han.

— Dette er ikke noe katastrofe for oss som frontfag, mener Eggum.

Han innrømmer at kortene er lagt på nytt, og sier at han må sette seg ned med motparten og diskutere veien videre.

Stilte "sine" fritt

Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor var med på den "skjøre enigheten" i sekretariatet mandag, og stemte for det opprinnelige forslaget. Men hun gjorde det klart at forbundets representanter sto fritt, og hun visste på forhånd at de ville foreslå den omstridte tilføyelsen.

— Jeg kunne levd med det opprinnelige forslaget og lever godt med dette resultatet, sa hun etter seieren.

— Nå har vi blåst ut, og i god LO-tradisjon samler vi troppene og støtter Fellesforbundet som frontfag.

Avviser uansett pensjonskravet

Arbeidsgiverne i NHO og Norsk Industri gjør det klart at de vil avvise LOs krav om å tariffeste pensjon, uansett om det er «brede kollektive» eller individuelle ordninger.

— NHO er krystallklare, vi vil ikke ha pensjon inn i tariffavtalene, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ikke gni salt i noen sår, når han får spørsmål om motparten er svekket.

— Jørn Eggum og Fellesforbundet har uansett stor autoritet. Minn oppfatning er at både han og Gerd Kristiansen er veldig konstruktive og alltid leter etter løsninger som får flertall. Alt for mange i LO er opptatt av krav og markeringer, ikke resultater, sier han.

Les også:

Les også

«Alle» er misfornøyd med LO-lederen før lønnsoppgjøret

Les også: