Byliv

En Sand mann

  • Tone B. Værvågen
  • Menn i dag er "barnemenn", sier Vebjørn Sand. Et mannsbilde i krise, er temaet i Sands utstilling "Å bli mann".

"Vi moderne vestlige menn er utydelige og banale i vår maskulinitet. Den er svært ofte egosentrert, dekadent, vulgær, machopreget eller rett og slett voldelig.", skriver Sand i utstillingskatalogen, og innlegget i den pågående kjønnsdebatten

Dagens menn er ubrukelige som rollemodeller, mener Sand, og støtter seg til den amerikanske poeten Robert Blys kritikk av den moderne mannsrollen, "barnemannen". Han mener at kvinnen i dag har det mye enklere enn mannen, for hennes plass er klart definert gjennom at det er kvinnen som føder, menstruerer og derigjennom er en del av den "kosmiske syklusen".

Les hele saken med abonnement