Tror det kan bli boligrenter på 1,5 prosent

Renten på boliglån kan komme ned i 1,5 prosent hvis Norges Bank senker styringsrenten til null, mener renteekspert Pål Ringholm i svenske Swedbank Norge.

OPT_sx5443ac_doc6ov34jrkxuaiigza11g_doc6ov3ywits8l10fcu911g-yPlcFCtpo7.jpg
 • Roar Østgårdsgjelten

Torsdag kuttet Norges Bank renten enda en gang, og fortsetter ferden mot null. Norges Bank satte ned styringsrenten fra 0,75 prosent til 0,5 prosent -og utelukker ikke negativ rente senere.

Nordea: Det pågår en valutakrig

Onsdag la Nordea Markets frem nye renteprognoser. Bankens økonomer mener styringsrenten her hjemme blir kuttet til null i løpet av året.

Alle våre naboland og største handelspartnere har innført negativ rente.

I tillegg pumper sentralbankene i eurolandene og Sverige tusenvis av milliarder kroner inn i økonomien ved å kjøpe opp statsgjeld og andre gjeldspapirer.

Negative renter fremstår som et våpen som nå brukes i en internasjonal valutakrig, påpeker Nordea.

— Også Norges Bank kan bli presset inn i en krig de trolig ikke ønsker å være deltager i, skriver Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen i rapporten om de økonomiske utsiktene.

Finansielt eksperiment

Renteekspert Pål Ringholm i Swedbank kaller sentralbankenes lavrenterace et finansielt eksperiment.

 • Sparepengene blir mindre verdt.
 • Pensjoner er utsatt.
 • Økt fare for boligboble.
  Det som skjer globalt, er et finansielt eksperiment, fremholder Pål Ringholm, analysesjef kreditt i Swedbank Norge.
OPT_Renter_doc6ouzeaqxs6a119x6910c-WwpjLB6TVs.jpg

— Det er ikke sikkert sentralbanksjefene kjenner annenhåndseffektene, sier han til Aftenposten.Les økonomiredaktør Ola Storeng:

Les også

«Hvor mye under null kan egentlig renter bli?»

Norges Bank påvirkes av det som skjer hos våre største handelspartnere.

Nytt rentekutt

Til nå har sentralbanksjef Øystein Olsen motstått presset mot å senke styringsrenten – renten på bankenes innskudd i Norges Bank – til under null.

Banken satte ned renten to ganger i fjor – fra 1,25 prosent til 0,75 prosent.

— Hvorfor senker sentralbankene rentene?

— Det er flere grunner, svarer Ringholm.

— De er redde for deflasjon (varig prisfall). Og de ønsker å stimulere den økonomiske veksten. I øyeblikket handles det renteinstrumenter med negativ rente for 55.000 milliarder kroner i de internasjonale kapitalmarkedene. Det er i hovedsak statsgjeldspapirer og annen gjeld med høy kredittverdighet.

- Hva skjer med boliglånet?

— Negativ rente kan få boligmarkedet til å gå enda mer. Det kan skape prisbobler, først i boligmarkedet som senere forplanter seg til finansmarkedene, sier Ringholm.

Rente på 1,5 prosent

Svenske Swedbank Norge mener Norges Bank senker styringsrenten ned i null i løpet av de neste 12 månedene.

— Avhengig av hva bankene må betale for sine innlån og hvordan utenlandske banker i Norge reagerer, kan renten på boliglån komme ned i 1,5 prosent. På lang sikt er det ingen som klarer å forutsi hvor verden er om ti år. Hvis folk er bekymret for egen betalingsevne, bør de ikke binde renten i to-tre år, men i ti år eller lenger. Det er det samme som å betale en forsikringspremie. De bør ikke bry seg om hva naboen har gjort for å binde renten.

Fastrente under 2 prosent

Det har allerede brutt ut en rentekrig om de laveste boligrentene.

Nordea senket tidligere denne måneden renten på nye lån med tre års bindingstid til 1,95 prosent (nominell) etter at DNB satte ned fastrenten for tilsvarende lån til 1,99 prosent.

Nordeas fastrente med fem års binding er 2,30 prosent, mens 10-års rentebinding 2,95 prosent.

- Hva med folks sparepenger?

— På kort og mellomlang sikt er det grunn til bekymring. Gitt at renten skal ned mot null, er det de som sparer, som betaler den høyeste prisen. Spesielt i Norge hvor vi har en fast formuesskatt som ikke endres i takt med sparerenten. Da er en slik skatt å regne som inndragning av penger.

Les om reaksjoner på det som skjer i rentemarkedet:

Les også

- Jeg har møtt 18-åringer som ikke vet hva rente er

— Folk med penger i banken som er i en formuesposisjon, har allerede en negativ avkastning på sparepengene hvis man trekker fra formuesskatten fra innskuddet i banken. Den negative avkastningen blir enda større når også inflasjonen trekkes fra sparebeløpet, påpeker Ringholm.

Det finnes altså ikke noen trygge havner å putte penger man skulle ha til overs:

 • Sparekonto og rentefond gir så lav rente at innskuddet blir litt mindre verdt for hver dag som går.
 • Boligmarkedet har steget årevis, tross nedkjøling og økt ledighet, og faren for boble øker.
 • Aksjemarkedet er som vanlig urolig, og utsikter til verdistigning er svært usikre.

Virker det?

Nok en gang er det folk med gjeld og trygg jobb som kommer best ut. Men lav rente er jo et sykdomstegn som sentralbankene ikke ønsker seg.

Les om den aggressive pengepolitikken i eurolandene i EU:

Les også

«Super-Mario» kutter minusrenten enda mer

— Virker lavrentepolitikken?

— I den situasjonen sentralbanksjefene sto midt oppe i under den globale finanskrisen i 2008-2009, hadde de trolig aldri forestilt seg at vi skulle havne i dagens situasjon med negative renter. Virkningene av negative renter har imidlertid en uttømmende effekt etter hvert. En lærdom er man ikke kan bruke de samme virkemidler om og om igjen, for å løse økonomiske problemer man står overfor. Det er ikke sikkert de kjenner annenhåndseffektene av det finansielle eksperimentet som skjer nå:

 • Sparingens funksjoner ødelegges.
 • Livselskapene kommer under press hvis de ikke klarer å levere avkastningen de har lovet.
 • Bankenes inntjening, særlig i Europa, er under betydelig press.
  - Kan problemer for livselskapene ramme pensjonen til folk?

— Ja. Pensjonene i seg selv er ikke i fare. Men hvis dette vedvarer, kan pensjonens størrelse komme i fare hvis selskapenes avkastning blir mindre.

Verre å få lån

I denne situasjonen varsler flere norske banksjefer at lånekranene kan bli skrudd igjen.

I en undersøkelse som Finans Norge – hovedorganisasjonen for bankene og andre finansselskaper – la frem under finansnæringens dag tirsdag, svarer 42 prosent av banksjefene at de mener det blir vanskeligere å få kreditt.

Dette rammer i neste omgang investeringer i næringslivet

Banksjefene venter ingen snarlig opptur i norsk økonomi. Bare 5 prosent mener den økonomiske situasjonen vil være bedre om ett år. 40 prosent mener at den kommer til å være den samme som nå.

Nær uendret lånerente

Utlånsrenten på nye boliglån til husholdningene økte med 0,02 prosentpoeng fra desember til januar. Renten var 2,55 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Etter et betydelig fall i innskuddsrentene i desember, var rentene på bankinnskudd til husholdninger tilnærmet uendret på 0,86 prosent.