Oslo

I denne bydelen er det flest uførepensjonister

24 858 personer i Oslo var uførepensjonister ved utgangen av 2014.

Ferske Nav-tall viser at det er blitt flere uførepensjonister i Oslo.
  • Henrik Arneberg

Nye Nav-tall viser at det er blitt flere uføre pensjonister i Oslo.

I løpet av 2014 fikk hovedstaden 2804 nyeuførepensjonister. Det er en økning på 37 prosent eller 764 personersammenlignet med 2013

— Økningen i 2014 var forventet. I fjor vår var det mange personer som gikk utmaksperioden for arbeidsavklaringspenger. Blant disse var det mange somoppfylte kriteriene for å få uførepensjon. Dette er hovedårsaken til økningen iantallet uføre, forteller fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.

Les også: Oslofolk er minst fornøyd med NAV på Østkanten

Bydel Stovner over landsgjennomsnittet

Ifølge Nav-statistikken er det store variasjoner fra bydel til bydel.

Mens de fleste bydelene i Oslo ligger under landsgjennomsnittet, der andelen uførepensjonister utgjør 9,4 prosent av befolkningen, ligger Stovner godt over.

Stovnerer den bydelen som har høyest andel uførepensjonister i Oslo. Ved utgangen av2014 mottok 10,1 prosent av Stovners befolkning uførepensjon. Deretter følgerbydelene Grorud (9,2 prosent), Alna (9,1 prosent) og Søndre Nordstrand (8,4prosent).

Lavest andel uføre har St. Hanshaugen. Her mottar 2,8 prosent avbefolkingen uførepensjon. Andre bydeler med en lav andel uførepensjonister erFrogner (3,5 prosent), Nordre Aker (3,6 prosent), Grünerløkka (4,0 prosent),Vestre Aker (4,0 prosent) og Ullern (4,1 prosent).

Les også: Politispanere avslørte Nav-svindel for 900.000

Flere unge uførepensjonister

Ifølge Nav øker antall uførepensjonister for alle aldersgrupper under 60 år.

Aldersgruppen18-29 år har hatt den største økningen med 11,9 prosent sammenlignet meddesember 2013. Ved utgangen av desember 2014 var det 838 uførepensjonister ialderen 18-29 år. Det er en økning på 89 personer. Oslo har en lav andeluførepensjonister under 30 år. I Oslo utgjør denne gruppen 0,7 prosent avbefolkningen, mens på landsbasis ligger andelen på 1,4 prosent.

— Det er en bekymring at antallet unge uføre øker. De risikerer et langt livutenfor arbeidslivet. Vi håper at den nye ordningen med uføretrygd vil gi flereunge med nedsatt funksjonsevne en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet. De nyereglene gir uføre muligheten til å jobbe så mye de kan, samtidig som atuføretrygden skal være en varig ytelse. Vi har tro på at det er mulig å hjelpeflere unge med helseutfordringer i arbeid, sier Hildrum.

Les også: Forfalsket vitnemål i NAV-søknad - dømt til fengsel

Flest uføre kvinner

Vedutgangen av desember 2014 var 13 885 kvinner og 10973 menn i Oslouførepensjonister. Av befolkningen tilsvarer dette 6,3 prosent av kvinnene og 4,8prosent av mennene. Økningen for menn var på 2,3prosent eller 243 mennsammenlignet med utgangen av 2013. For kvinner var økningen på 3,6 prosenteller 486 kvinner.