Seks kilometer i timen og kun én person på. Dette er de nye reglene for elsparkesykler.

Fra 18. mai er det nye regler for elsparkesykler.

Eivind Robstad er positiv til de nye reglene for elsparkesykler.
  • Siran Øzalp Yildirim
    Siran Øzalp Yildirim

– Jeg har fått med meg at det kommer nye regler, men jeg vet ikke hva de innebærer.

Eivind Robstad har akkurat parkert en elsparkesykkel på gresset ved Kuba-parken i Oslo. Han bruker ofte elsparkesykler og har appene til tre av selskapene. Robstad savner et bedre system for parkering.

– Det er jo litt tilfeldig hvordan de blir parkert sånn som det er nå, sier han.

Nye regler for parkering er noe av det som venter elsparkesyklistene. Regjeringen skriver i en pressemelding at de har arbeidet med å få på plass en strengere regulering for elsparkesykler siden sommeren 2020. Nå er flere nye regler på plass.

Blant reglene er en fartsgrense på 6 km/t når man passerer fotgjengere, og at man ikke får være flere på én sparkesykkel.

18. mai er den første dagen med de nye reglene.

I løpet av året

Det er Bymiljøetaten som har ansvar for gater, transport og parkering i byen. Den skriver i en e-post til Aftenposten at det jobbes med å finne flere oppmerkede parkeringsplasser for sparkesykler i sentrum.

– Det vil bli merket opp flere plasser i løpet av året, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Thams Reiersen.

Selv om de nye reglene kommer tirsdag 18. mai, er det altså flere ting som må på plass fra kommunens side.

– Vi ønsker blant annet å geofence områder hvor det ikke er ønskelig at elsparkesykler skal parkeres.

Et geofence er et virtuelt avsperret område. I praksis betyr det at det vil være blokkerte områder i byen der man ikke kan avslutte kjøreturen i appen.

Sparkesykler som er til hinder for fotgjengere kan bli tauet bort.

Tauer inn feilparkerte sparkesykler

Feilparkerte sparkesykler kan bli tauet inn. I praksis betyr dette at selskapene selv må betale et gebyr på 1590 kroner pr. sparkesykkel som er tauet inn. De flyttes dersom de er til hinder for fotgjengere og annen trafikk.

– De flyttes også dersom de står tett opptil søppelkasser, signalanlegg og fotgjengeroverganger, skriver Thams Reiersen.

Selskapene må selv hente ut disse sparkesyklene.

Fred Buljo foretrekker sykkelfelt når han kjører elsparkesykkel.

– Rettferdig

– Jeg synes jo ikke at sparkesykler har noe på fortau å gjøre, sier Fred Buljo om den nye fartsgrensen på 6 km/t på fortau.

Aftenposten møter artisten idet han kjører opp Markveien på Grünerløkka på en rød sparkesykkel. Han ønsker seg flere sparkesykler i byen, men først etter at det er kommet flere parkeringsplasser.

Buljo er positiv til at det kommer nye regler, også regelen om å være kun én person på sparkesykkelen.

– Det er jo helt rettferdig det. Det er jo farlig å kjøre to stykker, sier han.

Selv parkerer han sparkesyklene han bruker på rekke med andre. Dette gir nemlig bonuspoeng i appen.