Borgerlig bråk om oljeleting: Venstre ber Regjeringen fjerne Lofoten fra oljeselskapenes nominasjonsliste

Regjeringen ber oljeselskapene peke ut leteområder i omstridte havområder utenfor Lofoten og Møre-kysten. Men sier samtidig at det er helt uaktuelt å åpne for leting akkurat der.

Venstre-leder Trine Skei Grande og leder for KrF Knut Arild Hareide ble i 2013 hyllet av Natur & Ungdom og Bellona for sin innsatsmot konsekvensutredning og boring i Lofoten. Men nå er nye krangel på gang.

Der er bransjenettstedet Upstream som onsdag ettermiddag forteller at havområdene utenfor Lofoten og Møre er del av den såkalte nominasjonsprosessen i 24. konsesjonsrunde som Regjeringen åpnet for i forrige uke.

Reaksjonene på dette er sterke.

Les også

Statoil borer nærmere Svalbard. Finner de olje, kan Norge dras for retten

– Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) må rydde opp i dette. Det er ingen tvil om at Møreblokkene og Nordland 6 ikke skulle ha stått på listen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

– Selv om det er en tidlig fase i prosessen, er det ikke i henhold til samarbeidsavtalen Regjeringen har med KrF og Venstre å legge til rette for oljevirksomhet i disse områdene, sier Elvestuen, som også leder Stortingets energi- og miljøkomité.

– Ikke til å stole på

Finansministerens søster, WWF-generalsekretær Nina Jensen, mener Regjeringen med dette ikke er til å stole på.

– Nå må Venstre og KrF velge nye samarbeidspartnere. Regjeringen er ikke til å stole på, twitret Jensen onsdag kveld.

Venstre og Bellona reagerer sterkt på at Regjeringen åpner for at oljeselskapene kan nominere aktuelle leteområder utenfor Lofoten og på Møre-kysten.

– Krigserklæring

Bellona reagerer slik:

– Dette er en krigserklæring, og en snikåpning av svært sårbare områder, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener det er et klart brudd med regjeringens samarbeidsavtale med støttepartiene.

Les også

Olje-Norge kjemper for en plass i fremtiden

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) understreker overfor NTB at samarbeidsavtalen med KrF og Venstre ligger til grunn for arbeidet med 24. konsesjonsrunde.

– Det er derfor ikke aktuelt å lyse ut de områdene regjeringen har en avtale med samarbeidspartiene om, sier han.

Formål: Å innhente kunnskap

Lien sier at selskapenes nominering av ønskede leterområder gjør det mulig for myndighetene å innhente oppdatert geologisk kunnskap fra oljeselskapene om åpnede områder på norsk sokkel.

Les også

30.500 stillinger er kuttet i oljebransjen. Men i dette oljeselskapet har de gått motsatt vei.

– Mest mulig kvalitetskunnskap om geologien lokalt og regionalt er viktig for å sikre god utforskning og ressursforvaltning. Derfor har departementet valgt å ikke begrense kunnskapsinnhentingen unødvendig, sier Lien.

Oljeselskapene må nominere sine ønskede blokker innen 30. november. Utlysningen av 24. konsesjonsrunde er ventet før sommeren 2017.

– Reven inn i hønsegården

Natur og Ungdom mener Regjeringen med setter døra på gløtt for at oljeselskapene kan slippe til i 2018:

– Regjeringen inviterer oljeindustrien selv til å komme med forslag til hvor de skal lete etter olje. Det er en bakdør for at de skal slippe til i torskens fødestue, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom.

– Oljeminister Tord Lien har ikke troverdighet når han sier Lofoten og Møre-blokkene ikke kan bli nominert og at dette bare handler om kunnskapsinnhenting. Han inviterer reven inn i hønsegården og han vet det, sier Skjoldvær

– KrF og Venstre må på banen. De kan ikke tillate at regjeringen blindt følger oljenæringas ønskeliste og åpner for oljeleting vårt mest verdifulle og sårbare havområder i denne konsesjonsrunden, sier Skjoldvær