Lawrence E. Rose var en inspirerende og hjelpsom kollega

Privat var han en glimrende vert, et inspirerende reisefølge, en mat-, vin- og kulturkjenner med fast oppmøte ved Oslo Filharmoniens torsdagskonserter.

Av Harald Baldersheim og Tore Hansen

Etter å ha blitt rammet av sykdom for snart et år siden gikk vår venn og kollega Lawrence E. Rose bort 12. februar 2023. Larry ble født i USA i 1944. Han kom til Norge som AFS-student på 1960-tallet og fullførte gymnas. I forbindelse med sitt norgesopphold traff han Leslie. Møtet førte til et livslangt ekteskap.

Tilbake i USA startet han sine studier ved Stanford University, og etter å ha fullført sin mastergrad ble han doktorgradsstudent. Her ble han koblet til det omfattende komparative prosjektet om demokrati og politisk kultur. Etter avsluttet doktorgrad underviste Larry i Minnesota og Virginia, men etter hvert rettet han blikket nok en gang mot Norge.

I 1982 ble han ansatt som forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning og deretter i et professorat i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Larry ledet en rekke prosjekter som også bidro til en bred kompetanseutvikling. Han organiserte blant annet en internasjonal sommerskole for lokaldemokratisk forskning. Han var en sentral bidragsyter i «Lokaldemokratiundersøkelsene» og var en av grunnleggerne av Nordisk forening for kommunalforskning i 2003. Han ble æresdoktor ved Åbo Akademi.

Larry var alltid en inspirerende og hjelpsom kollega. Larry ledet seminarer for mastergradsstudenter. Etter det siste seminaret organiserte Larry et hyggelig spleiselag med pizza. Der serverte han også god rødvin, som han spanderte selv. Privat var han en glimrende vert, et inspirerende reisefølge, en mat-, vin- og kulturkjenner med fast oppmøte ved Oslo Filharmoniens torsdagskonserter.

Da Larry ble syk, var han fortsatt aktiv i sin forskningsaktivitet. Hans bortgang kom som et sjokk på det internasjonale forskermiljøet. Vi som hadde et nært daglig samarbeid med ham, vil savne den vennlige, kompetente og idérike vennen som Larry alltid var.

Les flere nekrologer her.