Tror ikke Picasso kan flyttes fra Regjeringskvartalet

Riksantikvaren tviler.

<i>The Fisherman </i>(1970) er et av Pablo Picassos monumentale veggkunst i Regjeringskvartalet.

Tidligere denne uken skrev vi om den pågående Picasso-utstillingen i Oslo. Flere av kunstnerens arbeider befinner seg på veggene i Y-blokken og Høyblokken i Regjeringskvartalet.

Neste torsdag legger Fornyings— og administrasjonsdepartementet (FAD) frem sin utredning om Regjeringskvartalets skjebne. Nå er spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å fjerne og ta vare på kunsten dersom Høyblokken rives.

Les også

«Høyblokken er vår FN-bygning»

— Kunsten og bygget er så integrert at vi ikke helt ser for oss hvordan det skal kunne foregå, sier Karen Thommesen ved Riksantikvarens kommunikasjonsavdeling.Riksantikvaren kjenner ikke til at man har fjernet så mange og store vegger i betong noe annet sted, med hensikt å bevare den integrerte kunsten.

Kommer tilbake

Statsbygg som har ansvar for Regjeringskvartalet kan ikke uttale seg om det praktiske i saken på nåværende tidspunkt.

— Vi komme tilbake til spørsmål om kunsten når vi vet hva vårt oppdrag blir, sier Hege Njaa Rygh, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Fad) vil ikke spekulere i utfallet før utredningen er klar.

— Dette er et ekspertspørsmål. Vi vil ikke spekulere i om det er mulig å fjerne kunsten. Vi venter nå på utredningen, men jeg vet ikke på nåværende tidspunkt om den inneholder detaljer som vedrører kunsten i bygget, sier senior kommunikasjonsrådgiver Helge Kvandal i FAD.

Kunstnernes rettigheter

Et annet spørsmål er hvem som har ansvaret for kunsten hvis den fjernes fra det opprinnelige tilholdsstedet.

Kunst i offentlige rom (KORO) er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. De har i henhold til åndsverkloven laget noen regler for sine kunstnere og kunstverk, men understreker at de ikke har noe å gjøre med kunsten i Regjeringskvartalet.

Ifølge KORO skal brukerne, sammen med KORO, se til at kunstnerens opprinnelige intensjon med verket ivaretas. Målet må være at fjerningen i minst mulig grad rører ved verkets intensjon. De sier videre at en kunstner ikke kan nekte at kunsten fjernes dersom det er nødvendig.

FAD legger frem sin utredning om Regjeringskvartalet torsdag 27. juni.