Byliv

Prometheus: Eye-candy for Alien-fans

Ridley Scott utfordrer skaperberetningen.

  • Maria Fosheim Lund

I Skottland oppdager et forskerteam hulemalerier de anslår til å være 35.000 år gamle. Et av malerienes motiver er kjente for teamet: En mann som peker mot stjernene. Det samme motivet og stjernebildet har de funnet påhelleristninger og skulpturer fra Mesopotamia og flere eldgamle sivilisasjoner.

Stjernebildet har én match i hele universet, men ligger så langt fra Jorden at tidligere sivilisasjoner ikke hadde forutsetninger for åkjenne til det. Dr. Elisabeth Shaw (Rapace), som bærer et stort kors rundt halsen, mener dette er adressen til "ingeniøren for det hele" og en invitasjon til menneskeheten om å komme påbesøk.

Les hele saken med abonnement