Byliv

Svenske vant 22. juli-konkurranse

Slik blir de nasjonale minnestedene etter 22. juli-tragedien, laget av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg. I formiddag falt juryens dom.

Slik vil det permanente minnesmerket utenfor regheringskvartalet bli.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist
Jonas Dahlberg
Vinnerutkastet foreslår å lage en tre og en halv meter bred utgraving fra toppen av Sørbråten ned til vannlinjen.

I konkurranse med 300 bidrag fra 46 land har åtte kunstnere og arkitektkontoret siden i fjor høst jobbet frem sine åtte finaleforslag.

Lit over klokken 11.00 i dag kunne Svein Bjørkaas, direktør i KORO, Statens fagorgan, Kunst i offentlige rom (KORO), avsløre vinneren. Det ble den svenske kunstneren Jonas Dahlberg.

— Dette er mitt største og uten tvil viktigste oppdrag noen gang. Jeg håper å kunne levere i henhold til den tillitserklæringen det er å vinne denne konkurranse, ikke minst fordi dette kjennes vedig viktig, sier Dahlberg.

Han står for et av de mest dristigste grepene. Vinnerutkastet foreslår å lage en tre og en halv meter bred utgraving fra toppen av Sørbråten ned til vannlinjen, dette skal symbolisere det åpne såret og tomrommet som ble skapt etter tragedien på Utøya.

Slik er forslaget fra Jonas Dahlberg til det permanente minnestedet utenfor Regjeringskvartalet.

— Det har vært en følelsesmessig og viktig erfaring, både personlig og emosjonelt, sier Dahlberg.

Flyttes

Massen som fjernes fra Sørbråten, 1000 kubikkmeter med stein, trær og planter, foreslår han å bruke som fundament for både det midlertidige og permanente minnestedet i Oslo sentrum.

I juryens begrunnelsen heter det følgende:

— Juryen oppfatter Dahlbergs forslag for Sørbråten som kunstnerisk svært orginal og interessant. Det makter å formidle og konfrontere traumet og tapet som oppsto etter 22. juli på en dristig måte. Forslaget er radikalt og modig, og maner frem de tragiske hendelsene på en fysisk og direkte måte.

Dahlberg selv var aldri redd for at forslaget på Sørbråten om å dele odden i to, ville skape reaksjoner.

— Den type grep er også det kan gi størst trøst, at det er et voldsomt sår for dem som kommer dit, sier han.

Oppdraget

Det er KORO som har hatt det kunstfaglige og operative ansvaret for prosjektene etter at de mottok oppdragsbrevet fra

Kulturdepartementet 10. juli 2012. Regjeringen hadde da besluttet at det skal utformes et permanent minnested i Hole og et midlertidig minnested i tilknytning til regjeringskvartalet.

Juryen skriver videre om Dahlbergs vinnerutkast

Linjer

— Forslaget til midlertidig minnested har interessante linjer til Sørbråten gjennom bruk av materialer, samt et formalt element som gjenskaping av kuttet på Sørbråten i form av gangstien og kanalen utenfor Deichmanske bibliotek.

Selv håper Dahlberg at mest mulig av det midlertidige minnestedet kan bli med over i det permanente, når dette står ferdig.

Fra departementet ble det lagt vekt på at minnestedene kunne romme enten et minnesmerke, et kunstverk eller et arkitektonisk utformet prosjekt. Et minnested kan også ha et videre funksjonsomfang utover minnet om den konkrete hendelsen. Det kan også være et sted for å minnes øvrig savn eller andre hendelser.

Falt umiddelbart

John Hestnes, representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, var aldri i tvil da han fikk se de åtte finaleforslagene.

— Dette traff meg med en gang jeg så det, spesielt det såret som ble laget. Det skal være litt tungt, det skal svi litt. Spesielt likte jeg konseptet med at du ikke når helt bort til navnene på de drepte på Sørbråten, men det vil du i regjeringskvartalet. Da får du det intime og gode der, mens vi har det fæle onde såret ute på Sørbråten, sier han.

Hestnes har hatt nær dialog med den nasjonale støttegruppen om de ni finaleforslagene, og han føler han og juryen har bred støtte bak vinneren.

— Disse minnestedene skal hedre de drepte, insnatspersonell og de frivillige, og det skal være en plass hvor fremtidige generasjoner får vite om den her hendelsen, og alle de tingene er dekket, sier han.

Les også

- Minnestedsjobben er politisk vanskelig

Juryen har bestått av Jørn Mortensen, kunstkonsulent, KORO, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstkonsulent, KORO, Bente Erichsen, representant for Regjeringen, Mari West, representant for AUF,

John Hestnes, representant for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Magne Magler Wiggen, arkitekt og Jo Ulltveit Moe, Statsbygg.

Les også

Slik kan 22. juli-minnestedet se ut