Oslo

Rydder opp i Oslos kloakk

Snart blir det slutt på at dopapir og kloakk flyter fritt rett ut i fjorden når regnet høljer ned.

De har bygd første del av Norges mest omfattende kloakksystem under føttene våre, prosjektleder Tor Tørnes fra Vann- og avløpsetaten og Harald Wiersholm i firmaet Olimb. Diameteren her er 1,40 meter. Nye rør som skal legges lengre inn i kloakksystemet vil ha full ståhøyde.
  • Thomas Olsenolav Olsen (foto)

Milliardprosjektet Midgardsormen skal bore flere kilometer med nye kloakktunneler under Oslo.

I dag er det bare rør med Oslo-kloakken. Deler av avløpssystemet i sentrumsbydelene er fra 1890-årene, der urenset kloakk stadig renner rett i fjorden. Men nå skal det bli slutt på at dopapir, kondomer og ekskrementer flyter fritt rundt Oslos strender etter store regnskyll.

Aften har tatt turen åtte meter ned under Jernbanetorget, og krøket oss 100 meter bort til pumpestasjonen under Trafikanten, gispende i skumle gasser og tung kloakkeim. Her jobber Vann— og avløpsetatens byggeleder Tor Tørnes og arbeidere fra Olimb med å ferdigstille første etappe av norgeshistoriens største avløpsprosjekt.

Mer nedbør

De nye tunnelsystemene er så rene at rottene ikke har oppdaget dem ennå, men til sommeren åpnes slusene. Røranlegget skal ikke bare ta seg av dritten til beboere, operagjester og kontorrotter i den nye Bjørvika-bydelen.

Midgardsormen-prosjektet skal også sørge for at det ikke flyter møkk rundt Tjuvholmens uterestauranter, Sørengas luksusterrasser eller badestrendene langs fjorden.

Med langsiktige værprognoser som varsler opp mot 19 prosent mer nedbør på Østlandet i vår- og høstsesongene dette århundret, skal det bli slutt på de mange overløpene i Akerselva som ender opp som kloakksøppel i indre Oslofjord.

Oslo kommune regner med at Midgardsormen skal kunne ta seg av opp mot 70.000 kubikkmeter kloakk- og overvann. Over 900 millioner kroner skal etter planen brukes på blant annet å sprenge ut en 25 meter bred og to kilometer lang kloakktunnel i fjellet under Ekeberg til Bekkelaget renseanlegg. Tunnelen vil fungere som en gigantisk septiktank når kapasiteten på avløpsnettet sprenges. Samtidig får Oslo sentrum flere kilometer med nye rørtunneler.

– Nesten nullutslipp

De 140 centimeter vide rørene som Aften har krabbet igjennom ved Oslo S, skal kobles sammen med enda tykkere rør som skal presses frem i leiren under hele Bjørvika og opp mot Vaterland.

Vann— og avløpsetaten mener prosjektet vil redusere antallet akuttutslipp med 90 prosent. I dag må pumpestasjonene langs Akerselva melde pass når det regner kraftig. Det er registrert opptil 25 årlige utslipp.

– Vi skal tilfredsstille miljøforventninger i Bjørvika, samtidig som målet er å ikke ha utslipp i Akerselva mer enn hvert tredje år, sier prosjektleder Kjell Harald Kopseng til Aften.

Det nye rørsystemet skal ta seg av overløp og kloakk helt fra Kuba på Grünerløkka og ned til Bjørvika. Derfra vil kloakken i fremtiden føres til Bekkelaget renseanlegg, der utslippene sendes ut på 50 meters dyp.

Er kommet til Gamlebyen

Hittil er litt over 200 meter mikrotunnel klar under Oslo S. Nå står Gamlebyen for tur. Men først må kommunen bore og ta prøver i Middelalderparken.

Riksantikvaren passer nemlig på at rørene med et tverrsnitt på to meter ikke presses igjennom og ødelegger kulturminner i de historiske delene av Oslo. Hvis ikke middelalderfunn kommer i veien, håper kommunen å fullføre prosjektet i 2013.