Findings-festivalen kan bli tvunget bort fra Bislett – kommunen krever lavere lyd

Festivalen må enten senke lydnivået eller tilby erstatningsboliger til støyplagede naboer.

Alan Walker skal opptre på årets Findings Festival om noen få uker. Nå kan lydnivået på festivalen få konsekvenser for neste års arrangement.

Siden oppstarten i 2014 har Findings Festival vært en publikumssuksess på Bislett stadion.

Den selvtitulerte «dansefestivalen» har fylt sensomrene i Oslo sentrum med store artistnavn på fullt volum.

For høyt volum, viser det seg.

Etter hver eneste Findings-festival som er blitt arrangert, har både Helse- og Bymiljøetaten mottatt klagebrev fra sinte naboer i boligene rundt festivalområdet.

  • Dette skriver naboene etter Findings-festivalene:

Målt over Helsedirektoratets grenseverdier

Kommunens egne målinger fra boligene i nabolaget, som Aftenposten har fått innsyn i, viser at Findings Festival i 2015 lå godt over Helsedirektoratets anbefalte grenseverdier for lydnivå. Det er også standarden Oslo kommune følger.

På bakkeplan ved de mest utsatte boligene i området, var lydnivået 80 desibel, 10 desibel over grenseverdien. Det tilsvarer en sterkt trafikkert vei, i tillegg til at lyden oppleves enda høyere på grunn av store mengder bassfrekvenser.

Ved norske arbeidsplasser er det påbudt å tilby hørselvern gjennom en arbeidsdag på åtte timer med vedvarende støy over 85 desibel. På Findings Festival 2016 varte konsertene i syv timer, men med lydpauser mellom artistene.

I sin rapport konkluderer Helseetaten i tillegg med at lyden også kan ha vært enda høyere i etasjene over bakkeplan.

At lyden fra festivalen holdes innenfor grenseverdiene, er ett av vilkårene i Oslo kommunes tillatelse til Findings for å holde konserter på Bislett stadion.

Arrangøren mistet lydmålingene i 2016

På fjorårets festival gjennomførte ikke Helseetaten lydmålinger hverken på eller rundt festivalområdet. Det gjorde heller ikke Bymiljøetaten, som er ansvarlig etat for utleien av Bislett stadion til Findings.

I tillatelsen til Findings krever kommunen at festivalen selv skal gjennomføre kontrollmålinger og levere dem til kommunen.

Problemet er at arrangøren Live Nation ikke leverte inn dokumentasjon på dette i etterkant av 2016-festivalen. Årsaken er, ifølge et brev fra prosjektleder Jan Erik Svendsen i Live Nation, at de har mistet målingene.

«Her har det skjedd en teknisk/personlig feil hos vår underleverandør, slik at dette er blitt borte,» heter det i brevet fra november 2016.

Med headlinere som Kygo trakk Findings-festivalen i 2014 over 10.000 tilskuere til Bislett stadion.

– Kan få konsekvenser for neste års festival

– Vi har stilt krav til arrangøren om å senke lydnivåene med fem desibel, eller å tilby erstatningsboliger til de nærmeste naboene, forteller Ståle Grøthe, saksbehandler i Helseetaten.

Ifølge Grøthe var kommunen i kontakt med Findings-arrangør Live Nation før sommeren, for å finne en løsning på situasjonen. Da ble kommunen lovet svar i god tid før årets festival.

Nå er det under en måned til konsertstart, men Live Nation har ifølge Grøthe ennå ikke gjennomført noen av løsningene.

– Hvilke konsekvenser kan det ha for festivalen?

– Vi har ingen sanksjonsmuligheter for denne festivalen, men det kan ha påvirkning på fremtidige festivaler, forteller Grøthe til Aftenposten.

– Kan det bety at Findings mister tillatelsen til å holde konserter på Bislett, dersom de ikke senker lyden eller tilbyr erstatningsboliger?

– Ja, det kan hende at vi ville fulgt opp på en strengere måte. Kanskje ville vi anmodet at de ikke får tillatelse neste år.

Grøthe understreker at det er Bymiljøetaten som har det overordnede ansvaret og som eventuelt ville nektet Findings å arrangere i 2018.

Live Nation garanterer erstatningsboliger – men ikke til alle naboene

Jan Erik Svendsen i Live Nation mener det er umulig å unngå klager når man holder større arrangementer i bybildet, og sier at det er et spørsmål om hva Oslo ønsker å ha av kulturtilbud.

Svendsen understreker at det er et fåtall naboer som klager.

– Kommer dere til å senke lydnivået på årets festival?

– Nei, vi kommer ikke til å gjøre det. Vi har hatt dialog med både Bymiljøetaten og Helseetaten, og fått nye tillatelser for årets festival. Vi forholder oss til grenseverdiene som er satt av dem, sier Svendsen til Aftenposten.

Han garanterer derimot at støyplagede naboer vil bli tilbudt erstatningsboliger – men bare de som har direkte innsyn fra sine oppholdsrom til høyttaleranlegget.

Ifølge Svendsen vil dette oppfylle kravene i Helseetatens tillatelse for 2017-festivalen.

  • Aftenposten presiserer: I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det skrevet at de som har direkte innsyn til festivalområdet vil få tilbud om erstatningsboliger. Dette vil altså bare tilbys til dem med direkte siktlinje fra vindu i oppholdsrom til festivalens høyttaleranlegg.

– Bedre dialog med naboene fra år til år

Prosjektlederen har ikke tall på hvor mange boliger og personer dette gjelder, og forteller at Live Nation er i dialog med sameiene og borettslagene i området for å finne ut akkurat det.

– Men lyden er vel et problem for flere enn bare dem med direkte innsyn?

– Vi er en seriøs aktør som forholder oss til de lover og regler som gjelder. Det er slik Bymiljøetaten har lagt frem kravene sine for oss, så da forholder vi oss til det, sier Svendsen.

Etter at rapporten med lydmålingene fra 2016-festivalen ble borte, har arrangøren ansatt et annet firma til å gjennomføre årets målinger.

Til tross for at rapporten forsvant i fjor, hevder prosjektlederen at fjorårets festival overholdt kommunens lydkrav.

– Grunnet en teknisk svikt utstyret til produksjonsselskapet, ble lagringen mistet. Men alt ble gjort etter riktig prosedyre.

– Er ikke det veldig beleilig?

– Nei, vi gjorde målingene underveis og så at verdiene var innenfor grensene. Dessuten gjennomførte vi mange tiltak før fjorårets festival. Vi har fått en bedre dialog med naboene fra år til år, sier Svendsen.

Bymiljøetaten har ikke vært tilgjengelige for kommentar på grunn av ferieavvikling.

Lenker:

Röyksopp velger seg Findings

Her er Oslos festivalsjefer

Anmeldelse: Kygo på Findings