Oslo

Bygger 420 nye fartshumper over hele byen

Oslo kommune er gått systematisk til verks for å bedre trafikksikkerheten. Bydel for bydel legges det planer for fartshumper, 30-soner, innsnevring i veibanen og opphøyde gangfelt.

OPPHØYD GANGFELT: Økern torgvei er blant stedene hvor det de siste to årene er anlagt fartshumper og fartsgrensen senket til 30 km/t. Nå skal det samme skje en rekke andre steder over hele byen.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

– Over hele byen prioriterer vi å gjøre skoleveier tryggere for barna, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Kommunen er gått systematisk til verks. Gatenettet i Oslos 15 bydeler gjennomgås bydel for bydel av Bymiljøetaten. På to år har etaten rukket over åtte av bydelene.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

– Vi får mange henvendelser fra beboere som ønsker seg tryggere skoleveier og mindre trafikk i nabolaget. Dette er store og små tiltak for å gjøre det litt tryggere, sier Berg.

 • Oslos farligste veier: På 12 strekninger i Oslo har det vært mer enn 250 ulykker de fem siste årene.

Totalt skal kommune bruke 58 millioner kroner på slike tiltak i 2018.

Resultatet i én bydel

Sagene bydel var en av de første bydelene som ble gjennomgått. Dette ble resultatet der:

 • På ti strekninger er hastigheten vedtatt redusert fra 50 km/t til 40 km/t.
 • På tre strekninger reduseres den til 30 km/t.
 • Det kommer 23 nye fartshumper og to nye opphøyde gangfelt.

Alt sammen skal være på plass i løpet av 2018.

INNSNEVRING: Smalere veibane inn mot kryss er ett av tiltakene som benyttes for å bedre trafikksikkerheten, som her i krysset Høyenhallveien/Østensjøveien.
30-SONE: Mange steder, blant annet ved Maridalen skole, er det satt fartsgrense på 30 km/t. Tiltakene rulles fortløpende ut.

420 nye fartshumper hittil

I mindre sentrumsnære bydeler vil endringene bli større. For Nordre Aker bydel, som har mange tradisjonelle villaveier uten fortau, ble det i vinter fattet vedtak om totalt 58 nye fartshumper og 12 opphøyde gangfelt, slik Nordre Aker budstikke tidligere har omtalt.

I de åtte bydelene som hittil er lagt planer for, er det fattet vedtak om totalt 420 ulike fartshumper.

Hovedtyngden er tradisjonelle humper, men det er også mange opphøyde gangfelt og såkalte minihumper – både med og uten innsnevring av veibanen.

Arbeidet med tiltakene skjer fortløpende. En lang rekke tiltak gjøres også uavhengig av den bydelsvise gjennomgangen.

FARTSHUMP: Humper kommer i mange størrelser og varianter. Slik, som denne i Hansemyrveien ved Frysja, er blant de mindre. Mange villaveier uten fortau får fartshumper nå.
40-SONE: Svært mange steder skal hastigheten senkes fra 50 km/t til 40 km/t. Kongsveien er blant stedene det allerede blir gjort.

Hjertesoner rundt skolene

Parallelt er arbeidet med såkalte hjertesoner startet. Bak initiativet, som Oslo har gitt sin tilslutning til, står blant andre Trygg Trafikk, Politiet, Veivesenet og Syklistenes landsforening.

Enkelt forklart er en hjertesone en bilfri sone rundt en skole. Barn som blir kjørt, må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor sonen, slik at skolens umiddelbare nærområde blir tryggere for elevene som går eller sykler.

– Mange kjører barna til skolen. Det har jeg stor forståelse for, men vi trenger å komme oss ut av den dårlige sirkelen. Vi har bedt etaten finne skoler som egner seg som pilotprosjekter, også vil vi ta med erfaringene derfra videre, sier Berg.

– Hvor mye hjelper egentlig slike mindre trafikktiltak?

– Humper og reduserte fartsgrenser hjelper, men det løser ikke det strukturelle problemet, at byen har vært planlagt og bygget for biler, svarer Berg.

Les mer om

 1. Trafikk
 2. Bystyret
 3. Oslopolitikken
 4. Byutvikling
 5. Lan Marie Nguyen Berg
 6. Skolevei