Byliv

Dramatisk å stenge museet

Dersom nytt Munch-museum skal bygges på samme tomt som i dag, betyr det at museet vil være stengt for publikum i 4,5 år. Det vil gi store tap.

Å stenge Munch-museet i flere år kan skade museets omdømme, og i verste fall føre til oppsigelser.
  • Ann Christiansen

Ferske beregninger viser tapte inntekter på opp mot 150 millioner.

Sist fredag ble utredningene om nytt Munch-museum lagt frem. PåTøyen ble tre alternativer vurdert. To av dem, som begge innebærerbruk av samme tomt som i dag, betyr at museet vil være stengt i 4,5år. Det ene av de to forslagene ble anbefalt av utrederne som detbeste Tøyen-alternativet.

Men konsekvensene av så lang «nedetid» kan bli store, viserberegninger Munch-museet nå har gjort:

Tapte inntekter over fem år er ifølge museet konservativt beregnettil totalt 100-150 millioner kroner. Det omfatter tap av inntekterfra billetter og butikk, tap av omdømme og leie av midlertidigekontorplasser. Samtidig vil museet spare 45 millioner ved åredusere bemanningen av vektere, museumsvakter og butikkansatte. Iverste fall kan det bli oppsigelser, sier kommunikasjonssjef BårdHammervold.

- Beregningene er gjort her på huset, og baserer seg på besøks— ogregnskapstall det siste tiåret, samt en nøktern vurdering av årenesom ligger foran oss. Det som er vanskelig å kvantifisere er detsom går på omdømme. Risikoen ved at museet blir borte fra markedeti fem år, er ganske dramatisk, ikke minst når det gjelderinternasjonal aktivitet, sier Hammervold

Ba om vurdering

Da byråd Hallstein Bjercke (V) ble varslet om at utredernesanbefalte forslag innebar en nedetid på 4,5 år, ba han Munch-museetvurdere konsekvensene.

- I tillegg til økonomiske og personellmessige konsekvenser, er denviktigste konsekvensen den som ikke står der: At både nasjonalt oginternasjonalt publikum mister tilbud over så lang tid, sierBjercke.

- Hva betyr dette for den innstillingen byrådet skal levere tilbystyret?

- Jeg skal ikke levere en innstilling, jeg skal levere en sak. Jegvet ikke hva den vil inneholde, men det som er sikkert, er at detvil være en kvalitetssikring av utredningene.

Sirkustomten

- Er det tredje alternativet på Tøyen, Sirkustomten, nå styrket?

- Det jeg vil si, er at disse to er svekket, og fremstår som mindreaktuelle enn de gjorde. Det tredje alternativet er politiskproblematisk, sier kulturbyråden. Årsaken er at dette området erregulert til friområde.

Libe Rieber-Mohn (Ap) sier at en eventuell stenging vil habetydning.

- Men man må ikke fremstille det som at det gjelder allealternativene på Tøyen, for det gjør det ikke. For ett av dem(Sirkustomten, red. am.) er det ikke lenger nedetid enn ett år,påpeker hun.

- Nå må først kvalitetssikre de alternativene som foreligger, og såmå vi se hvilke tall, priser og fremdriftsplan som faktisk errealistiske og riktige, sier hun.

Marianne Borgen (SV) mener det er veldig uheldig å stenge i fire oget halvt år.

- Derfor har jeg begynt å sette meg i særdeleshet inn i det tredjealternativet på Tøyen, Sirkustomten. Det er en god plassering og etgodt alternativ.

- Som å melde seg ut av markedet

- I verste fall er det som å melde seg ut av markedet i fem år,sier BI-professor Tor W. Andreassen.

Omdømmeeksperten sier alt er mulig å håndtere - med kløkt. Også åstenge et museum i flere år. Men utfordringene er store.

- Det er ikke bare det absolutte fenomenet at Munch-museet erstengt og eksponeringen borte, men også det relative ved at andreaktører vil bli veldig mye mer synlig i markedet. De andre bevegerseg fremover mens du står i ro.

En måte å redusere skaden på, mener han, er at andre aktørerpromoterer Munch: - Man er prisgitt at andre museer løfter fremMunch og holder fokuset rundt kunstneren, både nasjonalt oginternasjonalt. Det er mulig. Men uten tilstedeværelse og synligheter det som å melde seg ut av markedet i fem år. Og har de færresteråd til.

Les også

  1. Munch-museet frykter de vil tape 150 mill. på stengte dører

  2. Lambda havner på oddsen