Slik kan Røkke gi fra seg formuen

Tre ganger har Kjell Inge Røkke sagt at han vil gi fra seg det aller meste av formuen. Men hva er smart å gjøre når man skal «kvitte seg med» 17 milliarder?

– Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det, sa Kjell Inge Røkke i et intervju med Aftenposten nylig, da han annonserte at han bygger et forskningsskip i samarbeid med WWF.

Røkke skal eie skipet, og betale for bygging og drift av det.

Ifølge Kapital har Røkke en formue på 17,2 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke bygger gigantisk forskningsskip i samarbeid med WWF, her ved WWF-sjef Nina Jensen.

Ville opprette stiftelse allerede i 2009

Røkke har bidratt med mer enn 800 millioner til Molde fotballklubb og ulike lag og aktiviteter i Molde-regionen siden 90-tallet. Han har også gitt penger til stipender for begavede studenter.

Hvordan han har tenker å gi bort resten av milliardene, vil han ikke si noe om i Aftenposten-intervjuet. Men moldenseren har flere ganger tidligere snakket om dette.

I 2009 skrev Aftenposten at Røkke ville gi bort 80 prosent av sine verdier i holdingselskapet TRG til en stiftelse - The Røkke family foundation.

Stiftelsen skulle dele ut stipender til lovende realfags-studenter. Det er i TRG det aller meste av formuen til Røkke ligger. Men han hadde noen krav han ville ha innfridd for å gi bort pengene.

– Jeg la til grunn, så enkel som jeg er, at gir du fra deg 80 prosent av verdiene dine, så reduserer du formueskatten din med 80 prosent, sa Røkke.

Men Røkke ønsket seg en konstruksjon der han og hans familie fortsatt lå an til å sikre seg mesteparten av utbyttet fra TRG.

Skattemyndighetene var ikke enig i Røkkes vurdering og mente at han ikke slapp unna formuesskatten. Røkke endte med å droppe planen om milliardstiftelsen.

Nytt løfte i 2013

Fire år etter, snakker Røkke igjen om at han vil gi bort mesteparten av aksjene i «til allmennyttige formål» gjennom en stiftelse. Det var i det årlige brevet til aksjonærene i Akers årsrapport fra 2012, omtalt i Aftenposten mars 2013. Barna skal kun arve en liten andel av aksjene, skrev Røkke den gang.

Illustrasjon av forskningsskipet som Kjell Inge Røkke bygger i samarbeid med WWF.

BI-professor: Stiftelser blinker seg ut

Men hvordan kan Røkke best mulig gi bort så mye penger?

Stiftelser som oppfyller et bestemt formål, blinker seg ofte ut som en mulighet hvis man vil gi tilbake til samfunnet, ifølge professor i forretningsjus og instituttleder på BI, Tore Bråthen.

– Vil han at pengene skal gå til forskning, blir det som han har sagt. Men hvis han først gir dem fra seg, er det endelig.

En stiftelse kan bli eier av Aker-aksjene. Men Røkke kan også selge aksjer og putte penger inn i stiftelsen. Det skal være utenforstående i et slikt styre, men han kan også sitte der selv og til og med være styreleder, ifølge Bråthen.

– Er det andre måter å gi bort store formuer på?

– Han kan jo også bare gi det til for eksempel Kreftforeningen som en ren gave.

Må ha allmennyttig formål for å slippe formuesskatt

BI-professor Ole Gjems-Onstad understreker at han ikke kjenner til Røkkes «formue eller overveielser», men uttaler seg på generelt grunnlag.

– I Norge har vi en formuesskatt som kan begynne å bite veldig hardt. Man kan da gi bort formuen på en slik måte at man ikke eier den selv. Hvis du uten forbehold gir bort formuen til en stiftelse vil den ikke være formuesskattepliktig hos deg selv lenger, sier Gjems-Onstad.

Han presiserer at man fortsatt vil kunne beholde noen aksjer med stemmerett, slik at man kan gi bort aksjene til en stiftelse og bli kvitt formuesskatten, men samtidig beholde kontrollen over selskapet.

Men man kommer ikke utenom at man må foreta en reell reduksjon av egen formue for å bli kvitt formueskatten.

Hvis stiftelsen selv skal slippe formuesskatt må den være ikke-ervervsmessig. Det betyr at den må ha et allmennyttig formål og at dens primære formål ikke kan være å beholde kontrollen over den næringsvirksomhet formuen gjelder, forklarer Gjems-Onstad.

– Han kan gjøre som Olav Thon eller Bill Gates

Skatteadvokat og partner i Wiersholm, Bettina Banoun, tror en skattefri stiftelse vil være mest aktuelt.

Endel vilkår må være oppfylt, men da kan man både skjerme inntekts- og formuesskatt, samt ha kontroll med hva midlene skal brukes til, påpeker hun.

– Røkke har allerede opprettet en stiftelse knyttet til dette med utdanning. Jeg vil tro det er den veien han vil gå.

Skatteadvokat og partner i PwC, Dag Saltnes, sier at Røkke kan gjøre som Olav Thon eller Bill Gates og gi verdiene fra seg til en stiftelse som ikke tilgodeser den som har gitt, men ideelle formål. Saltnes nevner Kavlifondet og Alfred Nobel som andre eksempler.

– Formuen er ikke et mål i seg selv

– Jeg opplever at for de aller fleste så er ikke formuen et mål i seg selv, men et middel for å nå de virkelige målene i livet, som å gi noe tilbake til samfunnet, sier Alexander Heiberg i Formuesforvaltning.

Han er advokat og leder av det selskapets Family Office, som bistår de mest formuende familiene i Norge. Ønsker man å gi bort hele eller deler av formuen, er det flere måter å gjøre dette på, ifølge Heiberg.

– Ofte har man gitt en gave. Man har også i noen utstrekning etablert stiftelser med et formål som skal realiseres over tid. Da er hovedhensynet bak å få til en struktur som ivaretar formålet.

Mener det handler om samfunnet – ikke skatt

Heiberg opplever at menneskene han er i kontakt med har et reelt ønske om å gjøre noe for samfunnet og sier dette i svært liten grad handler om skatt.

– Hvis man faktisk gir bort penger til en stiftelse eller andre, ja, da har man gitt bort penger som ellers er beskattet, men jeg har til gode å ha en diskusjon med en kunde hvor alt dette handler om en skattetilpasningstanke, sier Heiberg.

Vil ikke kommentere

Kjell Inge Røkke har fått anledning til å kommentere denne saken, men henviser til intervjuet han nylig ga til Aftenposten og til aksjonærbrevene i årsrapportene til Aker.