Oslo

Manglerud Star-saken: Dømt til 2,5 års fengsel

Tidligere daglig leder i Manglerud Star, Tom Arne Nyborg, er dømt til to og et halvt års fengsel, ett år er betinget, for økonomiske misligheter. Dommen ankes.

Etter en langtrukken sak falt dommen over Tom Arne Nyborg i Oslo tingrett i fomiddag.
  • Stein Erik Kirkebøen

Retten mener at Nyborgs adferd har påført Manglerud Star-systemet et samlet tap på over 24,3 millioner kroner. Den mener at Manglerud Star Livsstilsbygg AS – som skulle bygge barnehager mm – tapte 9,9 millioner, Stiftelsen Arena – som driftet klubbens fotballhall – tapte 3,5 millioner mens Stiftelsen Manglerud kunstgress – som eier fotballhallen – har tapt 10,9 millioner kroner.

Dermed har vel de som har hevdet at dette er den alvorligste saken om økonomiske misligheter i norsk idrett, sine ord i behold.

– For sent og for mildt

– Hadde noe sånt skjedd i større klubber, som Vålerenga eller Brann, hadde nok politi og påtalemyndighet tatt det mer på alvor, jobbet raskere og vi hadde ikke måttet vente i mer enn fem år på at saken kom for retten, sa MS-leder Käthe Bleken, som var i retten og fulgte domsavsigelsen.

– Det er godt at han ble dømt, men straffen synes jeg er for mild, sa hun.

- Fornøyd med at jeg ble trodd

Til tross for at han ble dømt til fengselsstraff, var Nyborg fornøyd med mye i dommen som ble forkynt tirsdag morgen.

– I fem, seks år er jeg ikke blitt trodd av noen på noe. Nå ble jeg trodd på mye. Jeg ble trodd på at jeg var så hardt presset før jeg forfalsket noen e-poster at det var riktig å påberope meg nødvergerett, jeg ble trodd på at styrene var informert og at jeg ikke drev virksomheten på egen hånd og jeg ble trodd på at jeg ikke har hatt noen egenvinning, sa Nyborg, som anket dommen og straffen på stedet.

– Vi er fornøyd med bevisvurderingen, men ikke med konklusjonen. Retten er enig i at styrene, Nyborgs overordnede, ble holdt informert, men mener likevel at daglig leder er straffansvarlig. Det er en vurdering som vi er uenig i. Vi mener også det er feil at han blir kjent skyldig i den ulovlige pantsettelsen av hallen, til tross for at han ikke har undertegnet pantedokumentene, sa forsvarer Trygve Staff

  • Da rettssaken startet i juni, erklærte tiltalte seg ikke skyldig i nesten alle tiltalepunkter.
Aktor Ragnvald Brekke var fornøyd med mye i dommen.

- Dømt for alt

Nyborg ble frikjent fra tiltalen om dokumentfalsk fordi retten trodde ham på at han var så hardt presset at han kan påberope seg nødrett. Alle andre punkter i tiltalen ble han dømt for.

– Kjernen i dommen er at han er dømt for alt han er tiltalt for. Det er vi fornøyde med sa, sa aktor Ragnvald Brekke.

Aktor er ikke fornøyd med at Nyborg ikke mistet noen rettigheter til videre forretningsdrift, fordi saken er blitt så gammel, og han er, som forsvareren, opptatt av forholdet mellom styrene i Manglerud Star-systemet og deres medlemmer og daglig leder. Men vinklingen er en ganske annen. Aktor er ikke enig med retten i vurderingen av hvem som visste hva.

Forholdet mellom styret og daglig leder

– Retten mener at medlemmene av de forskjellige styrene i MS-systemet ble informert av daglig leder, men ikke grep inn. Og at det er formildende for tiltalte. Det er jeg uenig i. Jeg mener det ikke er formildende at andre ikke har grepet inn, og at dokumenter og avhør i retten tydelig viser at styremedlemmene langt fra hadde full oversikt over hva Nyborg, som daglig leder drev med, sier Brekke.

Her kommer det til å stå nye slag når retten kommer opp for lagmannsretten.

Kritikk av politiet

Forsvarerne mener politiet ikke har vært i nærheten av å gjøre jobben sin, og at dets manglende etterforskning har skylden for at en stor mengde dokumenter er forsvunnet og ikke lagt frem for retten.

Mange av de Manglerud Star-medlemmene som har ryddet opp i det økonomiske kaoset, er også oppgitte over at politiet har nøyd seg med bare å tiltale daglig leder, og ikke styremedlemmene som de har ment har et selvstendig styreansvar. Det ble levert anmeldelser av fler styremedlemmer. Disse har politiet henlagt.

MS-medlemmene får støtte av retten. I dommen står det at styrene i stiftelsene og aksjeselskapene åpenbart har forsømt seg, og «retten stiller seg undrende til at kun daglig leder blir holdt strafferettslig ansvarlig».

Les mer om

  1. Trygve Staff