Korttidskunst fra kommunen

Oslo kommune plasserer 14 kunstverk rundt omkring i byen.

Primary Sitting III av kunstneren Hilde Aagard er blant de få kunstverkene som allerede kan oppleves. Nå står det ved Sukkerbiten i Bjørvika. Etter hvert skal det flyttes til Slottsparken.

Gul trekant, drageflyvning fra hustakene og ambulerende musikkmaskin: Denne sommeren kan du oppleve midlertidig kunst i byens offentlige rom.

Kulturetaten i Oslo kommune 3,1 millioner kroner på å sette ut 14 kunstverk på forskjellige steder i byen i sommer. Prosjektet har fått tittelen "Kunst i hele byen: Sted søker kunst".

Trafoen på Tøyen blir for eksempel monumentalbygg, etter modell av det gamle universitetsbygget i Karl Johans gate. Tinker'n på Skillebekk blir på sin side skulpturpark, mens kastanjestubbene i Bygdøy allé skal pyntes med skulpturer.

Noen av kunstverkene er allerede plassert ut, og resten kommer i løpet av sommeren og høsten. Alle prosjektene er midlertidige og tidsbegrensede. Dette innebærer at de skal stå bare en liten stund, maksimalt noen måneder, før de returnerer til kunstnerens eie.

70 søknader

— Veldig mange kunstnere synes dette er en god måte å jobbe på, da de kan arbeide med et stedsspesifikt prosjekt som ikke trenger å stå til evig tid, sier avdelingsdirektør Lise Mjøs i Kulturetaten.

Kulturetaten inviterte i fjor høst kunstnere og kuratorer til å lage midlertidig kunst som kunne stå i det offentlige rom. De fikk inn nærmere 70 prosjektbeskrivelser, og har plukket ut 14 av disse.

Et viktig kriterium for å få et kunstverk med i prosjektet, har vært at kunsten måtte være tilgjengelig for publikum. Etaten har dessuten forsøkt å sørge for en viss geografisk spredning på plasseringen av verkene. Ut over dette, har kunstnerne selv stått rimelig fritt til å bestemme hvor verkene skulle stå, og hva de skulle inneholde.

— I utlysningen ba vi kunstnerne finne steder som de mente var interessante å jobbe med, noe mange av dem i aller høyeste grad har gjort. Andre hadde et prosjekt, og var på leting etter et egnet sted, sier Mjøs.

Ny kunstordning

Tidligere var kunstmidlene i kommunen knyttet til enkelte byggeprosjekter. Med den nye kunstordningen som ble innført i fjor, kan Kulturetaten kjøpe inn og vise frem kunst uavhengig av byggeprosjekter. Det er dette som har gjort denne sommerens temporære kunstsatsing mulig.

- Kommer dere til å gjøre dette flere ganger?

— Vi har ikke foretatt noen evaluering ennå, så det er litt tidlig å si. Men hvis det blir en suksess, er det ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det, sier Mjøs.

Trafoen ovenfor Tøyenparken forvandles i sommer til Domus Media Tøyen.