Oslo

Bygger kontorbygning med 2000 arbeidsplasser i Oslo sentrum

Byråd Hanna Marcussen og Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom, med dagens bygg i ryggen og fremtiden i sine hender. Klikk på bildet - og på pilen - og se flere tegninger av prosjektet.
Slik ser arkitektene for seg at det nye bygget vil ta seg ut i krysset Munkedamsveien og Cort Adlers gate (hvor trikken går)
To diagonale korridorer gjennom bygget møtes ved et torg på midten.
Bygget får to diagonale gjennomganger, den ene får «himmelen selv til tak», som danner et torg midt i komplekset.

Om fem år kan Vikas nye, store kontorbygg stå ferdig. Her blir det arbeidsplasser til 2000 mennesker og nytt garasjeanlegg.

  • Stein Erik Kirkebøen

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) mener bygget passer god inn i bilfritt byliv. Frp takker for parkeringsplassene, og kaller det god Frp-politikk.

Torsdag sa byrådet ja til et nytt og større kontorbygg i Ruseløkkveien 26, «House of Oslo-huset». Gir bystyret sitt samtykke, kan arbeidet sannsynligvis starte om et års tid og det nye bygget stå ferdig i 2021.

– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i det sentrale forretningsområdet i Oslo siden Barcode i Bjørvika, sier Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom som legger ned et par milliarder kroner i det nye bygget som ligger midt i smørøyet, med byens høyeste kontorleier.

  • Her kan du lese mer om hvorfor eieren ønsker å bygge nytt i stedet for å bygge om.

Enda flere kontorer i Vika

Storebrand får erstatte dagens bygg med et større kontorkompleks. Det vil bestå av drøye 40.000 kvadratmeter kontorarealer (50 prosent mer enn i dag) og 14.000 kvadratmeter handelsarealer (12 prosent mindre i dag), pluss garasjeanlegg. Bygget får to diagonale passasjer og et offentlig tilgjengelig torg i midten. Det blir mange spennende hjørner, mange av dem vil bli serveringssteder, i passasjene gjennom bygget. Nesten 2000 vil jobbe i det ferdige byget.

– Nybygget blir noe større enn dagens bygg, og får mer effektiv arealutnyttelse. Vi er også opptatt av at det skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus, sier Nergaard

Byråden – og Frp – er fornøyd

Nergaard og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen vil ikke være med på at fasaden vil bli stor og kjedelig, og tror bygges gateetasje vil gi mye liv og røre i strøket.

– Det er godt å se hvordan Storebrand her går foran i å skape nye møterom og økt byliv for byens befolkning. For et slikt prosjekt, som tilfører så mye, er vi også villige til å tillate noe mer høyde. Det blir enklere å komme seg fra Ruseløkkveien til Dokkveien, samtidig som torget i midten blir en attraksjon i seg selv. Her står de gående i sentrum. Det passer godt med vårt arbeid med bilfritt byliv, sier Marcussen.

Camilla Wilhelmsen (Frp), som er nestleder i byutviklingskomiteen, er mer opptatt av andre sider ved bygget: – Jeg er veldig godt fornøyd med at byrådet her går inn for god parkeringsdekning. Det er god Frp-politikk.

Hvor grønt er prosjektet?

Bygget får grønne tak, solceller, og energibrønner i fjellgrunnen. Og parkering – for biler – i kjelleren.

– Det blir parkeringshus, men det blir færre plasser enn i dag, og i tillegg skal gateparkeringen i Ruseløkkveien reduseres, sier Marcussen.

– Et brukbart bygg rives for å gi plass til et nytt. Hvor miljøvennlig er det?

– Vi har sett på mulighetene for å ruste opp eksisterende bygningsmasse, men den er forskjelligartet, bygget på forskjellige tidspunkter og vanskelig å gjøre noe med. Derfor har vi har vi et ønske om å bygge helt nytt, sier Nergaard. Han understreker at bygget, og rivingen, skal tilfredsstille de strenge miljøkravene til BREEAM Excellent-standard.

– Vi er generelt for gjenbruk, men innser at å bygge nytt noen ganger er det beste alternativet. Dette komplekset er ett av få rundt her som ikke er vernet. Det ser ut til å være gode grunner til det, sier Marcussen og skuer opp mot en fasade hvor det for en legmann ikke er lett å se verneverdige verdier.

Ingen boliger

– Mens byrådet ønsker mer liv og røre i sentrum, vil arealet med kontorlokaler – som ikke bidrar mye til liv og røre – øke med 50 prosent mens handelsarealene – som kan bidra til liv og røre – blir redusert med 12,5 prosent. Og det blir ingen boliger.

– Jeg hadde gjerne sett boliger i komplekset, men vi trenger også flere arbeidsplasser så nært et kollektivknutepunkt. Dessuten er det mange boliger i nærområdet. Jeg har også forståelse for at det kan være vanskelig å kombinere boliger og næring i samme kompleks. Jeg tror handels- og serveringstilbudene vil være mer tilgjengelige fra gateplan enn i dag, sier Marcussen som forsikrer at prosjektet ikke gir henne vondt i den grønne samvittigheten.

– Nei, jeg kan ikke ha dårlig samvittighet for et så godt prosjekt som jeg er sikker på kommer til å tilføre dette området mye, sier Hanna E. Marcussen.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. Handel