Oslo

Mistenkelig dødsfall i rør i Bjørvika var en ulykke

Mannen som ble funnet i et rør på byggeplassen for det nye Munch-museet, ble ifølge politiet mest sannsynlig ikke utsatt for noe kriminelt.

Brannvesenet måtte bruke skjærebrenner, slik at mannskapene kom til og fikk hentet ut liket som ble funnet torsdag for to og en halv uke siden.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Det er Oslo-politiets foreløpige konklusjon etter drøyt to ukers etterforskning.

— På bakgrunn av de funn som ble gjort i forbindelse med obduksjon, samt den øvrige etterforskningen, mener vi at vi kan konkludere med at dødsfallet skyldes en ulykke, sier Stein Olav Bredli, leder for voldsavsnittet i Oslo-politiet til Aftenposten.

Funnet av mannen ble lenge

Les også

kategorisert som et mistenkelig dødsfall

.

— Vi har gjort tekniske undersøkelser, og foretatt vitneavhør av personer med ulik tilknytning til saken. Vi har også hatt dialog med svensk politi. Summen av det vi har klart å finnen ut, gjør at vi mener dette var en ulykke, sier Bredli.

Funnet av anleggsarbeider

Politiet jobbet også ut fra en teori om at mannen

Les også

selv skal ha tatt seg ned i røret

.

— Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hva som gjør at vi konkluderer med at dette var en ulykke. De pårørende er informert om dødsårsak, sier Bredli.

Den foreløpige obduksjonsrapporten, som var klar for halvannen uke siden, ga ikke klart svar om dødsårsaken.

Den avdøde lå et godt stykke nede i røret, som har en diameter på om lag 70 centimeter. Røret befant seg i fundamentet for det nye Munch-museet i Bjørvika, og var vanskelig tilgjengelig for mannskapene som skulle hente opp liket.

Byggeplassen har vært avsperret for offentligheten.

Det var en anleggsarbeider i Bjørvika som fant mannen og varslet politiet torsdag 21. april.

Les også:

Les også

Drapsdømt hushjelp vil ha saken gjenopptatt - mener å ha nye bevis

Svenske i 30-årene

Den avdøde ble funnet mer eller mindre uten klær, og uten ID.

Mannens identitet var ukjent i flere dager. Først etter nærmere en ukes etterforskning klarte politiet å identifisere mannen som en svensk statsborger i 30-årene.

Mannen var ikke offisielt savnet, men personer i svenskens omgangskrets hadde savnet ham.

— Politiet mottok tips fra hans bekjente, og kunne på bakgrunn av dette fastslå mannens identitet, har

Les også

Bredli tidligere sagt

.

Oppsiktsvekkende pågripelse etter intervju:

Les også

Trønder sa han var leiesoldat- siktet for drap

Bodde i Norge

Mannen bodde i Norge i tiden før dødsfallet.

— Han hadde opphold i Norge, men hvorvidt han hadde meldt flytting er jeg usikker på, sier Bredli.

Fortsatt gjenstår noen skritt i etterforskningen, men politiet anser at de er i sluttfasen.

— Det gjenstår noe avhørsarbeid og noen svar på laboratorieundersøkelser, samt den endelige obduksjonsrapporten, før politiet kan anse saken som avsluttet, sier Bredli.

Etter at politiet har gjort sin sluttvurdering, sendes saken over til påtalemyndigheten for endelig avgjørelse av saken.

Jobben hennes består av drap, vold og overgrep. Politileder Grete Lien Metlid vil jobbe med blomster når hun pensjonerer seg:

Les også

- Etter fire dager blir jeg spurt «står dere i stampe nå?». Da tenker jeg «hvor lenge har du jobbet med krimjournalistikk?»

Draps— og voldsstatistikken for fjoråret:

Les også

  1. Flere anmeldelser av grove voldslovbrudd i 2015 enn tidligere år