Olav Thon slo Oslo kommune i retten, får beholde hybelhus

Eiendomskongen Olav Thon får beholde hybelhuset bak Vår frelsers gravlund, som kommunen gikk til sak for å få overta. Det har lagmannsretten avgjort.

Stridens kjerne er Akersveien 28. Hybelhuset står på en tomt festet fra Oslo kommune, med en festeavtale som egentlig gjelder frem til år 2024. Den skal få løpe tiden ut, mener lagmannsretten.
  • Christian Sørgjerd

I desember 2014 tapte Olav Thons selskap Thongård AS i Oslo tingrett. Kommunen fikk medhold i at en festeavtale fra 1935 var ugyldig og at Thon dermed måtte gi kommunen eiendommen tilbake. Thon anket dommen.

Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken 22-24. september i år.

Nylig falt dommen. Den gir Thon fullt medhold, han får likevel beholde hybelhuset i Akersveien 28.

— Vi er veldig godt fornøyd med dommen, sier advokat Rolf W. Markussen, som prosederte saken for Thon i begge rettsinstanser.

Denne uken fikk han beskjed om at Oslo kommune ikke vil anke dommen til Høyesterett. Dermed er seieren rettskraftig.

Kommunen brukte for lang tid

Thon kjøpte bygget, som ligger på festet grunn rett bak Vår frelsers gravlund, i 1984.Frem til da hadde det i bygget vært privat eldrehjem for Oslo kvindelige handelstandsforening. De fikk i 1935 feste eiendommen av kommunen med forutsetning at den ble brukttil dette formålet.

Disse vilkårene overtok Olav Thon da han kjøpte bygget av foreningen, men gradvis falt seniorene bort eller flyttet på pleiehjem, mens unge mennesker kom til. Densiste senioren flyttet ut derfra i 1995. Siden har det bare vært ordinær hybelutleie. Oslo kvindelige handelstands forening er for lengst lagt ned.

Olav Thon (t.h.) sammen med sin advokat Rolf W. Markussen under første runde i retten.

Senest i 1992 ble Oslo kommune klar over utviklingen, påpeker lagmannsretten. Men først i 2011 krevde kommunen at Thon enten måtte begynne å drive eldrehjem igjen eller levere eiendommen tilbake. Nettopp dette, at det gikk minst 18 år uten at noe skjedde, blir sterkt vektlagt. «Etter lagmannsrettens syn må kommunens hevingsrett på det grunnlag som den nå anfører, anses tapt» , slår dommen fast.

LES OGSÅ:

Les også

Ti tips for små boliger

Mener Thon har opptrådt korrekt

I 1994 reforhandlet Oslo kommune festeavtalen med Thon. Den årlige festeavgiften ble økt fra 1 til 5000 kroner, men ordlyden i avtalen ble ikke endret.

Thons advokat la frem et 20 år gammelt brev fra kommunen, fra reforhandlingen, som bevis i retten. I brevet skriver kommunen at de «har fått opplyst at det nå drives ordinær utleievirksomhet i gården».

Lagmannsretten mener Thon har opptrådt korrekt og ikke holdt noe skjult.

«I og med at kommunen fornyet festeforholdet, hadde Thon all grunn til å anta at den endrede bruken ikke var i strid med festekontrakten» , står det i dommen.

Det gikk til slutt Olav Thons (92) vei, som så ofte før.

Dommen påpeker også at festeavtalen ikke inneholder noe generelt krav om å drive eldrehjem, men et spesifikt krav overfor en nedlagt forening som ikke lenger har gjenlevende medlemmer.Oslo kommunes subsidiære krav om at festeavgiften i det minste må justeres opp til markedspris, er vurdert av lagmannsretten. Men retten avviser det. Kommunen var en profesjonell aktør som burde visst hva den gjorde, mener retten.

LES OGSÅ:

Les også

Slik gjør du ett-roms til to-roms

Kommunen avviste forlik

Thon har tidligere tilbudt Oslo kommune å betale 75.000 kr i året i festeavgift som et kompromiss, noe kommunen avviste. Nå må kommunen i stedet ta til takke med vilkårene i den eksisterende avtalen, 5000 kr i året.

I tillegg må kommunen dekke Thons saksomkostninger på 857.000 kroner.

Kommunens trøst? I 2024 løper festeavtalen ut.