I kø for å se Y-blokken fra innsiden

Lørdag åpnet bygget for publikum for første gang siden terrorangrepet.

Michael Gruner og Alise Plavina skulle se Y-blokken da den åpnet for publikum for første gang siden 2011. Arkitekten hadde også flere andre bygg på programmet under Oslo Åpne Hus.

Under fjorårets Åpne Hus var det Høyblokken som var blant de mest populære begivenhetene da den åpnet for publikum for første gang siden terrorangrepet 22. juli 2011. I år var det nok et bygg i regjeringskvartalet som trakk folk.

I helgen åpnet Y-blokken for publikum for første gang siden bombeangrepet. I mai ble det også bestemt at bygget skal rives når det nye Regjeringskvartalet skal bygges. Kanskje var det en ekstra grunn til at folk sto i kø før bygget åpnet lørdag morgen.

— Jeg er interessert i arkitektur, og vil gjerne ha sett Y-blokken en gang før den blir borte, forteller Andreas Stussi.

Mange sto i kø for å komme inn i Y-blokken før den åpnet for publikum lørdag morgen.

Han har ikke vært inne i Y-blokken tidligere, mens hans kone Gunilla Stussi har vært der i møter. Begge er spent på hvordan bombeangrepet har satt spor.Ekteparet er skeptiske til at bygget skal rives.

— Jeg er redd folk vil angre om 50 år, sier han.

Han synes bygget er spesielt på grunn av samspillet med betong, sten og treverk, og at Y-blokken er en del av Høyblokken.

— De har ikke slike buer nå lenger, sier Gunilla, og peker på hvordan bygget snor seg rundt Høyblokken.

De synes også at den integrerte Picasso-kunsten er et argument for å beholde bygget.

- Mer spennende å rehabilitere

Det er flere i køen som gjerne skulle sett at Y-blokken fikk stå.

— Den er en del av ensemblet, sier Michael Gruner.

— Og den er historisk relevant, legger Alise Plavina til.

Han er fra Tyskland, og hun fra Latvia. Begge jobber som arkitekter i Oslo. De mener at for dem som arkitekter er det mer spennende å rehabilitere bygget.

- Det er en æra. 60-tallet med sin naturbetong hadde en bestemt stil, og var en viktig epoke. Hvorfor rive det man ikke synes er fint lenger? spør Gruner.

De to skal innom flere poster under arrangementet.

— Vi skal se på flere bygg som har fått priser, forteller Plavina, og nevner blant annet Bjørnsletta Skole, NSB-konsernet og leilighetsbygget D36.

Derfor bør du se Y-blokken før den rives:

Arkitekt Erling Viksjø tegnet bygget som sto ferdig i 1969. Både utvendig og inne i byggets vestibyle er det integrert kunst tegnet av Pablo Picasso, og utformet av Carl Nesjar. Se video fra bygget her: